Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase. De gemiddelde levensverwachting is nog ongeveer 3 maanden. De zorg is gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid en angst met als doel de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Voorwaarde voor extra budget

De voorwaarde voor extra budget is dat de onderbouwing van de extra zorginzet en de ingeschatte levensverwachting door de behandelend arts wordt vastgelegd in het (digitale) zorgplan. Bij eventuele controles kan hiernaar gevraagd worden. De aanvraag wordt direct beoordeeld, zodat de zorg snel uitgebreid kan worden. Voor de bekostiging van zorg in een instelling en voor volledig pakket thuis (vpt) heeft de NZa prestaties vastgesteld die gelijk zijn aan het huidige zorgprofiel 10VV.

Specifieke aandachtspunten

  • Bij een modulair pakket thuis (mpt) kan de zorgaanbieder een AAT voor de extra zorg indienen.
  • Bij een volledig pakket thuis (vpt) en bij verblijf in een zorginstelling wordt palliatieve zorg in principe betaald op basis van het geïndiceerde (of toegewezen) zorgprofiel, omdat zorg aan het einde van een leven gewoon onderdeel is van de reguliere zorg die een zorgaanbieder levert. Alleen in de situatie van een zeer intensieve 24-uurs zorgvraag die niet geleverd (betaald) kan worden vanuit het toegewezen zorgprofiel, kan de prestatie die hoort bij het zorgprofiel VV10 gedeclareerd worden. Voor de specifieke voorwaarden, zie voorschrift zorgtoewijzing.

Mogelijk interessant voor u

  • Regelhulp (informatie Rijksoverheid)
  • Voorschrift Zorgtoewijzing