Voorschrift Zorgtoewijzing en rekenmodule

Het voorschrift zorgtoewijzing maakt deel uit van de overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. De klant staat hierin centraal. Met het voorschrift beogen we een landelijk uniforme uitvoering van het zorgtoewijzingsproces.