Zinnige zorg in de praktijk

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. Bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor cliënten, tegen lagere kosten. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zinnige zorg initiatieven en goede ideeën die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen.

Een nieuw idee delen

Heeft u een nieuw, slim initiatief en wilt u dit onder de aandacht brengen? Laat het ons weten, wij nemen contact met u op.

Zinnige zorg in uw organisatie

Wilt u één van de initiatieven in uw organisatie implementeren? Laat het ons weten, we geven u graag informatie over de mogelijkheden.

Zinnige zorg & innovatie | thema's

Anders wonen

Arbeidsmarkt

Preventie

Zelfredzaamheid

Duurzaamheid

Bedrijfsvoering

Mantelzorg

Zinnige zorg & innovatie | per sector

Ouderenzorg

 • Beek en Bos - Mantelzorgcoach

  Bij Beek en Bos hebben ze een mantelzorgcoach die naasten begeleidt wanneer iemand naar het verpleeghuis gaat. De mantelzorgcoach kan begeleiden in het emotionele aspect dat een verhuizing naar het verpleeghuis met zich meebrengt, maar kent ook de ziektebeelden en kan naasten daarin ook begeleiden. Dit maakt dat mantelzorgers hun naasten beter begrijpen en schuldgevoelens minder worden. De vragen die mantelzorgers aan zorgmedewerkers stellen over de zorg voor hun naasten nemen af en kunnen zorgmedewerkers zich richten op hun primaire taak, namelijk de zorg voor de bewoners.

  Lees meer over de mantelzorgcoach bij Beek en Bos

 • Brabantzorg - Decubitus vermindering door slimme matrastopper

  Voor ouderen kan het lastig zijn om zich om te draaien in bed, hierdoor kan men decubitus ontwikkelen. Bij Brabantzorg maakt men gebruik van een slimme matrastopper, die gladder is dan een katoenen hoeslaken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zelfstandig omdraaien of met beperkte inzet van een zorgmedewerker. De matrastopper zorgt voor een goede ventilatie en vochtafvoer, dit vergroot het comfort in bed.

  Lees meer over de slimme matrastopper bij Brabantzorg

 • Evean - Slim incontinentiemateriaal

  Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

  Lees meer over slim incontinentiemateriaal bij Evean

 • Proteion - Kleinschalige woonvoorzieningen powered by Proteion

  Proteion zorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZiN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZiN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgondernemer.

  Lees meer over kleinschalige wooninitiatieven powered by Proteion

 • Thebe - Meer vrijheid door minder verwisselen opvangzak katheter

  Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

  Lees meer over Thebe en de opvangzak katheter

 • Vierstroom - VPT thuis

  De Vierstroom zorgt voor maatwerk binnen de VPT zodat deze goed in de wijk in te zetten is. Het VPT is een standaard leveringsvorm waarbij bijvoorbeeld de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor de maaltijden. Dit is echter niet voor iedere cliënt wenselijk, door maatwerk af te spreken binnen het VPT zorgt de Vierstroom ervoor dat cliënten precies datgene ontvangen wat zij nodig hebben en zo zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Lees meer over de Vierstroom en VPT thuis

 • De Waalboog en Zorgapotheek - Arbeidsbesparing door procesaanpassing medicatieverstrekking

  Van oudsher werd medicatie altijd op vier tijdstippen per dag gegeven, waarvan drie noodzakelijk gekoppeld waren aan het moment van de maaltijd aangezien medicatie niet kon worden gegeven op een nuchtere maag. De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk

  Lees meer over de Waalboog en procesaanpassing medicatieverstrekking

 • Warm Thuis - Langer thuis wonen door logeeropvang

  Warm thuis biedt de mogelijkheid aan cliënten die thuis wonen om te overnachten (logeren) op hun locatie. Hiermee wordt de zorg tijdelijk overgenomen van mantelzorgers en raken zij niet overbelast. Hierdoor is het mogelijk dat een cliënt gemiddeld 9 maanden langer in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen bij de eigen partner.

  Lees meer over logeeropvang van Warm Thuis

Gehandicaptenzorg

 • Amarant - FACT (netwerk) voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

  Lees meer over Amarant en FACT

 • Amarant - Lichttherapie tegen depressie

  Amarant geeft lichttherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Depressie komt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan bij anderen. Reguliere behandelmethode zijn vaak niet mogelijk vanwege de cognitieve beperking. De helft van de mensen die deze behandeling krijgt heeft hier baat bij.

  Lees meer over Amarant en lichttherapie tegen depressie

 • ASVZ - Triple C een gewoon leven staat centraal

  ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle dag invulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

  Lees meer over ASVZ en Triple-C


 • Baersdonck - Dichterbij de dorpsgemeenschap

  Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

  Lees meer over de Baersdonck en Dichterbij

 • Het Houvast - Een eigen plek ook met hoge zorgzwaarte

  Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

  Lees meer over het Houvast


 • Prisma - MPT voor geclusterd wonen met een intensieve zorgvraag

  Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

  Lees meer over Prisma en MPT geclusterd wonen


 • SWZ - Gepast urineonderzoek 

  SWZ heeft beleid opgesteld omtrent urineonderzoek bij (vermoeden van) blaasontsteking. Binnen de gehandicaptenzorg zijn hier geen richtlijnen voor bekend, waardoor er vaak onnodig onderzoek werd uitgevoerd. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is dit erg oncomfortabel, het is zeer belastend en heeft een grote impact. Door de uitkomsten te analyseren en daar beleid op te maken, zorgt dit ervoor dat er minder tests afgenomen hoeven te worden, hiermee realiseren zij een tijdsbesparing van 5,2 uur per cliënt per jaar.

  Lees meer over SWZ en gepast urineonderzoek

Geestelijke gezondheidszorg

 • GGz Centraal - Leefstijl in de klinische ggz

  GGz Centraal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor leefstijlverbetering voor cliënten in de klinische zorg. Dit is
  een gecombineerde aanpak met interventies. Hierdoor verbeteren de psychische en lichamelijke gezondheid van cliënten.

  Meer over GGz Centraal en de multidisciplinaire aanpak