Contracteerruimte

We streven ernaar de beschikbare contracteerruimte zo veel mogelijk in te zetten voor cliënt volgende bekostiging. Hieronder leest u hoe we dat doen. 

Inzet contracteerruimte

Van de totale Contracteerruimte voor 2019 reserveren wij ruim 1% voor nieuw startende aanbieders en eventuele calamiteiten in de loop van 2019. Verder zullen wij zoveel mogelijk van de goedgekeurde, gedeclareerde productie betalen, verdeeld over drie clickmomenten.  

 

Clickmomenten

We verdelen de contracteerruimte over drie clickmomenten. Per clickmoment gaat het om een deel van de middelen. We houden daarbij rekening met de goedgekeurde, gedeclareerde productiecijfers tot en met een bepaalde maand en met maatwerkafspraken. 

  • April: 40% van de middelen, tot en met februari
  • Juni: 30% van de middelen, tot en met april
  • Augustus: 20% van de middelen, tot en met juni
 Daarnaast zetten we in augustus de te verwachten herverdelingsmiddelen uit en in september/oktober volgt de definitieve herschikking. Dan verdelen we ook de resterende middelen. 

Rond de twintigste van april, juni en augustus ontvangt u van ons informatie over budgetaanpassingen en vindt u hier de informatie over de contracteerruimte.

 

Wat is er veranderd? 

Voorgaande jaren verdeelden we vrijwel alle middelen bij het eerste clickmoment. Nu verdelen we telkens een deel van de middelen. 

  • Hierdoor zijn er herstelmogelijkheden om afspraken aan te passen en om nieuwe zorgaanbieders extra budget toe te kennen;
  • Ook vermindert het de administratieve last bij het doorvoeren van kleine wijzigingen na het eerste clickmoment.

 

Productie intensiever volgen

We gaan de productie intensiever met elkaar volgen en bespreken. U ontvangt daarvoor maandelijks een verzoek issues met invloed op declaraties en prognoses aan ons te melden. Ook correcties kunt u doorgeven. Deze informatie betrekken we bij het maken van prognoses voor het hele jaar en het stelt ons in staat de beschikbare middelen te verdelen. 

  • Bij onderproductie zetten we het niet gebruikte budget volledig in bij andere zorgaanbieders met overproductie;
  • Nieuwe zorgaanbieders volgen we het eerste jaar maandelijks en stellen het budget bij als dat nodig is.

Bovendien gebruiken we deze informatie ook bij de landelijke prognose-overleggen met ZN, de NZa en VWS. In het inkoopbeleid staan stappen die we kunnen ondernemen bij dreigende budgetoverschrijding. We doen dit pas nadat de herverdelingsmiddelen bekend zijn. 

 

Verwacht financieel tekort 2019

Uit het overzicht ‘Contracteerruimte januari/februari 2019’ blijkt dat we voor onze zeven zorgkantoorregio’s een financieel tekort van circa € 190 miljoen verwachten. Dit bedrag is inclusief de verwachte uitnutting van het pgb-kader. Het tekort op de contracteerruimte is een landelijk issue. 
Daarom zijn we momenteel met ZN en andere zorgkantoren in overleg met de NZa en het ministerie van VWS over mogelijke compensatie van deze tekorten. We verwachten in de komende weken duidelijkheid van het ministerie van VWS te krijgen over het beschikbaar stellen van extra middelen.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord