Alles over declareren

Foto van man met mobiele telefoon

Als u zorg levert dan declareert u bij ons per cliënt de door u geleverde zorg. Declaraties en de terugkoppeling daarvan vinden plaats conform een landelijk gestandaardiseerd bericht.

Onderwerpen binnen dit thema

Zorg in natura

Informatie over het declareren van zorg in natura en de retourinformatie via de berichten AW319 en AW320.

Hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen

Informatie over het declareren voor hulpmiddelen en rolstoelpool via de berichten LH307 en LH308.

Mondzorg

Informatie over het declareren van mondzorg en de retourinformatie via de berichten MZ301 en MZ302.

Achterafcontroles zorg in natura

In het declaratieprotocol staat dat zorgkantoren achteraf controles op rechtmatigheid dienen uit te voeren over uw ingediende declaraties. Op deze pagina leest u wanneer wij deze controles uitvoeren en wat u daar als zorgaanbieder voor moet doen.

Achteraf controles

 

Samenloop

Alle zorgverzekeraars controleren op samenloop van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Alle zorgverzekeraars voeren die controle op dezelfde manier uit.

Samenloop

Mogelijk interessant voor u