Zinnige zorg

Met zinnige zorg stimuleren wij verbeteringen in de zorg die leiden tot betere kwaliteit voor cliënten en die minder kosten. Zo houden we de zorg in Nederland betaalbaar. We zoeken daarbij naar vernieuwingen bij zorgaanbieders in de langdurige zorg en zetten ons samen met hen in om good practices onder de aandacht te brengen bij andere zorgaanbieders. Zo kunnen meer klanten gebruik maken van betere zorg.
Zinnige zorg voor cliënten

Bent u een cliënt en wilt u meer weten over zinnige zorg en of het iets voor u is? 


Met hart voor zinnige zorg


Good practices in de langdurige zorg

 

Langer thuis met zware Wlz-zorg

De Vierstroom uit Gouda zorgt er met VerpleegThuis voor dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen, zelfs met zware Wlz-zorg. Zorg die normaal gesproken in een verpleeghuis wordt geleverd, ontvangt de cliënt nu in de eigen omgeving. Er komt meerdere keren per dag iemand aan huis die de intensieve zorg kan bieden, maaltijden verzorgt én ook nog tijd heeft voor een praatje en een kopje koffie. Deze zorg is prettiger voor de cliënt en kost uiteindelijk minder dan een verblijf in een verpleeghuis.

 

Winnaar gouden Zinnige Zorg Award

De Vierstroom heeft hiermee de gouden Zinnige Zorg Award 2018 gewonnen. Met de awards erkent zorgverzekeraar VGZ de inspanning van zorgverleners om te komen tot zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gedragen door zorgaanbieders. Ruim 10.000 mensen bepaalden mede de winnaars van de Zinnige Zorg Award.

De jury roemde de mate waarin het initiatief weerstand moest bieden tegen bestaande structuren. “Hiervoor is lef en overtuigingskracht nodig”, aldus juryvoorzitter Ab Klink, bestuurder van Coöperatie VGZ. 

 


Meer zelfstandigheid met intensieve zorgvraag

Prisma combineert voor cliënten het beste van twee werelden: mensen met een intensieve zorgvraag houden de regie en zelfstandigheid doordat zij geclusterd kunnen wonen met een modulair pakket thuis.  


Verkorte opname door intensieve begeleiding

Amarant voorkomt of verkort opname van mensen met een licht verstandelijke beperking met complexe problemen door intensieve begeleiding via een FACT-team: een multidisciplinair team van specialisten behandelt de cliënt in de eigen omgeving. 


Mantelzorgers ontlast door logeerhuis

Door WarmThuis worden mantelzorgers ontlast zodat zij even op adem kunnen komen. Zij kunnen  hun geliefde met een gerust hart achterlaten. Cliënten met dementie wonen zo’n De zorg voor een dement persoon wordt vaak door de partner of familie opgevangen. Dat is een intensieve taak. WarmThuis heeft twee logeerhuizen waar mensen met dementie die thuis wonen, tijdelijk kunnen logeren. Het logeren is bedoeld om de naasten op adem te laten komen. Door de logeerweken kunnen mensen met dementie ongeveer 9 maanden langer thuis blijven wonen. En dat is wat iedereen graag wil. Bij WarmThuis staat welzijn en het bezorgen van een fijne dag voorop en niet de ziekte. Veel mensen voelen zich bij WarmThuis op vakantie, alsof zij in een hotel verblijven. Dit maakt dat de naasten hun geliefde met een gerust hart achterlaten.


Gepast urineonderzoek in de gehandicaptenzorg 

SVZ heeft een nieuwe, minder belastende, manier gevonden om urineonderzoek uit te voeren. In de sector Gehandicaptenzorg zijn geen richtlijnen bekend voor het uitvoeren van urineonderzoek bij cliënten met (vermoeden van) een blaasontsteking. Hierdoor wordt vaak onnodig onderzoek uitgevoerd. Bij meer dan de helft van de cliënten met een ernstige meervoudige beperking kan urine niet normaal worden afgenomen. Het aanbrengen van de middelen die ervoor nodig zijn en het dragen ervan zijn erg oncomfortabel. Urineonderzoek is daardoor vaak zeer belastend en heeft grote impact.
Het hebben en uitvoeren van duidelijk beleid bij (vermoeden van) blaasontsteking heeft geleid tot een enorme afname van het aantal voor cliënten vaak zeer belastende onderzoeken. Het beleid voorkomt overbehandeling en vergt minder personeelsinzet. 

 


Meer weten over deze good practices?

Wilt u meer weten over één van deze good practices? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het team Zorginkoop van Zorgkantoren Coöperatie VGZ.

 

Bent u vernieuwend bezig voor klanten?

We komen graag in contact met zorgaanbieders die vooroplopen en waardevolle stappen zetten om de zorg zinniger te maken. Initiatieven die gaan over hoe het eenvoudiger, logischer en slimmer kan.

Wanneer is een initiatief een good practice? Dan voldoet het aan een paar voorwaarden:

 

Doelmatig

Het initiatief zorgt voor betere kwaliteit of klantbeleving bij de cliënt. De zorgkosten zijn aantoonbaar lager.

 

Meetbaar bewezen

Er zijn positieve resultaten uit de zorgpraktijk, waarbij een behoorlijk aantal cliënten ervaring heeft met het initiatief. Het hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te zijn.

 

Vernieuwend

Het initiatief onderscheidt zich en is momenteel geen dagelijkse praktijk bij de meerderheid van de zorginstellingen (geen common practice).

 

Opschaalbaar

Het initiatief kan worden uitgebreid naar andere zorgaanbieders.

 

Ambassadeur

Er is een zorgprofessional die boegbeeld wil zijn voor het initiatief richting collega’s. Men is genegen om het initiatief ook echt verder te brengen.

 

Dien uw vernieuwende idee in!

Bent u vernieuwend bezig en werkt u aan betere en betaalbare zorg? Beschrijf uw initiatief beknopt in dit formulier en dien het in bij ons zinnige zorg loket! Of neem contact op met uw contactpersoon bij ons team Zorginkoop.

 

 

Zinnige zorg bij Coöperatie VGZ

Op www.cooperatievgz.nl leest u meer over zinnige zorg en welke vernieuwingen zorgaanbieders al hebben doorgevoerd in de curatieve zorg.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord