Zinnige zorg

Met zinnige zorg stimuleren wij verbeteringen in de zorg die leiden tot betere kwaliteit voor cliënten en die minder kosten. Zo houden we de zorg in Nederland betaalbaar. We zoeken daarbij naar vernieuwingen bij zorgaanbieders in de langdurige zorg en zetten ons samen met hen in om good practices onder de aandacht te brengen bij andere zorgaanbieders. Zo kunnen meer klanten gebruik maken van betere zorg.

Good practices in de langdurige zorg

Langer thuis met zware Wlz-zorg

Vierstroom VerpleegThuis zorgt ervoor dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen, zelfs met zware Wlz-zorg. Zorg die normaal gesproken in een verpleeghuis wordt geleverd, ontvangt de cliënt nu in de eigen omgeving.
 

Meer zelfstandigheid met intensieve zorgvraag

Prisma combineert voor cliënten het beste van twee werelden: mensen met een intensieve zorgvraag houden de regie en zelfstandigheid doordat zij geclusterd kunnen wonen met een modulair pakket thuis. 

 

Verkorte opname door intensieve begeleiding

Amarant voorkomt of verkort opname van mensen met een licht verstandelijke beperking met complexe problemen door intensieve begeleiding via een FACT-team: een multidisciplinair team van specialisten behandelt de cliënt in de eigen omgeving.
 

Meer weten over deze good practices?

Wilt u meer weten over één van deze good practices? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het team Zorginkoop van Zorgkantoren Coöperatie VGZ.

 

Bent u vernieuwend bezig voor klanten?

We komen graag in contact met zorgaanbieders die vooroplopen en waardevolle stappen zetten om de zorg zinniger te maken. Initiatieven die gaan over hoe het eenvoudiger, logischer en slimmer kan.

Wanneer is een initiatief een good practice? Dan voldoet het aan een paar voorwaarden:

 

  • Vernieuwend: het initiatief onderscheidt zich en is op dit moment nog geen dagelijkse praktijk;
  • Meetbaar bewezen: er zijn positieve resultaten uit de zorgpraktijk. Het hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te zijn maar de resultaten betreffen minstens 50 cliënten;
  • Doelmatig: uw initiatief leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere zorgkosten;
  • Opschaalbaar: het initiatief kan uitgebreid worden naar andere zorgaanbieders;
  • Ambassadeur: er is een zorgprofessional die boegbeeld wil zijn voor het initiatief richting collega’s en daarmee anderen wil enthousiasmeren om het initiatief toe te gaan passen. 

Bent u vernieuwend bezig en werkt u aan betere en betaalbare zorg? Beschrijf uw initiatief beknopt in dit formulier en dien het in bij ons zinnige zorg loket! Of neem contact op met uw contactpersoon bij ons team Zorginkoop.

 

 

Zinnige zorg bij Coöperatie VGZ

Op www.cooperatievgz.nl leest u meer over zinnige zorg en welke vernieuwingen zorgaanbieders al hebben doorgevoerd in de curatieve zorg.