Achteraf controles zorg in natura

In het declaratieprotocol Wlz 2024, Art.7 staat dat zorgkantoren achteraf controles op rechtmatigheid dienen uit te voeren over uw ingediende declaraties (AW319 berichten). Op deze pagina leest u wanneer wij deze controles uitvoeren en wat u daar als zorgaanbieder voor moet doen.

Planning achteraf controles 2023

Wij voeren de achteraf controles per kwartaal uit. In 2024 kunt u in onderstaande maanden een of meerdere achteraf controles verwachten:

  • Q1 (januari t/m maart 2024) ontvangt u in mei 2024
  • Q2 (april t/m juni 2024) ontvangt u in augustus 2024
  • Q3 (juli t/m september 2024) ontvangt u in november 2024
  • Q4 (oktober t/m december 2024) ontvangt u in februari 2025

In april 2025 ontvangt u ook eenmaal de achteraf controles over geheel 2024. Deze is voor de nacalculatie 2024.

 

Nog te ontvangen achteraf controles 2023

  • Q4 (oktober t/m december 2023) ontvangt u in februari 2024

In april 2024 ontvangt u ook eenmaal de achteraf controles over heel 2023. Deze is voor de nacalculatie 2023.

 

Soorten achteraf controles

Voor 2024 bestaan de achteraf controles uit de volgende 4 controles:

  • Deze controle richt zich op hoeveel mutatiedagen u declareert bij een interne verhuizing. Het maximum hiervan is 1 mutatiedag. Er is sprake van een interne verhuizing als de cliënt verhuist van kamer A naar kamer B binnen dezelfde locatie. Maar ook wanneer de cliënt verhuist van 1 locatie (AGB-code) naar een andere locatie (AGB-code), welke beide vallen onder uw organisatie (Koepel AGB-code).
  • Controle of er voor iedere gedeclareerde prestatie een passende zorgtoewijzing en MAZ (met de juiste leveringsvorm) aanwezig is in ZorgMatch-core. Dit met betrekking tot de gedeclareerde periode.
  • Op basis van uw declaratieperiode wordt berekend of u hiermee het toegewezen zorgtoewijzingspercentage overschrijdt. Wij begrijpen dat dit een gemiddelde is omdat u in een bepaalde periode juist meer of minder zorg levert, bijvoorbeeld in een vakantieperiode. Deze achteraf controle kunt u als een monitor zien. Als u op een dergelijke manier blijft declareren dan is het mogelijk dat u stelselmatig het zorgtoewijzingspercentage blijft overschrijden en dit kan financiële consequenties hebben.
  • Deze controle richt zich op of u de vastgestelde behandelruimte niet overschrijdt, dit naar aanleiding van uw declaratie(s) van afzonderlijke behandelprestatie(s). De behandelruimte wordt als volgt berekend: het verschil tussen het tarief voor de ZZP (Verblijf of VPT) inclusief behandeling en het tarief voor een ZZP (Verblijf of VPT) exclusief behandeling.

Verwerken achteraf controle

Als u een bericht ontvangt met 1 of meerdere van bovenstaande achterafcontrole(s) verzoeken wij u zo snel mogelijk geconstateerde fouten te herstellen in het declaratieverkeer en/of de cliëntenregistratie, zodat deze niet meer voorkomen in de daaropvolgende achteraf controle.

 

Bericht achteraf controle via VECOZO berichtenbox

Omdat de bestanden persoons-en medische gegevens kunnen bevatten en hier een strikte wet- en regelgeving voor geldt worden de achteraf controles via de beveiligde omgeving van de VECOZO berichtbox naar u gestuurd.

Het is belangrijk dat degene die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de digitale declaraties en de achteraf controles de beschikking heeft over een VECOZO-certificaat. Uiteraard met de juiste autorisatie zodat deze persoon de door ons verstuurde achteraf controles via de VECOZO berichtenbox kan ophalen voor uw organisatie.

Autorisaties en machtigingen voor VECOZO regelt u zelf eenvoudig via https://www.vecozo.nl/diensten/berichtenbox.

 Documenten