Contractering en inkoop 2024

Op deze pagina vindt u alles over het inkoopbeleid Langdurige Zorg 2024-2026/28.
Uitgangspunt is het organiseren van voldoende beschikbare zorg nu maar ook onze
verantwoordelijkheid om de Langdurige Zorg in toekomst beschikbaar en duurzaam
betaalbaar houden. Het beleid is tot stand gekomen in overleg met andere zorgkantoren
en in dialoog met aanbieders uit de verschillende sectoren.

Verpleging & Verzorging

Geestelijke Gezondheidszorg

Video, animatie & webinars

Webinars

Bekijk de webinars van
13 juni 2023.

Mogelijk interessant voor u