Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg en maakt deel uit van de overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. De cliënt staat hierin centraal. Met het voorschrift beogen we een landelijk uniforme uitvoering van het zorgtoewijzingsproces.

Voorschrift zorgtoewijzing

 Documenten voorschrift zorgtoewijzing

Geldig vanaf 1-1-2024

Geldig vanaf 1-1-2023

Rekenmodule

Bij het aanvragen van een zorgtoewijzing met daarin de combinatie zorg in natura en PGB, hoeft u geen handtekening van de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger te hebben. Zo heeft u minder administratieve lasten. Wij gaan ervan uit dat u de rekenmodule heeft besproken met de cliënt en dat het duidelijk is voor de cliënt wat de gevolgen zijn van de inzet van de natura-zorg voor de hoeveelheid PGB die de cliënt na deze inzet nog overhoudt. En dat de cliënt (vertegenwoordiger) hiermee akkoord is.

Verschil percentages rekenmodules vorig jaar

Ieder jaar verschillen de tarieven ten opzichte van het jaar ervoor. Dat kan betekenen dat uw percentage dit jaar anders is dan vorig jaar.

  • Verandert de zorgvraag? Dien dan een nieuwe AAT in.
  • Blijft de zorgvraag gelijk? Dan hoeft u niets te doen. 

 Documenten rekenmodule