Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Controleren

VGZ Zorgkantoor stelt jaarlijks een algemeen controleplan op en voert materiële controles uit. Op deze pagina leest u daar meer over.

Algemeen controleplan

Elk jaar stelt het team Controles een Algemeen controleplan op. Dit document beschrijft op welke wijze VGZ Zorgkantoor omgaat met haar verantwoordelijkheid materiële controles uit te voeren binnen de daarvoor gestelde normering. Ook geeft het Algemeen controleplan richting aan de (prioritering van) uit te voeren werkzaamheden voor een materiële controle. Het Algemeen controleplan gaat over:

  • Zorg in natura
  • Bovenbudgettaire verstrekkingen (hulpmiddelen en mondzorg en tijdelijk verblijf ziekenhuis)

 

Controleplannen

 

Materiële controle

Het doel van een materiële controle is risicobeheersing. Een materiële controle geldt voor alle partijen die declaraties indienen bij VGZ Zorgkantoor ten laste van de Wlz. Binnen de controles onderzoeken we of:

  • de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd en/of
  • de feitelijk geleverde zorg het meest passend was gezien de gezondheidstoestand van de klant.

In het Algemeen controleplan staan alle processtappen van een materiële controle beschreven. 

 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Controles.