Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase. Het is gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid en angst met als doel kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Per 1 januari 2018 is de indicatiestelling door het CIZ voor het zorgprofiel ‘beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg’ (het voormalige ZZP 10VV) vervallen. De voorwaarden en mogelijkheden tot het inzetten van extra budget blijven hetzelfde als in de afgelopen jaren. De vergoeding loopt in eerste instantie via het eigen Wlz-zorgprofiel. Voor alle leveringsvormen geldt dat extra budget mogelijk is als het eigen zorgprofiel te weinig ruimte biedt. Voorwaarde voor het extra budget is een terminaliteitsverklaring van de behandelend arts. De aanvraag wordt direct  toegekend, zodat de zorg snel uitgebreid kan worden. De terminaliteitsverklaring wordt opgenomen in de administratie van de zorgaanbieder zodat deze beschikbaar is bij eventuele controles. Voor de bekostiging van zorg in een instelling en voor vpt heeft de NZa prestaties gemaakt die gelijk zijn aan het huidige zorgprofiel 10VV.

 

Specifieke aandachtspunten:

 • Bij een pgb vraagt de cliënt het extra budget aan bij het zorgkantoor. Naast de terminaliteitsverklaring is daarbij een eenvoudig budgetplan voor de palliatieve zorg nodig. Ook bij een pgb wordt het extra budget snel toegekend;
 • Bij een mpt kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen via de rekenmodule;
 • Bij een vpt kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen bij het zorgkantoor en declareren op prestatie 10VV. Dit dan in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt;
 • Voor cliënten die al in een zorginstelling wonen, kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen bij het zorgkantoor en declareren op prestatie 10VV. Dit dan in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt. Cliënten moet voldoen aan deze criteria:
  - Er is noodzaak tot zeer intensieve 24-uurszorg, die in het reeds geïndiceerde zorgprofiel niet mogelijk is;
  - Er is noodzaak tot bestrijding van zware pijn en/of verwardheid en/of benauwdheid en/of onrust;
  - Er is sprake van complexe zorg en inzet van verschillende disciplines en noodzaak van continue nabijheid van zorg;
 • Bij cliënten die nog niet in de instelling waren opgenomen, kan de zorgaanbieder in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt prestatie 10VV declareren zonder dat er sprake is van de hierboven genoemde drie voorwaarden;
 • Wanneer cliënten die in een instelling verblijven de zorg in de laatste levensfase toch liever thuis of in een hospice (zonder toelating voor verblijf ) willen ontvangen, dan gaan de regels voor thuis gelden. In dat geval kan het zorgkantoor extra budget bovenop het eigen zorgprofiel toekennen.

Documenten palliatief terminale zorg

Contact
Heeft u een vraag?
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord