Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Zinnige zorg in de praktijk

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. Bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor cliënten, tegen lagere kosten. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zinnige zorg initiatieven en goede ideeën die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen.

Een nieuw idee delen

Heeft u een nieuw, slim initiatief en wilt u dit onder de aandacht brengen? Laat het ons weten, wij nemen contact met u op.

Zinnige zorg in uw organisatie

Wilt u één van de initiatieven in uw organisatie implementeren? Laat het ons weten, we geven u graag informatie over de mogelijkheden.

De slimme thermometer

Met de inzet de slimme thermometer van Thebe wordt, in plaats van handmatig meten, de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand.

Zinnige zorg & innovatie | thema's

Anders wonen

Arbeidsmarkt

Preventie

Zelfredzaamheid

Duurzaamheid

Bedrijfsvoering

Mantelzorg

Zinnige zorg & innovatie | per sector

Ouderenzorg

 • Thebe - De slimme thermometer

  Met de inzet de slimme thermometer wordt, in plaats van handmatig meten, de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand. De coördinator gastvrijheid krijgt automatisch een signaal via een e-mail/SMS/Whatsapp als de temperatuur afwijkt. Het uitgangspunt is dat de verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd kunnen besteden aan de zorg. Ook wordt voedsel- en medicijnverspilling tegengegaan. Verder zijn defecten direct aantoonbaar zodat de koel- en vrieskasten tijdig vervangen kunnen worden.

  Lees meer over Thebe en de slimme thermometer
 • Beek en Bos - Mantelzorgcoach

  Als het moment daar is en een familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis, kan dit worden ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de bewoner, maar ook zeker voor de naasten. Zij kunnen namelijk schuldgevoelens hebben of krijgen te maken met onbegrepen gedrag en weten niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan. Bij Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen vervult Doritha Vossen, van oorsprong verpleegkundige, al een geruime tijd een waardevolle functie als mantelzorgcoach.

  Lees meer over de mantelzorgcoach bij Beek en Bos

 • Brabantzorg - Decubitus vermindering door slimme matrastopper

  Voor ouderen kan het lastig zijn om zich om te draaien in bed, hierdoor kan men decubitus ontwikkelen. Bij Brabantzorg maakt men gebruik van een slimme matrastopper, die gladder is dan een katoenen hoeslaken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zelfstandig omdraaien of met beperkte inzet van een zorgmedewerker. De matrastopper zorgt voor een goede ventilatie en vochtafvoer, dit vergroot het comfort in bed.

  Lees meer over de slimme matrastopper bij Brabantzorg

 • Buurtzorg, Zorggroep HenZ, Kwaliteitskring apotheken Gorinchem - Palliatieve kit

  De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve cliënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt.

  Lees meer over Buurtzorg, Zorggroep HenZ, Kwaliteitskring apotheken Gorinchem en de palliatieve kit

 • Evean - Slim incontinentiemateriaal

  Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

  Lees meer over slim incontinentiemateriaal bij Evean

 • Proteion - Kleinschalige woonvoorzieningen powered by Proteion

  Proteion zorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZiN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZiN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgondernemer.

  Lees meer over kleinschalige wooninitiatieven powered by Proteion

 • tanteLouise - Heupairbag om heupfractuur te voorkomen

  De heupairbag is een soort zachte riem, die onder de kleding gedragen kan worden. Als de cliënt valt terwijl deze de heupairbag draagt, blaast een speciaal kussen zich automatisch op. De klap van de val wordt opgevangen en de heupbotten worden beschermd. TanteLouise heeft gezien dat door inzet van de heupairbag de angst om te vallen afneemt en men weer vrijer beweegt. Uit onderzoek van het LUMC blijkt dat het aantal heupfracturen binnen tanteLouise sinds de heupairbag met 50% is gedaald. Met een heupairbag is er minder supervisie nodig voor val gevaarlijke cliënten, wat ervoor zorgt dat de zorgprofessional kostbare tijd op een andere manier kan inzetten. 

  Lees meer over tanteLouise en de heupairbag

   

 • Thebe - Meer vrijheid door minder verwisselen opvangzak katheter

  Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

  Lees meer over Thebe en de opvangzak katheter

 • TWB - Oogdruppelbril

  Na een oogoperatie voor staar of glaucoom kan een deel van de behandelde mensen niet zelf ogen druppelen. Het druppelen van de ogen moet gedurende 4 weken na de operatie, met afbouw in frequentie, plaatsvinden. TWB maakt gebruik van een oogdruppelbril. De oogdruppelbril zorgt ervoor dat mensen zelfstandig kunnen druppelen. Na introductie  verdwijnt wijkverpleging uit beeld en is de cliënt zelfredzaam.

  Lees meer over TWB en de oogdruppelbril

 • Vierstroom - VPT thuis

  De Vierstroom zorgt voor maatwerk binnen de VPT zodat deze goed in de wijk in te zetten is. Het VPT is een standaard leveringsvorm waarbij bijvoorbeeld de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor de maaltijden. Dit is echter niet voor iedere cliënt wenselijk, door maatwerk af te spreken binnen het VPT zorgt de Vierstroom ervoor dat cliënten precies datgene ontvangen wat zij nodig hebben en zo zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Lees meer over de Vierstroom en VPT thuis

 • De Waalboog en Zorgapotheek - Arbeidsbesparing door procesaanpassing medicatieverstrekking

  Van oudsher werd medicatie altijd op vier tijdstippen per dag gegeven, waarvan drie noodzakelijk gekoppeld waren aan het moment van de maaltijd aangezien medicatie niet kon worden gegeven op een nuchtere maag. De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk

  Lees meer over de Waalboog en procesaanpassing medicatieverstrekking

 • Warm Thuis - Langer thuis wonen door logeeropvang

  Warm thuis biedt de mogelijkheid aan cliënten die thuis wonen om te overnachten (logeren) op hun locatie. Hiermee wordt de zorg tijdelijk overgenomen van mantelzorgers en raken zij niet overbelast. Hierdoor is het mogelijk dat een cliënt gemiddeld 9 maanden langer in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen bij de eigen partner.

  Lees meer over logeeropvang van Warm Thuis

Gehandicaptenzorg

 • Amarant - FACT (netwerk) voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

  Lees meer over Amarant en FACT

 • Amarant - Lichttherapie tegen depressie

  Amarant geeft lichttherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Depressie komt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan bij anderen. Reguliere behandelmethode zijn vaak niet mogelijk vanwege de cognitieve beperking. De helft van de mensen die deze behandeling krijgt heeft hier baat bij.

  Lees meer over Amarant en lichttherapie tegen depressie

 • ASVZ - Triple C een gewoon leven staat centraal

  ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle dag invulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

  Lees meer over ASVZ en Triple-C


 • Baersdonck - Dichterbij de dorpsgemeenschap

  Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

  Lees meer over de Baersdonck en Dichterbij

 • Gemiva - Stressregulatie door mentalisering

  Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Gemiva helpt begeleiders door een training mentalisering.

  Lees meer over Gemiva en mentalisering

 • Het Houvast - Een eigen plek ook met hoge zorgzwaarte

  Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

  Lees meer over het Houvast


 • Prisma - MPT voor geclusterd wonen met een intensieve zorgvraag

  Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

  Lees meer over Prisma en MPT geclusterd wonen


 • SWZ - Gepast urineonderzoek 

  SWZ heeft beleid opgesteld omtrent urineonderzoek bij (vermoeden van) blaasontsteking. Binnen de gehandicaptenzorg zijn hier geen richtlijnen voor bekend, waardoor er vaak onnodig onderzoek werd uitgevoerd. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is dit erg oncomfortabel, het is zeer belastend en heeft een grote impact. Door de uitkomsten te analyseren en daar beleid op te maken, zorgt dit ervoor dat er minder tests afgenomen hoeven te worden, hiermee realiseren zij een tijdsbesparing van 5,2 uur per cliënt per jaar.

  Lees meer over SWZ en gepast urineonderzoek

Geestelijke gezondheidszorg

 • GGz Centraal - Leefstijl in de klinische ggz

  GGz Centraal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor leefstijlverbetering voor cliënten in de klinische zorg. Dit is
  een gecombineerde aanpak met interventies. Hierdoor verbeteren de psychische en lichamelijke gezondheid van cliënten.

  Meer over GGz Centraal en de multidisciplinaire aanpak

FIT initiatief

Initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering. Die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving.

 • Thebe - Arbeidsmarktkrapte pak het potentieel

  Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. Echter, stond contractuitbreiding binnen het huidige personeel beperkt op de agenda. 

  Lees meer over Thebe en pak het potentieel

 • tanteLouise - Werkbegeleiding op afstand

  Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk. Bij tanteLouise kunnen deze medewerkers ondanks hun beperkingen alsnog een actieve bijdrage leveren door studenten te begeleiden op afstand of door uitzendkrachten in te werken. Dit gebeurt d.m.v. een Slimme Bril.

  Lees meer over tanteLouise en de Slimme Bril

 • Thebe - Reductie verwisseling opvangzak katheter

  Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

  Lees meer over Thebe en de reductie opvangzak katheter