Zinnige zorg in de praktijk

Afbeelding 2 oudere dames

Kok op consult

Een lekkere en leuke manier om ondervoeding tegen te gaan

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. Bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor cliënten, tegen lagere kosten en die de druk verlagen op zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u een overzicht op sector en thema van alle zinnige zorg initiatieven en goede ideeën die leiden tot betere zorg, arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen.

Vrouw omhelst man

In uw organisatie

Wilt u één van de initiatieven in uw organisatie implementeren? We geven u graag informatie over de mogelijkheden.
Vader met gehandicapt kindje

Nieuw initiatief delen

Heeft u een nieuw, slim initiatief en wilt u dit onder de aandacht brengen? Laat het ons weten. Wij nemen contact met u op.
Oudere vrouw knuffelt hondje

Zinnige zorg in de regio

Benieuwd naar regionale voorbeelden die bijdragen aan het versnellen van de transformatie?

Zinnige zorg | per sector

Ouderenzorg

Good practices

 • De Zellingen werkt met het voedingsconcept “LEKKER” om ondervoeding op een leuke en lekkere manier tegen te gaan. ‘Kok op consult’ maakt hier onderdeel van uit. De koks maken smaakvolle zoete en hartige gerechtjes met verse ingrediënten.

  Lees meer over De Zellingen - Kok op consult

 • Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek en kwaliteitsdagen is gebleken dat zorgprofessionals veel tijd besteden aan het zoeken naar hulpmiddelen zoals de saturatiemeter, thermometer, tensiemeter, bladderscan of de hulpmiddelen voor het aantrekken van de steunkousen. Door het inzetten van trackers op basis van Bluetooth Low Energy (BLE) technologie, worden de hulpmiddelen door zorgprofessionals eerder gevonden.

  Lees meer over Zorggroep Elde Maasduinen - Slim spullen vinden

 • Bij het inzetten van behandeling in de ouderenzorg is het voor zorgaanbieders van belang om het beoogde doel van de behandeling scherp voor ogen te houden. Behandeling kan bijvoorbeeld ook ondersteund worden door een andere zorgprofessional vanuit de verlengde-arm constructie van de behandelaar.

  Lees meer over Vincent Depaul - Behandeling in de ouderenzorg

 • Er zijn cliënten die door lichamelijke problematiek hun mobiliteit en spierkracht verliezen en daardoor afhankelijk zijn van zorgondersteuning aan bed. Deze zorg is arbeidsintensief omdat de cliënten vaak zelf niet goed kunnen meewerken. Dit betekent dat bepaalde zorg zoals het aan- en uitkleden of wisselligging door twee professionals gedaan dient te worden. Het draaihulpsysteem is een hulpmiddel voor de verplaatsing en het wenden van cliënten op bed.

  Lees meer over St. Barbara – Draaihulpsysteem
 • Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.

  Lees meer over Cello – Vergroten vrijwilligersnetwerk
 • In Nederland hebben een groot aantal ouderen Diabetes Mellitus II. Regelmatige controle van de glucosewaarden is noodzakelijk voor het inzetten van de juiste behandeling. Bij het bepalen van de glucosewaarden zijn mensen vaak afhankelijk van de thuiszorg. De bepaling wordt gedaan middels een vingerprik. Door Flash Glucose Monitoring (FGM) in te zetten zijn er minder frequent prikmomenten nodig en daardoor minder inzet van de thuiszorg.

  Lees meer over Omring en Brabantzorg - Flash Glucose Monitoring

 • De meeste ouderen krijgen vroeg of laat te maken met incontinentieproblemen. Bij de inzet van incontinentiemateriaal komt het regelmatig voor dat het materiaal niet goed aansluit bij de behoefte van de cliënt. Dit heeft meer verschoningsmomenten en lekkages tot gevolg.

  Lees meer over Zorgpartners Midden-Holland - E-health bij incontinentie
 • Senioren hebben een krimpend sociaal netwerk en een hulpvraag op het gebied van welzijn. De inzet van professionele begeleiding is kostbaar. Er is sprake van toenemende arbeidsmarktkrapte en een afname van vitale vrijwilligers. ViVa! Zorggroep biedt bewoners van het verpleeghuis een extra welzijnsmoment aan door de inzet van BuddyBold. BuddyBold is een organisatie die door een slimme match persoonlijk contact met een jonge buddy aanbiedt.

  Lees meer over BuddyBold bij ViVa! Zorggroep
 • Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Met name het vastleggen van cliëntgegevens kost veel tijd. De technologie in spraakgestuurd rapporteren is in snel tempo doorontwikkeld. Hierdoor zijn de foutmarges klein en kan spraakgestuurd rapporteren de handmatige rapportage vervangen.

  Lees meer over Mijzo - Spraakgestuurd rapporteren
 • Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Gemiva helpt begeleiders door een training mentalisering.

  Lees meer over Gemiva - Mentalisering
 • In verpleeghuizen wordt bij cliënten met een katheter regelmatig preventief de blaas gespoeld om infecties en verstoppingen te voorkomen. Preventief blaasspoelen heeft volgens onderzoeken geen effect. Infecties moeten met name in de katheter voorkomen worden. Daarom is het effectiever om de katheter te spoelen in plaats van preventief de blaas te spoelen.

  Lees meer over Thebe – Katheterspoelen in plaats van preventief blaasspoelen
 • Als mensen langer thuis wonen dan is een andere vorm van ondersteuning nodig dan het huidige (zorg)aanbod. Ondersteuning gericht op het behouden en versterken van dagelijkse activiteiten die aansluit bij de behoeften en interesses van mensen. Dit wordt gedaan door de ‘Ondersteuner thuis’, een andere functie waarvoor voldoende potentieel is op de arbeidsmarkt.

  Lees meer over Thebe – Ondersteuner thuis in de langdurige zorg
 • Een te hoge of juist te lage temperatuur kan voedsel en medicijnen onbruikbaar maken. Bij Thebe wordt door verpleegkundigen of verzorgenden de temperatuur van de voedingskoelkast wekelijks handmatig gemeten en de temperatuur van de medicijnkoelkast dagelijks. Met de inzet van de slimme thermometer wordt de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand.

  Lees meer over Thebe - De slimme thermometer
 • Als het moment daar is en een familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis, kan dit worden ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de bewoner, maar ook zeker voor de naasten. Zij kunnen namelijk schuldgevoelens hebben of krijgen te maken met onbegrepen gedrag en weten niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan.

  Lees meer over Beek en Bos – Mantelzorgcoach
 • Voor ouderen kan het lastig zijn om zich om te draaien in bed, hierdoor kan men decubitus ontwikkelen. Bij Brabantzorg maakt men gebruik van een slimme matrastopper, die gladder is dan een katoenen hoeslaken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zelfstandig omdraaien of met beperkte inzet van een zorgmedewerker. De matrastopper zorgt voor een goede ventilatie en vochtafvoer, dit vergroot het comfort in bed.

  Lees meer over Brabantzorg – Decubitus vermindering
 • Bij palliatieve cliënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een andere acuut probleem optreden. In dat geval moet direct geschakeld worden met de huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Dit kost veel tijd van de wijkverpleegkundige. Tijd die op dat moment niet aan de cliënt besteed kan worden. Ook is het daardoor niet mogelijk om meteen zorg te verlenen, maar moet gewacht worden tot de huisarts een recept heeft geschreven en tot medicatie of ander materiaal aanwezig is bij de cliënt.

  Lees meer over Buurtzorg, Zorggroep HenZ, Kwaliteitskring apotheken Gorinchem - Palliatieve kit
 • Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

  Lees meer over Evean - Slim incontinentiemateriaal
 • Proteion verzorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZIN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZIN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgaanbieder.

  Lees meer over Proteion - Kleinschalige woonvormen powered by Proteion
 • Bij ouderen neemt de angst om te vallen toe, zeker als iemand al een keer gevallen is. Deze angst zorgt ervoor dat men minder en voorzichtiger gaat bewegen, wat de kans op vallen juist vergroot. De heupairbag is een soort zachte riem, die onder de kleding gedragen kan worden. Als de cliënt valt terwijl deze de heupairbag draagt, blaast een speciaal kussen zich automatisch op.

  Lees meer over tantelouise - Heupairbag
 • Na een oogoperatie is lang niet iedereen (met name de oudere doelgroep) in staat tot zelfstandig druppelen van één of twee ogen. Hiervoor wordt vaak wijkverpleging ingezet, terwijl er goede hulpmiddelen bestaan waardoor mensen zelfstandig het oog kunnen druppelen.

  Lees meer over TWB Thuiszorg met aandacht - Oogdruppelbril
 • De Vierstroom zorgt voor maatwerk binnen het VPT zodat deze goed in de wijk in te zetten is. Het VPT is een standaard leveringsvorm waarbij bijvoorbeeld de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor de maaltijden. Dit is echter niet voor iedere cliënt wenselijk. Door maatwerk af te spreken binnen het VPT zorgt de Vierstroom ervoor dat cliënten precies datgene ontvangen wat zij nodig hebben en zo zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Lees meer over Vierstroom - VPT thuis
 • Warm thuis biedt de mogelijkheid aan cliënten die thuis wonen om te overnachten (logeren) op hun locatie. Hiermee wordt de zorg tijdelijk overgenomen van mantelzorgers en raken zij niet overbelast.

  Lees meer over Warm Thuis - Langer thuis wonen door logeeropvang
 • Door de vergrijzing draagt een toenemende groep ouderen een steunkous. Een substantieel deel van deze cliënten kan deze kousen niet zelfstandig of met behulp van een hulpmiddel of mantelzorger aan en/of uittrekken. Hierdoor worden ze afhankelijk van zorgprofessionals. Klittenbandzwachtels vervangen de steunkousen in de TEK-fase,
  ook wel consolidatiefase genoemd.

  Lees meer over Omring - Klittenbandzwachtels in de consolidatiefase
 • Klittenbandzwachtels zijn eenvoudiger aan te trekken, vaak door de cliënt zelf. Daarnaast is het sneller en fysiek minder belastend voor de zorgprofessional.

  Lees meer over Omring - Klittenbandzwachtels in acute zwachtelfase

 • Veel cliënten in de wijkverpleging vergeten hun medicatie tijdig in te nemen. Op gezette tijden komt een wijkverpleegkundige om te zorgen voor tijdige en juiste inname van de medicatie. Bij inzet van farmaceutische telezorg wordt een slimme medicijndispenser geplaatst bij de cliënt thuis. De dispenser reikt vervolgens op het juiste moment de medicatie aan.

  Lees meer over Thebe en ZZG - Slimme medicijndispenser
 • Veel cliënten in de thuiszorg hebben hulp nodig bij het dagelijks wassen. Naast wasbeurten onder de douche worden cliënten een paar keer per week gewassen met de hand. Dit gaat vaak nog met behulp van water, zeep en handdoeken. Deze methode kost veel tijd, moeite en stress voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager. Verzorgend wassen is een andere manier van lichamelijke verzorging: er wordt gewassen met wasdoekjes, geïmpregneerd met lotion.

  Lees meer over MeanderGroep en verzorgend wassen
 • De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk.

  Lees meer over De Waalboog en Zorgapotheek - Procesaanpassing medicatieverstrekking
 • Een wegwerp eetschort heeft een klinische uitstraling en is niet comfortabel voor de cliënt. Daarnaast veroorzaken de wegwerp eetschorten jaarlijks 10 kg afval per cliënt. Wegwerpmaterialen zijn een van de grootste afvalstromen binnen de zorgsector. Met duurzame kledingbeschermers stimuleren we circulariteit met als doel om ons gezamenlijk in te zetten voor een beter (leef)klimaat.

  Lees meer over Land van Horne – Kledingbeschermer
 • Tijdens een ziekenhuisopname wordt tijdig gestart met de voorbereiding van het ontslag. De wijkverpleegkundige of zorgprofessional komt voor de warme overdracht naar het ziekenhuis.

  Lees meer over Surplus en Thebe - Warme overdracht

 • Door de inzet van sensoren worden zorgmomenten in de nacht teruggedrongen. Dit is rustiger voor de cliënt en kostenbesparend door effectievere inzet wijkverpleging.

  Lees meer over Icare - Slimme nachtzorg

 • De resultaten van het verpleegkundig adviesgesprek: hogere zelfredzaamheid, minder uren (wijk)verpleging en iedereen in beeld.

  Lees meer over Thebe - Verpleegkundig adviesgesprek

 • De dagstructuurrobot Tessa biedt verbale ondersteuning met herinneringen, vragen, tips en muziek. Zo draagt de robot bij aan meer zelfredzaamheid van de cliënt.

  Lees meer over De Zorggroep en Thebe - Dagstructuurrobot bevordert zelfredzaamheid

 • Het digitale wondregistratiesysteem leidt tot betere en eenduidige wondbehandeling, zorgt voor een gestructureerde werkwijze en bespaart zorgaanbieders tijd.

  Lees meer over Buurtzorg - Digitaal wonddossier

 • Met de Vital Signs Monitor worden (vitale) waarden met één apparaat gemeten. De waarden worden direct in het ecd van de cliënt opgenomen middels het scannen van een barcode, wat de foutenmarge vermindert en tijd bespaart.

  Lees meer over Omring - Vitale waarden monitor

 • Cliënten die een stoma krijgen kunnen in de meeste gevallen na ontslag zonder thuiszorg naar huis. De focus ligt op een nieuwe mindset om de cliënt volledig zelfredzaam te maken tijdens de opname.

  Lees meer over Catharina Ziekenhuis - Stomadragers ontlasten zelf de zorg

FIT's en goede voorbeelden

 • Het organiseren van de zorg en het maken en aanpassen van basisroosters kost doorgaans veel tijd. Door een goede capaciteitsplanning sluit het rooster voor zorgprofessionals goed aan op de zorgvraag en optimale looproutes. Het systeem zorgt dat de juiste zorg op het juiste moment door iemand met het juiste deskundigheidsniveau wordt geleverd.

  Lees meer over St. Anna - Planning door inzet van artificiële intelligentie
 • Langer Actief Thuis is het reablement-programma waarmee zorgorganisatie Mijzo op weg is om de ouderenzorg te verduurzamen. In de methode uit Scandinavië, met Denemarken als koploper, nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij willen leven en ouder willen worden. Dit past naadloos in een veranderende samenleving en draagt bij aan duurzame zorg in de huidige arbeidsmarkt.

  Lees meer over Mijzo - Reablement
 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces. Er is bespaard t.o.v. de publieke WGA premie door actief bezig te zijn met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer over Noordwest Ziekenhuisgroep - Actief casebeheer bij verzuim en re-integratie leidt tot lage WGA-premie (HR)
 • Als een cliënt bij een zorgaanbieder in zorg komt, wordt er een papieren zorgovereenkomst ondertekend. Mijzo heeft het proces van het ondertekenen van de zorgovereenkomst herzien. In plaats van het ondertekenen van een zorgovereenkomst sturen zij een digitale welkomstbrief naar de cliënten met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

  Lees meer over Mijzo - Afschaffing zorgovereenkomst
 • Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. De contractuitbreiding van het huidige personeel stond beperkt op de agenda. Hoe kunnen huidige medewerkers beter ingezet worden door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken?

  Lees meer over Thebe - Arbeidsmarktkrapte pak het potentieel
 • Het idee is om het spoelmateriaal bij de apotheek te bestellen met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Er wordt twee keer per jaar een medicatiereview gedaan door de artsen binnen het verpleeghuis. Verpleegkundigen en verzorgenden nemen de medicatiereview door en vergelijken deze met het landelijk assortiment.

  Lees meer over Thebe - Bestellen van generiek spoelmateriaal
 • De werkdruk binnen de zorgsector is hoog. Daarnaast is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om zorgmedewerkers langer aan zich te laten binden en waar mogelijk de uitstroom van zorgmedewerkers te beperken. Het is belangrijk om met nieuwe medewerkers het goede gesprek te voeren over hun werkdruk en werkplezier.

  Lees meer over het Buddysysteem inwerktraject
 • Community Care Dongen organiseert zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen vanuit één integraal perspectief. Sinds 2020 zijn er leefcoaches werkzaam bij Maria-Oord. Zij kunnen vanuit hun spilfunctie de zorg- en welzijnsondersteuning organiseren over de grenzen van de financieringsdomeinen heen.

  Lees meer over Maria-Oord - Domein overstijgende samenwerking
 • EWS is een meetinstrument om snel vitale functies van de patiënt te beoordelen. En SBAR is een gemakkelijk te onthouden hulpmiddel om adequaat en snel te communiceren over de situatie van een cliënt. Dit zijn oorspronkelijk methodieken uit het ziekenhuis. EWS is door een SO io bij het Land van Horne herschreven naar toepasbaarheid in de V&V.

  Lees meer over Land van Horne - EWS-zakkaartjes
 • Binnen Thebe wordt gewerkt vanuit de visie 'Gastvrij aan tafel' waarbij eten en drinken wordt gezien als beleving. In het restaurant wordt aan tafel de keuze van de bewoner opgenomen. Op basis van deze keuze worden de losse onderdelen van de maaltijd koud en op een smakelijke wijze op het bord gepositioneerd. Vervolgens wordt de maaltijd warm gemaakt (geregeneerd) in de combi steamer en wordt de maaltijd gegarneerd alvorens te worden gereserveerd aan de bewoner.

  Lees meer over Thebe - Gastvrij aan tafel en minder derving
 • Door de inzet van de webapplicatie ‘meldpunt voor uitbraken infectieziekten & BRMO’ (MUIZ) is er inzicht in de regionale infecties. Door dit inzicht kan verdere verspreiding van infecties binnen zorgorganisaties worden beperkt. Daarnaast neemt de app administratieve handelingen over zoals het bellen van de GGD bij het maken van een melding of het geven van een update over een reeds gemaakte melding.

  Lees meer over GGD - Infectiepreventie door regionale app
 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

  Lees meer over Marente - Inzet verzuimcoach reduceert verzuimkosten
 • Als zorgprofessional neem je jouw persoonlijkheid mee op de werkvloer in relatie tot cliënten en collega’s. Door de DISC methodiek hebben medewerkers meer inzicht in hun eigen persoonlijkheidsprofiel en die van hun collega’s. Je leert elkaar beter begrijpen en leert op een positieve en respectvolle manier issues te bespreken. Dit draagt bij aan een betere werksfeer, minder conflicten, hogere medewerkerstevredenheid en een afname in verloop.

  Lees meer over Smart-Coach - Persoonlijkheidsprofiel
 • Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

  Lees meer over Thebe - Reductie verwisseling opvangzak katheter
 • In de CAO 2022 krijgen zorgprofessionals meer zeggenschap over het rooster. Daarom is er bij Vincent Depaul voor gekozen om in het softwaresysteem over te gaan op zelfroostering. Zo kunnen medewerkers zelf hun diensten indelen.

  Lees meer over Vincent Depaul - Roosterregisseur

 • Doelmatiger thuiszorg leveren, de productiviteit laten groeien en de cliënttevredenheid op peil houden. Met de inzet van een organisatiescan gedurende een jaar zijn routes en teams zo geformeerd dat zij optimaler ingezet worden.

  Lees meer over Interzorg - Samen effectief in de wijkverpleging
 • Administratieve taken zijn de meest energie rovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de ‘echte’ mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren.

  Lees meer over TWB - Truus de digitale medewerker
 • Vierstroom Zorg Thuis heeft zich gebogen over de vraag wat de invloed is van het type vervoersmiddel op reistijd en reiskosten. In een pilot van een halfjaar hebben ze 8 elektrische fietsen ingezet voor medewerkers. Dit leidde bij de testgroep tot een toename in het gebruik van de (elektrische) fiets met 60% én een reistijdreductie van 11,5%.

  Lees meer over Vierstroom - Van reistijd naar vitaliteit
 • WelThuis organiseert fysieke voorlichtingssessies voor cliënten en hun naasten. Daarnaast geven zij ook voorlichtingssessies aan wijkverpleegkundigen en casemanagers. Tijdens al deze sessies geeft WelThuis informatie over wat er mogelijk is om thuis overbruggingszorg te ontvangen, krijgen zij uitleg over de wacht statussen en een toelichting wat zij kunnen verwachten als een cliënt wordt opgenomen in een zorginstelling.

  Lees meer over WelThuis - Voorlichtingssessies voor cliënten, naasten en professionals

 • Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk. Dit gebeurt d.m.v. een slimme bril, waardoor de werkbegeleider op afstand mee kan kijken, luisteren en direct communiceren met de student.

  Lees meer over tanteLouise - Werkbegeleiding op afstand
 • De zomerperiode, een periode waarin ook zorgprofessionals van een welverdiende vakantie genieten. Natuurlijk doen aanbieders er alles aan om de openstaande diensten die hierdoor ontstaan zoveel mogelijk op te vullen, maar dit zal niet altijd voldoende zijn. In deze gevallen gaat er in de zomerperiode een stappenplan in werking over de verdeling van de bezetting op de afdelingen.

  Lees meer over Zomerscenario - Werken met smileys
 • Voor mensen die in een intramurale setting wonen is het houden van een huisdier vaak niet mogelijk, omdat de verantwoordelijkheid soms niet gedragen kan worden door bewoners. Dit is jammer omdat een dier wel veel gezelschap kan bieden. Bij Leermakers hebben ze daarom een huisdierenbeleid gemaakt, waardoor het houden van een huisdier wel mogelijk is.

  Lees meer over Leermakers - Wonen met een huisdier
 • Bij WilgaerdenLeekerweideGroep wordt het Dreamteam ingezet. Het team bestaat uit nachtzorgmedewerkers, een gedragsdeskundige, een verpleegkundige specialist en een ergotherapeut. Het Dreamteam onderzoekt en analyseert bewoners waarbij het vermoeden is dat er sprake is van slaapproblematiek.

  Lees meer over WilgaerdenLeekerweideGroep - Dreamteam voor het verbeteren van slapeloosheid
 • De Smaakchefs bij De Zorggroep in Limburg zijn een vertrouwd gezicht en koken dagelijks om de beurt verse maaltijden, voor en met de bewoners. De zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich meer bezighouden met hun kerntaak, namelijk het leveren van zorg.

  Lees meer over De Zorggroep - Smaakchefs

Gehandicaptenzorg

Good practices

 • In samenspraak met cliënten/cliëntvertegenwoordigers zijn er afspraken gemaakt over weekendsluitingen om uren te besparen op de groep. Het voordeel is dat cliënten meer betrokken zijn bij hun verwanten en visa versa.

  Lees meer over De Schutse - Vaker naar familie

 • Het uitgangspunt van de langdurige zorg is dat de mens met een zorgvraag centraal staat. Toch zien we nog vaak dat het zorgaanbod gecreëerd wordt vanuit de gedachte dat mensen zoveel mogelijk zorg nodig hebben. JP van den Bent stichting stelt zichzelf altijd de vraag, hoe zou jij het willen? Waarbij het uitgangspunt is, zo thuis als mogelijk.

  Lees meer over JP van den Bent stichting - Wonen: zo thuis mogelijk
 • In de gehandicaptenzorg wordt gemiddeld 16,3% van de kosten ingezet aan functies in de overhead. Kosten die niet direct aan de primaire zorg besteed worden en waarbij men zich af kan vragen of het nodig is om ruim 1/6 deel van de zorggelden te besteden aan secundaire processen. JP van den Bent stichting legt het eigenaarschap van de zorgprofessionals zo hoog mogelijk binnen de organisatie. Door het omgekeerde organogram betekent dit dat zorgprofessionals zelf verantwoordelijk zijn.

  Lees meer over JP van den Bent stichting - Werkgeverschap: verantwoordelijkheid is voor iedereen
 • De groeiende vraag naar zorg en de arbeidsmarktkrapte vragen om een digitale aanpak. Daarnaast zien we een verschuiving binnen de zorg naar zelfredzaamheid (voor zover mogelijk). Philadelphia heeft gekeken hoe zij dit vorm konden geven in hun manier van zorg leveren. Hieruit is DigiContact ontstaan. Een digitaal platform waarmee zorg geleverd wordt op afstand. Hiermee zorgen zij dat mensen zelfstandiger zijn en eigen regie nemen over hun leven en de zorgvraag die zij hebben. Het vervangt een deel van de fysieke zorg.

  Lees meer over Philadelphia - Digitale zorg
 • Binnen de gehandicaptenzorg worden steeds meer mensen uitgeschreven bij de huisarts omdat de zorgvraag te groot is. Dit betekent dat de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenddienst landelijk voor ongeveer 13.000 mensen met een handicap onder druk staat. SWZ heeft gekeken hoe zij, zonder inzet van een tussenpersoon, deze diensten kunnen blijven bieden. Door een goede triage van een verpleegkundige aan de voorkant nemen de consulten af met ruim 40%.

  Lees meer over SWZ - Inzet verpleegkundige avond/nacht/weekend
 • Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.

  Lees meer over Cello – Vergroten vrijwilligersnetwerk
 • Mensen met een verstandelijke beperking kunnen al vanaf de geboorte kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk om al vroeg na te denken over de (medische) zorg in de toekomst. Als niet tijdig het gesprek met familie van cliënt gevoerd wordt, is het onduidelijk wat de wensen zijn van iemand ten aanzien van mogelijke medische complicaties voor cliënt. Dit kan leiden tot ad hoc beslissingen; verminderde regie; onwenselijke of onnodige behandeling etc. en dus lagere kwaliteit van leven en hogere kosten.

  Lees meer over Koraal - Advance care planning GZ
 • De meeste ouderen krijgen vroeg of laat te maken met incontinentieproblemen. Bij de inzet van incontinentiemateriaal komt het regelmatig voor dat het materiaal niet goed aansluit bij de behoefte van de cliënt. Dit heeft meer verschoningsmomenten en lekkages tot gevolg.

  Lees meer over Zorgpartners Midden-Holland - E-health bij incontinentie
 • Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

  Lees meer over Amarant - FACT
 • Binnen de langdurige GGZ zijn er cliënten waarbij behandeling niet (meer) goed werkt. Dit zijn cliënten met complexe vraagstukken waarbij een klinische omgeving de enige mogelijkheid lijkt om de juiste zorg te kunnen leveren terwijl de klinische setting niet bijdraagt aan herstel. Reinier van Arkel heeft een hulphond ingezet bij een aantal cliënten die bij hen wonen, met de intentie om weer zelfstandig te gaan wonen.

  Lees meer over Reinier van Arkel - Hulphond in de langdurige GGZ
 • Amarant geeft lichttherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Depressie komt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan bij anderen. Reguliere behandelmethode zijn vaak niet mogelijk vanwege de cognitieve beperking. De helft van de mensen die deze behandeling krijgt heeft hier baat bij.

  Lees meer over Amarant - Lichttherapie tegen depressie
 • ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle dag invulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

  Lees meer over ASVZ - Triple C een gewoon leven staat centraal
 • Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

  Lees meer over De Baersdonck - Dichterbij de dorpsgemeenschap
 • Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Met name het vastleggen van cliëntgegevens kost veel tijd. De technologie in spraakgestuurd rapporteren is in snel tempo doorontwikkeld. Hierdoor zijn de foutmarges klein en kan spraakgestuurd rapporteren de handmatige rapportage vervangen.

  Lees meer over Mijzo - Spraakgestuurd rapporteren
 • Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Gemiva helpt begeleiders door een training mentalisering.

  Lees meer over Gemiva - Mentalisering
 • Een wegwerp eetschort heeft een klinische uitstraling en is niet comfortabel voor de cliënt. Daarnaast veroorzaken de wegwerp eetschorten jaarlijks 10 kg afval per cliënt. Wegwerpmaterialen zijn een van de grootste afvalstromen binnen de zorgsector. Met duurzame kledingbeschermers stimuleren we circulariteit met als doel om ons gezamenlijk in te zetten voor een beter (leef)klimaat.

  Lees meer over Land van Horne – Kledingbeschermer
 • Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

  Lees meer over Het Houvast - Een eigen plek ook met hoge zorgzwaarte
 • Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

  Lees meer over Prisma - MPT voor geclusterd wonen met een intensieve zorgvraag
 • SWZ heeft beleid opgesteld omtrent urineonderzoek bij (vermoeden van) blaasontsteking. Binnen de gehandicaptenzorg zijn hier geen richtlijnen voor bekend, waardoor er vaak onnodig onderzoek werd uitgevoerd. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is dit erg oncomfortabel, het is zeer belastend en heeft een grote impact. Door de uitkomsten te analyseren en daar beleid op te maken, zorgt dit ervoor dat er minder tests afgenomen hoeven te worden, hiermee realiseren zij een tijdsbesparing van 5,2 uur per cliënt per jaar.

  Lees meer over SWZ - Gepast urineonderzoek
 • Een te hoge of juist te lage temperatuur kan voedsel en medicijnen onbruikbaar maken. Bij Thebe wordt door verpleegkundigen of verzorgenden de temperatuur van de voedingskoelkast wekelijks handmatig gemeten en de temperatuur van de medicijnkoelkast dagelijks. Met de inzet van de slimme thermometer wordt de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand.

  Lees meer over Thebe - De slimme thermometer
 • Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

  Lees meer over Evean - Slim incontinentiemateriaal
 • Proteion verzorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZIN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZIN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgaanbieder.

  Lees meer over Proteion - Kleinschalige woonvormen powered by Proteion
 • De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk.

  Lees meer over De Waalboog en Zorgapotheek - Procesaanpassing medicatieverstrekking
 • In Nederland hebben een groot aantal ouderen Diabetes Mellitus II. Regelmatige controle van de glucosewaarden is noodzakelijk voor het inzetten van de juiste behandeling. Bij het bepalen van de glucosewaarden zijn mensen vaak afhankelijk van de thuiszorg. De bepaling wordt gedaan middels een vingerprik. Door Flash Glucose Monitoring (FGM) in te zetten zijn er minder frequent prikmomenten nodig en daardoor minder inzet van de thuiszorg.

  Lees meer over Omring en Brabantzorg - Flash Glucose Monitoring

FIT's en goede voorbeelden

 • Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. De contractuitbreiding van het huidige personeel stond beperkt op de agenda. Hoe kunnen huidige medewerkers beter ingezet worden door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken?

  Lees meer over Thebe - Arbeidsmarktkrapte pak het potentieel
 • Het organiseren van de zorg en het maken en aanpassen van basisroosters kost doorgaans veel tijd. Door een goede capaciteitsplanning sluit het rooster voor zorgprofessionals goed aan op de zorgvraag en optimale looproutes. Het systeem zorgt dat de juiste zorg op het juiste moment door iemand met het juiste deskundigheidsniveau wordt geleverd.

  Lees meer over St. Anna - Planning door inzet van artificiële intelligentie
 • Als zorgprofessional neem je jouw persoonlijkheid mee op de werkvloer in relatie tot cliënten en collega’s. Door de DISC methodiek hebben medewerkers meer inzicht in hun eigen persoonlijkheidsprofiel en die van hun collega’s. Je leert elkaar beter begrijpen en leert op een positieve en respectvolle manier issues te bespreken. Dit draagt bij aan een betere werksfeer, minder conflicten, hogere medewerkerstevredenheid en een afname in verloop.

  Lees meer over Smart-Coach - Persoonlijkheidsprofiel
 • Als een cliënt bij een zorgaanbieder in zorg komt, wordt er een papieren zorgovereenkomst ondertekend. Mijzo heeft het proces van het ondertekenen van de zorgovereenkomst herzien. In plaats van het ondertekenen van een zorgovereenkomst sturen zij een digitale welkomstbrief naar de cliënten met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

  Lees meer over Mijzo - Afschaffing zorgovereenkomst
 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

  Lees meer over Marente - Inzet verzuimcoach reduceert verzuimkosten
 • Administratieve taken zijn de meest energie rovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de ‘echte’ mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren.

  Lees meer over TWB - Truus de digitale medewerker
 • Vierstroom Zorg Thuis heeft zich gebogen over de vraag wat de invloed is van het type vervoersmiddel op reistijd en reiskosten. In een pilot van een halfjaar hebben ze 8 elektrische fietsen ingezet voor medewerkers. Dit leidde bij de testgroep tot een toename in het gebruik van de (elektrische) fiets met 60% én een reistijdreductie van 11,5%.

  Lees meer over Vierstroom - Van reistijd naar vitaliteit
 • Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk. Dit gebeurt d.m.v. een slimme bril, waardoor de werkbegeleider op afstand mee kan kijken, luisteren en direct communiceren met de student.

  Lees meer over tanteLouise - Werkbegeleiding op afstand
 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces. Er is bespaard t.o.v. de publieke WGA premie door actief bezig te zijn met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer over Noordwest Ziekenhuisgroep - Actief casebeheer bij verzuim en re-integratie leidt tot lage WGA-premie (HR)
 • Voor het douchen van bedlegerige cliënten kan gebruik worden gemaakt van een douchebrancard. Cliënten worden hierop verplaatst van hun woonruimte naar de badkamer. Deze transfers worden door cliënten niet altijd als prettig ervaren. Met behulp van het douche- in bed systeem is de transfer naar de badkamer niet nodig.

  Lees meer over het douche- in bedsysteem
 • Cliënten met een beperking ervaren stress bij het afdrogen na het douchen. De kou en spanning bij het afdrogen veroorzaakt onrust en verkrampte spieren. De oplossing is geen handdoeken meer maar infra rood en een zacht warme luchtstroom.

  Lees meer over drogen zonder handdoek
 • De werkdruk binnen de zorgsector is hoog. Daarnaast is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om zorgmedewerkers langer aan zich te laten binden en waar mogelijk de uitstroom van zorgmedewerkers te beperken. Het is belangrijk om met nieuwe medewerkers het goede gesprek te voeren over hun werkdruk en werkplezier.

  Lees meer over het Buddysysteem inwerktraject
 • Met het Ikkookkratje leren cliënten wat lekker én verantwoord eten is op een aansprekende en uitnodigende manier. Cliënten worden hierbij gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te (leren) koken.

  Lees meer over Middin - Ikkookkratje
 • De zomerperiode, een periode waarin ook zorgprofessionals van een welverdiende vakantie genieten. Natuurlijk doen aanbieders er alles aan om de openstaande diensten die hierdoor ontstaan zoveel mogelijk op te vullen, maar dit zal niet altijd voldoende zijn. In deze gevallen gaat er in de zomerperiode een stappenplan in werking over de verdeling van de bezetting op de afdelingen.

  Lees meer over Zomerscenario - Werken met smileys
 • Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving. De participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Door de begeleiding van PSW Werk kan iedereen zo hoog mogelijk klimmen op deze participatieladder.

  Lees meer over PSW Werk - Participatieladder
 • Voor mensen die in een intramurale setting wonen is het houden van een huisdier vaak niet mogelijk, omdat de verantwoordelijkheid soms niet gedragen kan worden door bewoners. Dit is jammer omdat een dier wel veel gezelschap kan bieden. Bij Leermakers hebben ze daarom een huisdierenbeleid gemaakt, waardoor het houden van een huisdier wel mogelijk is.

  Lees meer over Leermakers - Wonen met een huisdier
 • Het gebeurt helaas nog te vaak. Ondanks alle goede bedoelingen en inzet vinden we geen passend antwoord op de intensieve ondersteuningsvraag van mensen met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het gevolg? Deze cliënten komen in een negatieve spiraal van beheersing, controle en overplaatsingen. Pro onderzoekt en laat zien hoe dat anders kan.

  Lees meer over Pro - Zo gewoon mogelijk leven
 • Fijn logeren, maar wel met alle persoonlijke zorg en aandacht die je nodig hebt. Tot voor kort was dit niet mogelijk voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) die 24 uur per dag nabijheid en zorg nodig hebben.

  Lees meer over Amarant - Logeren met je eigen zorgverlener
 • Ouders voor Ouders brengt ouders en verwanten met elkaar in contact. Ze kunnen hun verhaal delen met iemand die dezelfde ervaring deelt of ook een naaste met een beperking heeft. Deze ouder/verwant begrijpt en voelt echt wat de ander bedoelt.

  Lees meer over ASVZ - Ervaringen delen met gelijkgestemden
 • Eten is emotie, en goede voeding draagt heel direct bij aan de kwaliteit van leven. Vanuit die overtuiging ontwikkelde Puur Culinair onder de naam Moe’s smakelijke gerechten die geschikt zijn voor mensen met kauw- en slikproblemen.

  Lees meer over Amarant - Puur Culinair
 • Prisma werkt al jaren aan energiebesparing door middel van technische maatregelen. Naast alle energiebesparende techniek, heeft Prisma ook de stap gemaakt naar bewustwording en gedrag van medewerkers en cliënten. Uit onderzoek van IPCC blijkt namelijk dat 40 tot 70% van de impact ligt in gedrag. Prisma heeft daarom workshops bewustwording en energiebesparing gegeven aan cliënten.

  Lees meer over Prisma - Workshops bewustwording en energiebesparing aan cliënten
 • ’s Heeren Loo onderzoekt of wegwerp incontinentiemateriaal vervangen kan worden door een wasbare variant. Het is nog een pilot, maar de eerste cijfers zijn duidelijk. Van de 1.450 incontinentieluiers die een cliënt per jaar gebruikt, gaan ze terug naar 10 per jaar. Een enorm verschil. Bovendien geven bewoners aan dat ze het nieuwe incontinentiemateriaal mooier vinden.

  Lees meer over 's Heeren Loo - Wasbaar incontinentiemateriaal
 • Bij WilgaerdenLeekerweideGroep wordt het Dreamteam ingezet. Het team bestaat uit nachtzorgmedewerkers, een gedragsdeskundige, een verpleegkundige specialist en een ergotherapeut. Het Dreamteam onderzoekt en analyseert bewoners waarbij het vermoeden is dat er sprake is van slaapproblematiek.

  Lees meer over WilgaerdenLeekerweideGroep - Dreamteam voor het verbeteren van slapeloosheid
 • De Smaakchefs bij De Zorggroep in Limburg zijn een vertrouwd gezicht en koken dagelijks om de beurt verse maaltijden, voor en met de bewoners. De zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich meer bezighouden met hun kerntaak, namelijk het leveren van zorg.

  Lees meer over De Zorggroep - Smaakchefs
 • WelThuis organiseert fysieke voorlichtingssessies voor cliënten en hun naasten. Daarnaast geven zij ook voorlichtingssessies aan wijkverpleegkundigen en casemanagers. Tijdens al deze sessies geeft WelThuis informatie over wat er mogelijk is om thuis overbruggingszorg te ontvangen, krijgen zij uitleg over de wacht statussen en een toelichting wat zij kunnen verwachten als een cliënt wordt opgenomen in een zorginstelling.

  Lees meer over WelThuis - Voorlichtingssessies voor cliënten, naasten en professionals

 • Veel zorgaanbieders maken al werk van goed werkgeverschap, ook WonenPLus en met succes! WonenPLus heeft een laag verzuim, een laag verloop, geen ZZP-inzet en geen moeite nieuwe werknemers te vinden. Wat doet zij zoal?

  Lees meer over WonenPlus - Goed werkgeverschap

Geestelijke gezondheidszorg

Good practices

 • Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

  Lees meer over Het Houvast - Een eigen plek ook met hoge zorgzwaarte
 • Binnen de gehandicaptenzorg worden steeds meer mensen uitgeschreven bij de huisarts omdat de zorgvraag te groot is. Dit betekent dat de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenddienst landelijk voor ongeveer 13.000 mensen met een handicap onder druk staat. SWZ heeft gekeken hoe zij, zonder inzet van een tussenpersoon, deze diensten kunnen blijven bieden. Door een goede triage van een verpleegkundige aan de voorkant nemen de consulten af met ruim 40%.

  Lees meer over SWZ - Inzet verpleegkundige avond/nacht/weekend
 • Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

  Lees meer over Prisma - MPT voor geclusterd wonen met een intensieve zorgvraag
 • Binnen de langdurige GGZ zijn er cliënten waarbij behandeling niet (meer) goed werkt. Dit zijn cliënten met complexe vraagstukken waarbij een klinische omgeving de enige mogelijkheid lijkt om de juiste zorg te kunnen leveren terwijl de klinische setting niet bijdraagt aan herstel. Reinier van Arkel heeft een hulphond ingezet bij een aantal cliënten die bij hen wonen, met de intentie om weer zelfstandig te gaan wonen.

  Lees meer over Reinier van Arkel - Hulphond in de langdurige GGZ

 • GGz Centraal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor leefstijlverbetering voor cliënten in de klinische zorg. Dit is een gecombineerde aanpak met interventies. Hierdoor verbeteren de psychische en lichamelijke gezondheid van cliënten.

  Meer over GGz Centraal - Leefstijl in de klinische ggz
 • Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.

  Lees meer over Cello – Vergroten vrijwilligersnetwerk
 • Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

  Lees meer over Amarant - FACT
 • Amarant geeft lichttherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Depressie komt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan bij anderen. Reguliere behandelmethode zijn vaak niet mogelijk vanwege de cognitieve beperking. De helft van de mensen die deze behandeling krijgt heeft hier baat bij.

  Lees meer over Amarant - Lichttherapie tegen depressie
 • ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle daginvulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

  Lees meer over ASVZ - Triple C een gewoon leven staat centraal
 • Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

  Lees meer over De Baersdonck - Dichterbij de dorpsgemeenschap
 • Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Met name het vastleggen van cliëntgegevens kost veel tijd. De technologie in spraakgestuurd rapporteren is in snel tempo doorontwikkeld. Hierdoor zijn de foutmarges klein en kan spraakgestuurd rapporteren de handmatige rapportage vervangen.

  Lees meer over Mijzo - Spraakgestuurd rapporteren
 • Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Gemiva helpt begeleiders door een training mentalisering.

  Lees meer over Gemiva - Mentalisering
 • Een te hoge of juist te lage temperatuur kan voedsel en medicijnen onbruikbaar maken. Bij Thebe wordt door verpleegkundigen of verzorgenden de temperatuur van de voedingskoelkast wekelijks handmatig gemeten en de temperatuur van de medicijnkoelkast dagelijks. Met de inzet van de slimme thermometer wordt de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand.

  Lees meer over Thebe - De slimme thermometer
 • Proteion verzorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZIN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZIN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgaanbieder.

  Lees meer over Proteion - Kleinschalige woonvormen powered by Proteion
 • De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk.

  Lees meer over De Waalboog en Zorgapotheek - Procesaanpassing medicatieverstrekking

FIT's en goede voorbeelden

 • Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. De contractuitbreiding van het huidige personeel stond beperkt op de agenda. Hoe kunnen huidige medewerkers beter ingezet worden door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken?

  Lees meer over Thebe - Arbeidsmarktkrapte pak het potentieel
 • Het organiseren van de zorg en het maken en aanpassen van basisroosters kost doorgaans veel tijd. Door een goede capaciteitsplanning sluit het rooster voor zorgprofessionals goed aan op de zorgvraag en optimale looproutes. Het systeem zorgt dat de juiste zorg op het juiste moment door iemand met het juiste deskundigheidsniveau wordt geleverd.

  Lees meer over St. Anna - Planning door inzet van artificiële intelligentie
 • Als een cliënt bij een zorgaanbieder in zorg komt, wordt er een papieren zorgovereenkomst ondertekend. Mijzo heeft het proces van het ondertekenen van de zorgovereenkomst herzien. In plaats van het ondertekenen van een zorgovereenkomst sturen zij een digitale welkomstbrief naar de cliënten met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

  Lees meer over Mijzo - Afschaffing zorgovereenkomst
 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

  Lees meer over Marente - Inzet verzuimcoach reduceert verzuimkosten
 • Als zorgprofessional neem je jouw persoonlijkheid mee op de werkvloer in relatie tot cliënten en collega’s. Door de DISC methodiek hebben medewerkers meer inzicht in hun eigen persoonlijkheidsprofiel en die van hun collega’s. Je leert elkaar beter begrijpen en leert op een positieve en respectvolle manier issues te bespreken. Dit draagt bij aan een betere werksfeer, minder conflicten, hogere medewerkerstevredenheid en een afname in verloop.

  Lees meer over Smart-Coach - Persoonlijkheidsprofiel
 • Administratieve taken zijn de meest energie rovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de ‘echte’ mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren.

  Lees meer over TWB - Truus de digitale medewerker
 • Vierstroom Zorg Thuis heeft zich gebogen over de vraag wat de invloed is van het type vervoersmiddel op reistijd en reiskosten. In een pilot van een halfjaar hebben ze 8 elektrische fietsen ingezet voor medewerkers. Dit leidde bij de testgroep tot een toename in het gebruik van de (elektrische) fiets met 60% én een reistijdreductie van 11,5%.

  Lees meer over Vierstroom - Van reistijd naar vitaliteit
 • Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk. Dit gebeurt d.m.v. een slimme bril, waardoor de werkbegeleider op afstand mee kan kijken, luisteren en direct communiceren met de student.

  Lees meer over tanteLouise - Werkbegeleiding op afstand
 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces. Er is bespaard t.o.v. de publieke WGA premie door actief bezig te zijn met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer over Noordwest Ziekenhuisgroep - Actief casebeheer bij verzuim en re-integratie leidt tot lage WGA-premie (HR)
 • De zomerperiode, een periode waarin ook zorgprofessionals van een welverdiende vakantie genieten. Natuurlijk doen aanbieders er alles aan om de openstaande diensten die hierdoor ontstaan zoveel mogelijk op te vullen, maar dit zal niet altijd voldoende zijn. In deze gevallen gaat er in de zomerperiode een stappenplan in werking over de verdeling van de bezetting op de afdelingen.

  Lees meer over Zomerscenario - Werken met smileys
 • De werkdruk binnen de zorgsector is hoog. Daarnaast is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om zorgmedewerkers langer aan zich te laten binden en waar mogelijk de uitstroom van zorgmedewerkers te beperken. Het is belangrijk om met nieuwe medewerkers het goede gesprek te voeren over hun werkdruk en werkplezier.

  Lees meer over het Buddysysteem inwerktraject
 • Het gebeurt helaas nog te vaak. Ondanks alle goede bedoelingen en inzet vinden we geen passend antwoord op de intensieve ondersteuningsvraag van mensen met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het gevolg? Deze cliënten komen in een negatieve spiraal van beheersing, controle en overplaatsingen. Pro onderzoekt en laat zien hoe dat anders kan.

  Lees meer over Pro - Zo gewoon mogelijk leven
 • Voor mensen die in een intramurale setting wonen is het houden van een huisdier vaak niet mogelijk, omdat de verantwoordelijkheid soms niet gedragen kan worden door bewoners. Dit is jammer omdat een dier wel veel gezelschap kan bieden. Bij Leermakers hebben ze daarom een huisdierenbeleid gemaakt, waardoor het houden van een huisdier wel mogelijk is.

  Lees meer over Leermakers - Wonen met een huisdier
 • Ouders voor Ouders brengt ouders en verwanten met elkaar in contact. Ze kunnen hun verhaal delen met iemand die dezelfde ervaring deelt of ook een naaste met een beperking heeft. Deze ouder/verwant begrijpt en voelt echt wat de ander bedoelt.

  Lees meer over ASVZ - Ervaringen delen met gelijkgestemden
 • De Smaakchefs bij De Zorggroep in Limburg zijn een vertrouwd gezicht en koken dagelijks om de beurt verse maaltijden, voor en met de bewoners. De zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich meer bezighouden met hun kerntaak, namelijk het leveren van zorg.

  Lees meer over De Zorggroep - Smaakchefs
 • WelThuis organiseert fysieke voorlichtingssessies voor cliënten en hun naasten. Daarnaast geven zij ook voorlichtingssessies aan wijkverpleegkundigen en casemanagers. Tijdens al deze sessies geeft WelThuis informatie over wat er mogelijk is om thuis overbruggingszorg te ontvangen, krijgen zij uitleg over de wacht statussen en een toelichting wat zij kunnen verwachten als een cliënt wordt opgenomen in een zorginstelling.

  Lees meer over WelThuis - Voorlichtingssessies voor cliënten, naasten en professionals

Zinnige zorg | thema's

 

Wonen

Arbeidsmarkt

Preventie

Zelfredzaamheid

Duurzaamheid

Bedrijfsvoering

Mantelzorg

Hulpmiddelen