Over ons

Het zorgkantoor regelt de zorg of het pgb (persoonsgebonden budget) voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Voor wie is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie, chronisch zieken of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. 

 

Eén zorgkantoor per regio

In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Dat staat los van de zorgverzekeraar waar u zelf een zorgverzekering heeft.

 

Wat doet een zorgkantoor?

Het zorgkantoor: 

 • Geeft aan of zorg voor u geschikt en verantwoord is
 • Vertelt u welke zorgverleners u deze zorg binnen een redelijke termijn kunnen bieden
 • Helpt u een keuze te maken tussen de verschillende vormen van zorg en zorgverleners
 • Bemiddelt voor u bij het vinden van een zorgverlener die voor u geschikt is, als u niet terecht kunt bij de zorgverlener die uw voorkeur heeft
 • Bemiddelt voor u als u niet tevreden bent over de langdurige zorg die u krijgt
 • Helpt u bij het tijdig krijgen van zorg als een instelling wachtlijsten heeft
 • Regelt voor u passende zorg thuis als de instelling waar u heen wilt een wachtlijst heeft
 • Helpt u bij het opstellen van een persoonlijk zorgplan om zo in kaart te brengen welke zorg voor u het meest geschikt is
 • Informeert u tijdens een gesprek wat het betekent om een persoonsgebonden budget te hebben
 • Is ervoor verantwoordelijk dat zorg aan u gegarandeerd is
 • Zorgt dat instellingen van u geen bijbetalingen vragen voor zorg waar u volgens uw indicatie recht op hebt. Krijgt u wel een rekening voor een bijbetaling, dan kunt u dat melden aan het zorgkantoor
 • Behandelt uw klachten

 

Wie controleert het zorgkantoor?

De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de zorgkantoren.

 

Zijn wij uw zorgkantoor? 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz in de volgende zeven regio’s:

Ledenraad

VGZ Zorgkantoor is onderdeel van Coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ is een organisatie van en voor leden. Cliënten met een Wlz-indicatie (of hun naasten) hebben via de Ledenraad invloed op ons beleid. De Ledenraad ziet erop toe dat de belangen van cliënten met een Wlz-indicatie voldoende tot uitdrukking komen in het beleid en de activiteiten van de Coöperatie. De Ledenraad doet dit door hierover de dialoog aan te gaan met het bestuur, hen te bevragen, feedback te geven en te adviseren. Ook ziet de Ledenraad erop toe, dat de leden voldoende invloed kunnen uitoefenen. De Ledenraad werkt op basis van een onafhankelijke agenda en legt op transparante wijze verantwoording af over zijn functioneren. 
 • Midden-Brabant
 • Noordoost-Brabant
 • Nijmegen
 • Noord- en Midden-Limburg
 • Midden-Holland
 • Waardenland
 • Noord-Holland Noord
Regio's Zorgkantoren Coƶperatie VGZ

Woont u in een van deze regio’s? Dan kunt u met al uw vragen over langdurige zorg bij ons terecht. Wij adviseren u graag en helpen u verder.
Heeft u een zorgverzekering bij één van de merken van Coöperatie VGZ en komt u er met uw eigen zorgkantoor niet uit? Neem dan contact met ons op. Ook dan helpen we u graag verder. 

 

Coöperatie VGZ

Bezoek de website van Coöperatie VGZ voor vacatures en contactgegevens van onze woordvoerders voor de media.

 

Zorgkantoor in uw regio

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland. Deze regelen voor alle inwoners de langdurige zorg. Wat is het zorgkantoor in uw regio?

Werken bij het zorgkantoor?

Duurzaam zorgkantoor

Duurzaamheid is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij hard op weg om zelf steeds duurzamer te worden. Maar ook zetten we ons in om de verduurzaming in de zorg te versnellen.