Over ons

Wat is een zorgkantoor?

Het zorgkantoor regelt de zorg of het pgb (persoonsgebonden budget) voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 

Voor wie is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie, chronisch zieken of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. 

 

Eén zorgkantoor per regio

In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Dat staat los van de zorgverzekeraar waar u zelf een zorgverzekering heeft.

 

Jaarverslagen van Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

Wat doet een zorgkantoor?

Het zorgkantoor: 

 • geeft aan of zorg voor u geschikt en verantwoord is
 • vertelt u welke zorgverleners u deze zorg binnen een redelijke termijn kunnen bieden
 • helpt u een keuze te maken tussen de verschillende vormen van zorg en zorgverleners
 • bemiddelt voor u bij het vinden van een zorgverlener die voor u geschikt is, als u niet terecht kunt bij de zorgverlener die uw voorkeur heeft
 • bemiddelt voor u als u niet tevreden bent over de langdurige zorg die u krijgt
 • helpt u bij het tijdig krijgen van zorg als een instelling wachtlijsten heeft
 • regelt voor u passende zorg thuis als de instelling waar u heen wilt een wachtlijst heeft
 • helpt u bij het opstellen van een persoonlijk zorgplan om zo in kaart te brengen welke zorg voor u het meest geschikt is
 • informeert u tijdens een gesprek wat het betekent om een persoonsgebonden budget te hebben
 • is ervoor verantwoordelijk dat zorg aan u gegarandeerd is
 • zorgt dat instellingen van u geen bijbetalingen vragen voor zorg waar u volgens uw indicatie recht op hebt. Krijgt u wel een rekening voor een bijbetaling, dan kunt u dat melden aan het
 • zorgkantoor
 • behandelt uw klachten

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de taken van het zorgkantoor voor u op een rijtje gezet: Het zorgkantoor kan u helpen. Daarin leest u wat u van een zorgkantoor mag verwachten. 

Wie controleert het zorgkantoor?

De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de zorgkantoren.

 

Zijn wij uw zorgkantoor? 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz in de volgende zeven regio’s:

 • Midden-Brabant
 • Noordoost-Brabant
 • Nijmegen
 • Noord- en Midden-Limburg
 • Midden-Holland
 • Waardenland
 • Noord-Holland Noord

Woont u in een van deze regio’s? Dan kunt u met al uw vragen over langdurige zorg bij ons terecht. Wij adviseren u graag en helpen u verder.
Heeft u een zorgverzekering bij één van de merken van Coöperatie VGZ en komt u er met uw eigen zorgkantoor niet uit? Neem dan contact met ons op. Ook dan helpen we u graag verder. 

 

Lees hier verder over Coöperatie VGZ.
U vindt daar ook onze vacatures en contactgegevens van onze woordvoerders voor de media. 

Regio's Zorgkantoren Coöperatie VGZ
Wat is het zorgkantoor in uw regio?

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland. Deze regelen voor alle inwoners de langdurige zorg. Wat is het zorgkantoor in uw regio?

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord