Zinnige zorg in de praktijk

Slim spullen vinden

Nooit meer hulpmiddelen zoeken in de zorg

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. Bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor cliënten, tegen lagere kosten en die de druk verlagen op zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zinnige zorg initiatieven en goede ideeën die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen.

Vrouw omhelst man

In uw organisatie

Wilt u één van de initiatieven in uw organisatie implementeren? We geven u graag informatie over de mogelijkheden.
Vader met gehandicapt kindje

Nieuw initiatief delen

Heeft u een nieuw, slim initiatief en wilt u dit onder de aandacht brengen? Laat het ons weten. Wij nemen contact met u op.
Oudere vrouw knuffelt hondje

Zorggroep Elde Maasduinen - Slim spullen vinden

Nooit meer hulpmiddelen kwijtraken in de zorg.

Zinnige zorg | thema's

 

Wonen

Arbeidsmarkt

Preventie

Zelfredzaamheid

Duurzaamheid

Bedrijfsvoering

Mantelzorg

Hulpmiddelen

Zinnige zorg | per sector

Ouderenzorg

 • Binnen Thebe wordt gewerkt vanuit de visie 'Gastvrij aan tafel' waarbij eten en drinken wordt gezien als beleving. In het restaurant wordt aan tafel de keuze van de bewoner opgenomen. Op basis van deze keuze worden de losse onderdelen van de maaltijd koud en op een smakelijke wijze op het bord gepositioneerd. Vervolgens wordt de maaltijd warm gemaakt (geregeneerd) in de combi steamer en wordt de maaltijd gegarneerd alvorens te worden gereserveerd aan de bewoner.

  Lees meer over Gastvrij aan tafel en minder verspilling bij Thebe

 • Zorgprofessionals besteden veel tijd aan het zoeken naar hulpmiddelen zoals de saturatiemeter, tensiemeter of bladderscan. Door het inzetten van trackers op basis van Bluetooth Low Energy (BLE) technologie, worden de hulpmiddelen door zorgprofessionals eerder gevonden en is meer tijd voor het verlenen van zorg.

  Lees meer over slim spullen vinden bij Zorggroep Elde Maasduinen

 • Bij Vincent Depaul is ervoor gekozen om in het softwaresysteem over te gaan op zelfroostering. Zo kunnen medewerkers zelf hun diensten indelen. Vaak blijven er dan diensten openstaan die nog ingevuld moeten worden. Om medewerkers hierin te ondersteunen is een roosterregisseur ingezet. Op deze manier is het voor medewerkers minder tijdsintensief en creëert de roosterregisseur een passend en eerlijk aanbod voor alle medewerkers.

  Lees meer over Vincent Depaul en de roosterregisseur

 • Bij het inzetten van behandeling in de ouderenzorg is het voor zorgaanbieders van belang om het beoogde doel van de behandeling scherp voor ogen te houden. Behandeling kan bijvoorbeeld ook ondersteund worden door een andere zorgprofessional vanuit de verlengde-arm constructie van de behandelaar.

  Lees meer over Vincent Depaul en behandeling in de ouderenzorg

 • Als een cliënt bij een zorgaanbieder in zorg komt, wordt er een papieren zorgovereenkomst ondertekend. Mijzo heeft het proces van het ondertekenen van de zorgovereenkomst herzien. In plaats van het ondertekenen van een zorgovereenkomst sturen zij een digitale welkomstbrief naar de cliënten met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

  Lees meer over Mijzo en afschaffing zorgovereenkomst

 • Er zijn cliënten die door lichamelijke problematiek hun mobiliteit en spierkracht verliezen en daardoor afhankelijk zijn van zorgondersteuning aan bed. Deze zorg is arbeidsintensief omdat de cliënten vaak zelf niet goed kunnen meewerken. Dit betekent dat bepaalde zorg zoals het aan- en uitkleden of wisselligging door twee professionals gedaan dient te worden. Het draaihulpsysteem is een hulpmiddel voor de verplaatsing en het wenden van cliënten op bed.

  Lees meer over St. Barbara en het draaihulpsysteem

 • EWS is een meetinstrument om snel vitale functies van de patiënt te beoordelen. En SBAR is een gemakkelijk te onthouden hulpmiddel om adequaat en snel te communiceren over de situatie van een cliënt. Dit zijn oorspronkelijk methodieken uit het ziekenhuis. EWS is door een SO io bij het Land van Horne herschreven naar toepasbaarheid in de V&V. EWS en SBAR zijn afgedrukt op zakkaartjes voor de medewerkers.

  Lees meer over Land van Horne en de EWS-zakkaartjes

 • In Nederland hebben een groot aantal ouderen DM II. Regelmatige controle van de glucosewaarden is noodzakelijk voor het inzetten van de juiste behandeling. Bij het bepalen van de glucosewaarden zijn mensen vaak afhankelijk van de thuiszorg. De bepaling wordt gedaan middels een vingerprik. Door FGM in te zetten zijn er minder frequent prikmomenten nodig en daardoor minder inzet van de thuiszorg.

  Lees meer over Omring en Brabantzorg en flash glucose monitoring

 • Langer actief thuis is het reablement-programma waarmee zorgorganisatie Mijzo op weg is om de ouderenzorg te verduurzamen. In de methode uit Scandinavië, met Denemarken als koploper, nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij willen leven en ouder willen worden. Dit past naadloos in een veranderende samenleving en draagt bij aan duurzame zorg in de huidige arbeidsmarkt.

  Lees meer over langer actief thuis van Mijzo

 • De meeste ouderen krijgen vroeg of laat te maken met incontinentieproblemen. Bij de inzet van incontinentiemateriaal komt het regelmatig voor dat het materiaal niet goed aansluit bij de behoefte van de cliënt. Dit heeft meer verschoningsmomenten en lekkages tot gevolg. E-health bij incontinentie is een handig systeem dat het urinepatroon van een cliënt gedurende 72 uur meet.

  Lees meer over E-health bij incontinentie van Zorgpartners Midden-Holland

 • Bij cliënten met een katheter binnen een verpleeghuis wordt regelmatig de katheter of de blaas gespoeld met verschillende spoelingen en zoutoplossingen. Artsen binnen het verpleeghuis schrijven het spoelmateriaal voor in het elektronisch patiëntendossier. Vervolgens bestellen verpleegkundigen en verzorgenden het spoelmateriaal via een online bestel app. In deze online app is enkel het duurste merk materiaal voor spoeling zichtbaar gemaakt door de apotheker. Het idee is om het spoelmateriaal bij de apotheek te bestellen met de beste prijs-kwaliteit verhouding.

  Lees meer over Thebe en het bestellen van generiek spoelmateriaal
 • Door de inzet van de webapplicatie ‘meldpunt voor uitbraken infectieziekten & BRMO’ (MUIZ) is er inzicht in de regionale infecties. Door dit inzicht kan verdere verspreiding van infecties binnen zorgorganisaties worden beperkt. Daarnaast neemt de app administratieve handelingen over.

  Lees meer over GGD en infectiepreventie door regionale app

 • Senioren hebben een krimpend sociaal netwerk en een hulpvraag op het gebied van welzijn. De inzet van professionele begeleiding is kostbaar. Er is sprake van toenemende arbeidsmarktkrapte en een afname van vitale vrijwilligers. ViVa! Zorggroep biedt bewoners van het verpleeghuis een extra welzijnsmoment aan door de inzet van BuddyBold. BuddyBold is een organisatie die door een slimme match persoonlijk contact met een jonge buddy aanbiedt.

  Lees meer over BuddyBold bij ViVa! Zorggroep

 • Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Met name het vastleggen van cliëntgegevens kost veel tijd. De technologie in spraakgestuurd rapporteren is in snel tempo doorontwikkeld. Hierdoor zijn de foutmarges klein en kan spraakgestuurd rapporteren de handmatige rapportage vervangen.

  Lees meer over Mijzo en spraakgestuurd rapporteren

 • Een wegwerp eetschort heeft een klinische uitstraling en is niet comfortabel voor de cliënt. Daarnaast veroorzaken de wegwerp eetschorten jaarlijks 10 kg afval per cliënt. Wegwerpmaterialen zijn een van de grootste afvalstromen binnen de zorgsector. Met duurzame kledingbeschermers stimuleren we circulariteit met als doel om ons gezamenlijk in te zetten voor een beter (leef)klimaat.

  Lees meer over de kledingbeschermer bij Land van Horne
 • In verpleeghuizen wordt bij cliënten met een katheter regelmatig preventief de blaas gespoeld om infecties en verstoppingen te voorkomen. Preventief blaasspoelen heeft volgens onderzoeken geen effect. Infecties moeten met name in de katheter voorkomen worden. Daarom is het effectiever om de katheter te spoelen in plaats van preventief de blaas te spoelen.

  Lees meer over Thebe en katheterspoelen in plaats van preventief blaasspoelen

 • Doelmatiger thuiszorg leveren, de productiviteit laten groeien en de cliënttevredenheid op peil houden. Door de inzet van een organisatiescan gedurende een jaar zijn routes en teams zo geformeerd dat zij optimaler ingezet worden.

  Lees meer over Interzorg en Samen effectief in de wijkverpleging

 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

  Lees meer over Marente en de inzet verzuimcoach reduceert verzuimkosten

 • Community Care Dongen organiseert zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen vanuit één integraal perspectief. Sinds 2020 zijn er leefcoaches werkzaam bij Maria-Oord. Zij kunnen vanuit hun spilfunctie de zorg- en welzijnsondersteuning organiseren over de grenzen van de financieringsdomeinen heen.

  Lees meer over domein overstijgende samenwerking bij Maria-Oord
 • Als mensen langer thuis wonen dan is een andere vorm van ondersteuning nodig dan het huidige (zorg)aanbod. Ondersteuning gericht op het behouden en versterken van dagelijkse activiteiten die aansluit bij de behoeften en interesses van mensen. Dit wordt gedaan door de ‘Ondersteuner Thuis’, een andere functie waarvoor voldoende potentieel is op de arbeidsmarkt.

  Lees meer over Thebe en ondersteuner thuis in de langdurige zorg

 • Administratieve taken zijn de meest energie rovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de ‘echte’ mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren.

  Lees meer over TWB en Truus de digitale medewerker
 • Met de inzet de slimme thermometer wordt, in plaats van handmatig meten, de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand. De coördinator gastvrijheid krijgt automatisch een signaal via een e-mail/SMS/Whatsapp als de temperatuur afwijkt. Het uitgangspunt is dat de verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd kunnen besteden aan de zorg. Ook wordt voedsel- en medicijnverspilling tegengegaan. Verder zijn defecten direct aantoonbaar zodat de koel- en vrieskasten tijdig vervangen kunnen worden.

  Lees meer over Thebe en de slimme thermometer
 • Vierstroom Zorg Thuis heeft zich gebogen over de vraag wat de invloed is van het type vervoersmiddel op reistijd en reiskosten. In een pilot van een halfjaar hebben ze 8 elektrische fietsen ingezet voor medewerkers. Dit leidde bij de testgroep tot een toename in het gebruik van de (elektrische) fiets met 60% én een reistijdreductie van 11,5%.

  Lees meer over reistijd naar vitaliteit bij Vierstroom

 • Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. De contractuitbreiding van het huidige personeel stond beperkt op de agenda. Hoe kunnen huidige medewerkers beter ingezet worden door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken?

  Lees meer over Thebe en pak het potentieel

 • Als het moment daar is en een familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis, kan dit worden ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de bewoner, maar ook zeker voor de naasten. Zij kunnen namelijk schuldgevoelens hebben of krijgen te maken met onbegrepen gedrag en weten niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan. Bij Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen vervult Doritha Vossen, van oorsprong verpleegkundige, al een geruime tijd een waardevolle functie als mantelzorgcoach.

  Lees meer over de mantelzorgcoach bij Beek en Bos

 • Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk. Dit gebeurt d.m.v. een slimme bril, waardoor de werkbegeleider op afstand mee kan kijken, luisteren en direct communiceren met de student.

  Lees meer over tanteLouise en werkbegeleiding op afstand

 • Voor ouderen kan het lastig zijn om zich om te draaien in bed, hierdoor kan men decubitus ontwikkelen. Bij Brabantzorg maakt men gebruik van een slimme matrastopper, die gladder is dan een katoenen hoeslaken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zelfstandig omdraaien of met beperkte inzet van een zorgmedewerker. De matrastopper zorgt voor een goede ventilatie en vochtafvoer, dit vergroot het comfort in bed.

  Lees meer over de slimme matrastopper bij Brabantzorg

 • De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve cliënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt.

  Lees meer over Buurtzorg, Zorggroep HenZ, Kwaliteitskring apotheken Gorinchem en de palliatieve kit

 • Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

  Lees meer over slim incontinentiemateriaal bij Evean

 • Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

  Lees meer over Thebe en de reductie opvangzak katheter

 • Proteion zorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZiN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZiN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgondernemer.

  Lees meer over kleinschalige wooninitiatieven powered by Proteion

 • De heupairbag is een soort zachte riem, die onder de kleding gedragen kan worden. Als de cliënt valt terwijl deze de heupairbag draagt, blaast een speciaal kussen zich automatisch op. De klap van de val wordt opgevangen en de heupbotten worden beschermd. TanteLouise heeft gezien dat door inzet van de heupairbag de angst om te vallen afneemt en men weer vrijer beweegt. Uit onderzoek van het LUMC blijkt dat het aantal heupfracturen binnen tanteLouise sinds de heupairbag met 50% is gedaald. Met een heupairbag is er minder supervisie nodig voor val gevaarlijke cliënten, wat ervoor zorgt dat de zorgprofessional kostbare tijd op een andere manier kan inzetten. 

  Lees meer over tanteLouise en de heupairbag

   

 • Na een oogoperatie voor staar of glaucoom kan een deel van de behandelde mensen niet zelf ogen druppelen. Het druppelen van de ogen moet gedurende 4 weken na de operatie, met afbouw in frequentie, plaatsvinden. TWB maakt gebruik van een oogdruppelbril. De oogdruppelbril zorgt ervoor dat mensen zelfstandig kunnen druppelen. Na introductie verdwijnt wijkverpleging uit beeld en is de cliënt zelfredzaam.

  Lees meer over TWB en de oogdruppelbril

 • De Vierstroom zorgt voor maatwerk binnen de VPT zodat deze goed in de wijk in te zetten is. Het VPT is een standaard leveringsvorm waarbij bijvoorbeeld de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor de maaltijden. Dit is echter niet voor iedere cliënt wenselijk, door maatwerk af te spreken binnen het VPT zorgt de Vierstroom ervoor dat cliënten precies datgene ontvangen wat zij nodig hebben en zo zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Lees meer over de Vierstroom en VPT thuis

 • Van oudsher werd medicatie altijd op vier tijdstippen per dag gegeven, waarvan drie noodzakelijk gekoppeld waren aan het moment van de maaltijd aangezien medicatie niet kon worden gegeven op een nuchtere maag. De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk

  Lees meer over de Waalboog en procesaanpassing medicatieverstrekking

 • Warm thuis biedt de mogelijkheid aan cliënten die thuis wonen om te overnachten (logeren) op hun locatie. Hiermee wordt de zorg tijdelijk overgenomen van mantelzorgers en raken zij niet overbelast. Hierdoor is het mogelijk dat een cliënt gemiddeld 9 maanden langer in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen bij de eigen partner.

  Lees meer over logeeropvang van Warm Thuis

Gehandicaptenzorg

 • Met het Ikkookkratje leren cliënten wat lekker én verantwoord eten is op een aansprekende en uitnodigende manier. Cliënten worden hierbij gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te (leren) koken.

  Lees meer over het Ikkookkratje bij Middin
 • Binnen de gehandicaptenzorg worden steeds meer mensen uitgeschreven bij de huisarts omdat de zorgvraag te groot is. Dit betekent dat de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenddienst landelijk voor ongeveer 13.000 mensen met een handicap onder druk staat. SWZ heeft gekeken hoe zij, zonder inzet van een tussenpersoon, deze diensten kunnen blijven bieden. Door een goede triage van een verpleegkundige aan de voorkant nemen de consulten af met ruim 40%.

  Lees meer over de inzet verpleegkundige avond/nacht/weekend bij SWZ

 • De werkdruk binnen de zorgsector is hoog. Daarnaast is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om zorgmedewerkers langer aan zich te laten binden en waar mogelijk de uitstroom van zorgmedewerkers te beperken. Het is belangrijk om met nieuwe medewerkers het goede gesprek te voeren over hun werkdruk en werkplezier.

  Lees meer over het buddysysteem inwerktraject

 • Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving. De participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Door de begeleiding van PSW Werk kan iedereen zo hoog mogelijk klimmen op deze participatieladder.

  Lees meer over PSW Werk en de participatieladder

 • Als zorgprofessional neem je jouw persoonlijkheid mee op de werkvloer in relatie tot cliënten en collega’s. Door de DISC methodiek hebben medewerkers meer inzicht in hun eigen persoonlijkheidsprofiel en die van hun collega’s. Je leert elkaar beter begrijpen en leert op een positieve en respectvolle manier issues te bespreken. Dit draagt bij aan een betere werksfeer, minder conflicten, hogere medewerkerstevredenheid en een afname in verloop.

  Lees meer over Smart-Coach en het persoonlijkheidsprofiel

 • Voor mensen die in een intramurale setting wonen is het houden van een huisdier vaak niet mogelijk, omdat de verantwoordelijkheid soms niet gedragen kan worden door bewoners. Dit is jammer omdat een dier wel veel gezelschap kan bieden. Bij Leermakers hebben ze daarom een huisdierenbeleid gemaakt, waardoor het houden van een huisdier wel mogelijk is.

  Lees meer over Leermakers en wonen met een huisdier

 • Het gebeurt helaas nog te vaak. Ondanks alle goede bedoelingen en inzet vinden we geen passend antwoord op de intensieve ondersteuningsvraag van mensen met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het gevolg? Deze cliënten komen in een negatieve spiraal van beheersing, controle en overplaatsingen. Pro onderzoekt en laat zien hoe dat anders kan.

  Lees meer over Pro en zo gewoon mogelijk leven

 • Fijn logeren, maar wel met alle persoonlijke zorg en aandacht die je nodig hebt. Tot voor kort was dit niet mogelijk voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) die 24 uur per dag nabijheid en zorg nodig hebben.

  Lees meer over logeren met je eigen zorgverlener bij Amarant

 • Ouders voor Ouders brengt ouders en verwanten met elkaar in contact. Ze kunnen hun verhaal delen met iemand die dezelfde ervaring deelt of ook een naaste met een beperking heeft. Deze ouder/verwant begrijpt en voelt echt wat de ander bedoelt.

  Lees meer over ervaringen delen met gelijkgestemden van ASVZ

 • Eten is emotie, en goede voeding draagt heel direct bij aan de kwaliteit van leven. Vanuit die overtuiging ontwikkelde Puur Culinair onder de naam Moe’s smakelijke gerechten die geschikt zijn voor mensen met kauw- en slikproblemen.

  Lees meer over Puur Culinair bij Amarant

 • Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.

  Lees meer over het vergroten vrijwilligersnetwerk bij Cello
 • Mensen met een verstandelijke beperking kunnen al vanaf de geboorte kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk om al vroeg na te denken over de (medische) zorg in de toekomst. Als niet tijdig het gesprek met familie van cliënt gevoerd wordt, is het onduidelijk wat de wensen zijn van iemand ten aanzien van mogelijke medische complicaties voor cliënt. Dit kan leiden tot ad hoc beslissingen; verminderde regie; onwenselijke of onnodige behandeling etc. en dus lagere kwaliteit van leven en hogere kosten.

  Lees meer over Koraal en advance care planning GZ

 • Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

  Lees meer over Amarant en FACT

 • Amarant geeft lichttherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Depressie komt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan bij anderen. Reguliere behandelmethode zijn vaak niet mogelijk vanwege de cognitieve beperking. De helft van de mensen die deze behandeling krijgt heeft hier baat bij.

  Lees meer over Amarant en lichttherapie tegen depressie

 • ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle dag invulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

  Lees meer over ASVZ en Triple-C


 • Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

  Lees meer over de Baersdonck en Dichterbij

 • Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Gemiva helpt begeleiders door een training mentalisering.

  Lees meer over Gemiva en mentalisering

 • Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

  Lees meer over het Houvast


 • Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

  Lees meer over Prisma en MPT geclusterd wonen


 • SWZ heeft beleid opgesteld omtrent urineonderzoek bij (vermoeden van) blaasontsteking. Binnen de gehandicaptenzorg zijn hier geen richtlijnen voor bekend, waardoor er vaak onnodig onderzoek werd uitgevoerd. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is dit erg oncomfortabel, het is zeer belastend en heeft een grote impact. Door de uitkomsten te analyseren en daar beleid op te maken, zorgt dit ervoor dat er minder tests afgenomen hoeven te worden, hiermee realiseren zij een tijdsbesparing van 5,2 uur per cliënt per jaar.

  Lees meer over SWZ en gepast urineonderzoek

Geestelijke gezondheidszorg

 • Binnen de langdurige GGZ zijn er cliënten waarbij behandeling niet (meer) goed werkt. Dit zijn cliënten met complexe vraagstukken waarbij een klinische omgeving de enige mogelijkheid lijkt om de juiste zorg te kunnen leveren terwijl de klinische setting niet bijdraagt aan herstel. Reinier van Arkel heeft een hulphond ingezet bij een aantal cliënten die bij hen wonen, met de intentie om weer zelfstandig te gaan wonen.

  Lees meer over Reinier van Arkel en de hulphond

 • GGz Centraal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor leefstijlverbetering voor cliënten in de klinische zorg. Dit is een gecombineerde aanpak met interventies. Hierdoor verbeteren de psychische en lichamelijke gezondheid van cliënten.

  Meer over GGz Centraal en de multidisciplinaire aanpak