Logeren

Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb) om één of meer mantelzorgers te ontlasten van de zorg van verzekerde.

Logeren kan in de Wlz voor maximaal 156 nachten per kalenderjaar worden ingezet, uitgaande van een maximum van 3 etmalen gemiddeld per week. Voor alle leveringsvormen dient de omvang van logeren berekend te worden.

 

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende stappen om het logeren -via vpt, mpt, pgb of een combinatie hiervan- te kunnen realiseren, en over de ‘Toeslag maatwerk logeeropvang’ leest u in de ‘Toelichting Logeren binnen de Wlz’.