Contracteren

Zorg inkopen

Nieuwe zorgaanbieders
Stappen die u doorloopt tijdens het proces van inschrijven bij een zorgkantoor.

 

Onderaannemers
Vraag toestemming voor het inschakelen van een onderaannemer.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Informatie over het contracteren van onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2018.

 

Subsidieregeling extramurale behandeling 
Informatie over de subsidieregeling voor eerstelijns behandeling.

 

Contracteerruimte 
Maandelijkse overzichten van de contracteerruimte.

 

Kwaliteit

Informatie over extra kwaliteitsbudget en kwaliteitskaders.