Wachtlijsten

Krijgt u van ons een cliënt toegewezen, maar heeft u op dit moment geen passende plek beschikbaar voor de zorg waarvoor die cliënt een indicatie heeft? Meld dit bij ons. U gebruikt dan in het iWlz-berichtenverkeer het mutatiebericht AW39. U kunt in overleg met uw de cliënt bepalen of het nodig is om een andere zorgaanbieder te zoeken voor reguliere zorg, mpt of overbruggingszorg. Wilt u hier hulp of advies bij? Neem contact op met onze klantadviseurs.

Verschillende wachtstatussen

iWlz brengt met een leveringsstatus in beeld dat een cliënt wacht op opname voor verblijfszorg. Dat is hetzelfde als een wachtlijststatus. Bij het wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of (toekomstige) opnamewens zijn 3 leveringsstatussen relevant:

 1. Actief wachtend 

  Deze status benadrukt de noodzaak voor een snelle opname. De opname moet voor V&V-cliënten binnen 6 weken geregeld zijn. Voor GZ-cliënten is dit 13 weken. Bij beide is kortdurende uitloop mogelijk om rekening te kunnen houden met de wensen van de cliënt. Het is van belang dat een urgente zorgvraag zo snel mogelijk wordt ingevuld.
 2. Niet-actief wachtend 

  De cliënt wil binnen één jaar opgenomen worden bij de zorgaanbieder van voorkeur. Gedurende het jaar heeft u met deze cliënt minimaal 1x per kwartaal contact om de actuele woonwens en zorgvraag te bespreken.
 3. Niet-wachtend 

  Deze status geldt bij cliënten die vooralsnog niet willen worden opgenomen. Bijvoorbeeld bij twijfel over de opnamewens. Of voor wie voor de zekerheid op een ‘wachtlijst’ wil staan. Zij bouwen dan geen wachttijd op. Deze status is niet bedoeld voor cliënten die géén opnamewens hebben.

De dossierhouder is verantwoordelijk voor: 

 • het tijdig opnemen van de cliënt
 • de juiste volgorde van opname

Lees verder in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Status Actief wachtend bij dringende behoefte aan zorg

De leveringsstatus Actief wachtend geeft aan dat iemand dringende behoefte heeft aan zorg (thuis) door de situatie rond zijn gezondheid of gedrag. Maar die zorg is nog niet direct beschikbaar. Iemand moet dan bijvoorbeeld zo snel mogelijk opgenomen worden, omdat thuis wonen niet meer verantwoord en/of doelmatig is. Deze status benadrukt de noodzaak voor het snel realiseren van zorg. Wij monitoren deze cliënten met voorrang  in de wachtlijsten en nemen zo nodig contact met u op. 

Bij een Actief wachtende cliënt kan er sprake zijn van een:  

 • crisissituatie (inclusief IBS)
 • Rechterlijke Machtiging
 • cliënt in zijn laatste levensfase
 • cliënt die nog in het ziekenhuis verblijft, maar die is uitbehandeld en een Wlz-indicatie heeft voor verblijfszorg
 • cliënt met een SGLVG- of LVG-indicatie waarvoor nog geen plaats beschikbaar is in een specifiek (SG)LVG behandelcentrum, of die in een (SG)LVG behandelcentrum verblijft, is uitbehandeld en met een nieuwe Wlz-indicatie moet uitstromen naar een andere instelling.

In overleg met ons is het inzetten van ondoelmatige overbruggingszorg thuis voor een periode van maximaal 13 weken toegestaan. De kosten om verantwoorde overbruggingszorg te organiseren zijn in deze situaties hoger dan het basisbudget voor een bepaald zorgprofiel, dat is opgehoogd met Extra kosten thuis. In overleg met ons is beperkte verlenging van deze zorgtoewijzing mogelijk (zie hoofdstuk 4 van het Voorschrift Zorgtoewijzing). Lukt het niet om een cliënt in deze situatie binnen een overzichtelijke periode bij zijn voorkeursaanbieder te plaatsen? Dan is een eerder vrijkomende plaats elders de aangewezen (tijdelijke) oplossing voor deze cliënt. Zo nodig overlegt u hierover met ons.

Sociale context

De wens van de cliënt voor een bepaalde locatie is leidend. Wij vinden dat er bij cliënten met een dringende intramurale zorgvraag ook rekening gehouden moet worden met het belang voor de cliënt en zijn sociale systeem. De zorg moet op redelijke afstand van waar de cliënt woont, of wenst te wonen, worden geleverd. Onnodige verhuizingen moeten worden voorkomen, maar zijn gezien een cliëntsituatie thuis (onverantwoorde zorg) niet altijd realistisch en haalbaar. U kunt met onze afdeling Klantadvies bespreken of het voor een cliënt met de wachtstatus Actief wachtend mogelijk is om te wachten op de voorkeurslocatie.

 

Onjuist gebruik wachtlijststatussen

Uw contactpersoon bij Zorginkoop neemt contact met u op als u structureel verkeerde wachtlijststatussen toekent aan cliënten toekent. U bespreekt dan een oplossing.  

 

Vragen? Neem contact op

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg? Lees verder of bel onze klantadviseurs op 088 – 13 11 660.

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord