Meerzorg

De regeling meerzorg is van toepassing op alle sectoren voor zowel klanten die binnen een instelling verblijven als voor thuiswonende klanten. De regeling geldt voor een beperkt aantal zorgprofielen. 
Er is sprake van meerzorg als de klant een zorgvraag heeft van minimaal 25% hoger dan wat binnen het zorgprofiel geboden kan worden. Over de aanvraag en de procedure leest u meer in het landelijk opgestelde protocol.
Een aanvraag meerzorg  dient u namens de klant met een volledig ingevuld sjabloon in via een vecozo notitie. Uit de motivatie moet duidelijk blijken waarin de extreme zorgvraag zit en wat daar tot nu toe aan gedaan is. Tevens moeten hierin de beoogde doelstellingen die met de inzet van de extra uren bereikt worden duidelijk naar voren komen.
Contact
Hebt u een vraag?
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT