Achteraf controles ZIN

In het Declaratieprotocol WLZ 2023, Art.7, staat vermeld dat de Zorgkantoren achteraf controles op rechtmatigheid kunnen uitvoeren over uw ingediende declaraties (AW319 berichten). Op deze pagina leest u wanneer wij deze controles uitvoeren en wat u als zorgaanbieder daarvoor moet doen.

Planning achteraf controles 2023

Wij voeren de achteraf controles per kwartaal uit. In 2023 kunt u in onderstaande maanden een of meerdere achteraf controles verwachten: 

  • Q1 (januari t/m maart 2023) ontvangt u in mei 2023
  • Q2 (april t/m juni 2023) ontvangt u in augustus 2023
  • Q3 (juli t/m september 2023) ontvangt u in november 2023
  • Q4 (oktober t/m december 2023) ontvangt u in februari 2024

In april 2024 ontvangt u tevens nog eenmaal de achteraf controles over geheel 2023. Deze is ten behoeve van de nacalculatie 2023.

Over 2022 kunt u nog tweemaal onze achteraf controles ontvangen.

  • Q4 (oktober t/m december 2022) ontvangt u in februari 2023
  • De achteraf controle ten behoeve van de nacalculatie 2022 ontvangt u in april 2023.

Ieder jaar wordt per 1 april het voorgaande zorg/productiejaar afgesloten m.b.t. het digitaal declareren van de geleverde zorg. Per 1 april 2023 kunt u dus niet meer declareren over 2022.

Soorten achteraf controles

Voor 2022 bestaan de achteraf controles uit de volgende 4 controles:

Controle Overschrijding Mutatiedagen bij een interne verhuizing – Nieuw

Deze controle richt zich op hoeveel mutatiedagen u declareert bij een interne verhuizing. Het maximum hiervan is namelijk 1 mutatiedag. Er is sprake van een interne verhuizing als de client verhuist van kamer A naar kamer B binnen dezelfde locatie. Maar ook wanneer de client verhuist van 1 locatie (AGB code) naar een andere locatie (AGB code), welke beide vallen onder uw organisatie (Koepel AGB code).

Controle Declaratie zonder geldige zorglevering

Controle op: Is er voor iedere gedeclareerde prestatie een passende zorgtoewijzing en MAZ (met de juiste leveringsvorm) aanwezig in AZR-NL? Dit met betrekking tot de gedeclareerde periode.

Controle Overschrijding Zorgtoewijzingspercentage

Op basis van uw declaratieperiode wordt berekend of u hiermee het toegewezen zorgtoewijzingspercentage overschrijdt. Wij begrijpen dat dit een gemiddelde is omdat u in een bepaalde periode juist meer of minder zorg levert, bijvoorbeeld in een vakantieperiode.

Deze achteraf controle kunt u dan ook meer als een monitor zien. Als u op een dergelijke manier blijft declareren dan is het mogelijk dat u stelselmatig het zorgtoewijzingspercentage blijft overschrijden en dit kan financiële consequenties hebben.

Controle Declaratie ZZP inclusief of exclusief behandeling

Deze controle richt zich op hoe u de ZZP voor het verblijf of een VPT en de geleverde behandeling declareert. Is dit met een prestatie-code inclusief behandeling of exclusief behandeling. Voert u dus afzonderlijke behandelingsprestaties op. Wat heeft dit dan voor effect op uw vastgesteld maximumbudget. 

Verwerken achteraf controle

Als u een bericht ontvangt met 1 of meerdere van bovenstaande achterafcontrole(s) verzoeken wij u zo snel mogelijk eventuele geconstateerde fouten te herstellen in het declaratieverkeer en/of de cliëntenregistratie, zodat deze niet meer voorkomen in de daaropvolgende achteraf controle.

Bericht achteraf controle via VECOZO Berichtenbox

De achteraf controles worden via de VECOZO berichtenbox naar u toegestuurd. Omdat de  bestanden persoons-en medische gegevens kunnen bevatten en hier een striktere wet- en regelgeving voor geldt wordt gebruik gemaakt van de beveiligde omgeving van de VECOZO berichtbox.

Het is belangrijk dat degene die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de digitale declaraties en de achteraf controles de beschikking heeft over een VECOZO-certificaat. Uiteraard met de juiste autorisatie zodat deze persoon de door ons verstuurde achteraf controles via de VECOZO berichtenbox kan ophalen voor uw organisatie.

Autorisaties en machtigingen voor VECOZO regelt u zelf eenvoudig via https://www.vecozo.nl/diensten/berichtenbox/.