Meerzorg

Meerzorg is een regeling die intensieve zorgvragen en extreme zorgbehoefte ondersteunt. Het doel is om de omgeving en kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Lees hoe u individuele meerzorg of groepsmeerzorg kunt aanvragen in de gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en geestelijke gezondheidszorg. Alle documenten, aanvraagprocedures en stappen staan hieronder beschreven. Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag verder.

Hoe vraagt u meerzorg aan?

U kunt meerzorg aanvragen als de zorgvraag van de cliënt minimaal 25% hoger ligt dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel. U vraagt als zorgaanbieder meerzorg aan bij ons zorgkantoor. Wij beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens ontvangt u van ons een beschikking via het VECOZO-notitieverkeer.

Meerzorg regeling

De meerzorgregeling benadrukt de verbetering van de omgeving en kwaliteit van leven van cliënten. Meer weten over de procedure en documenten die nodig zijn om meerzorg aan te vragen?

Aanvragen meerzorg

Wilt u meerzorg aanvragen voor intramurale zorg in natura, (geclusterd) VPT, groepsmeerzorg of meerzorg MPT? Of meer weten over wijzigingen, declaraties en beëindigen meerzorg?

Meerzorgcyclus

Meer weten over het meerzorgplan, meerzorgdialoog en ontwikkel-gesprekken? Of over het tijdspad voor nieuwe- en heraanvragen van individuele en groepsmeerzorg?

 

Voorschrift zorgtoewijzing

Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg.

Voorschrift zorgtoewijzing