Hulpmiddelen en rolstoelpool

Het zorgkantoor verzorgt het totale aanvraag-, machtiging- en declaratietraject voor deze hulpmiddelen en rolstoelen.

Toetsen aan regelgeving

Wij controleren of aan de regelgeving wordt voldaan:

  • Is de instelling erkend als instelling voor verblijf en behandeling?
  • Is de verzekerde geïndiceerd voor de functies verblijf en behandeling en wordt dit ook verzilverd?
  • Betreft het kortdurend- of een langdurig verblijf?
  • Is het aangevraagde hulpmiddel of de rolstoel persoonsgebonden of kan deze ook voor andere bewoners ingezet worden? 
  • Is het aangevraagde hulpmiddel / de rolstoel individueel aangepast?
  • Is het hulpmiddel in overeenstemming met aard en doelstelling van de instelling van verblijf?
  • Is er gekozen voor het juiste type hulpmiddel?