Wachtlijsten

Krijgt u van ons een cliënt toegewezen, maar heeft u op dit moment geen mogelijkheden om de cliënt passende zorg te bieden? Meld dit bij ons. U gebruikt dan in het iWlz-berichtenverkeer het mutatiebericht AW39. U kunt in overleg met de cliënt bepalen of het nodig is om een andere zorgaanbieder te zoeken voor reguliere zorg of overbruggingszorg. Wilt u hier hulp of advies bij? Neem contact op met onze zorgadviseurs.

Verschillende wachtstatussen

Binnen het wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of (toekomstige) opnamewens in de langdurige zorg zijn er 4 wachtstatussen. Elke status kent meerdere classificaties die inzicht geven in de wens of behoefte van de cliënt. De classificatie geeft de situatie van de cliënt weer en kan ook iets zeggen over de urgentie.

Onderstaande infographic van Zorgverzekeraars Nederland geeft uitleg per status inclusief de classificaties en de rolverdeling tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor.

 1. Urgent plaatsen  

  De situatie van de cliënt is zorgelijk. Het is noodzakelijk dat de cliënt zo snel mogelijk opgenomen of doorgeplaatst wordt. In de meeste gevallen betekent dit dat de cliënt niet direct bij de aanbieder van voorkeur terecht kan maar (tijdelijk) bij een andere zorgaanbieder terecht komt die een plaats beschikbaar heeft.
 2. Actief plaatsen 

  In de situatie van de cliënt is opname noodzakelijk. Opname kan tijdelijk uitgesteld worden door de inzet van overbruggingszorg. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt, maar naarmate de noodzaak tot opname toeneemt en de tijd verstrijkt is het mogelijk dat de cliënt niet direct bij de voorkeursaanbieder terecht kan. De cliënt kan niet onbeperkt een aanbod weigeren als het aanbod conform de wens is. Bij een 2e weigering kan in overleg met de cliënt de status aangepast worden (behalve bij een zwaarwegende reden).
 3. Wacht op voorkeur

  De cliënt woont thuis of op een locatie die niet zijn voorkeur heeft. De cliënt kan niet onbeperkt een aanbod weigeren als het aanbod conform zijn/haar wens is. Bij een 2e weigering wordt in overleg met de cliënt de status aangepast (behalve bij een zwaarwegende reden).

 4. Wacht uit voorzorg  

  De cliënt woont thuis en wil voorlopig nog geen verblijfszorg. De zorg thuis is verantwoord en doelmatig en de cliënt wil graag uit voorzorg op een wachtlijst staan. De wens van de cliënt staat in de classificatie. De cliënt bouwt geen wachttijd op.

Bij enkele wachtstatussen en classificaties is het mogelijk om extra overbruggingszorg in te zetten tot aan opname. Lees voor meer informatie het Voorschrift Zorgtoewijzing.

 

Vragen? Neem contact met ons op

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of crisiszorg? Lees het voorschrift zorgtoewijzing of neem contact op met de afdeling zorgadvies.

Uitleg wachtstatussen

Mogelijk interessant voor u