Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname.

Recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang geeft cliënten een wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Deze helpt hen bij het omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende beschermd worden.

 

Cliëntvertrouwenspersoon in uw regio

Het ministerie van VWS heeft de Wlz-uitvoerders gevraagd de functie van cliëntvertrouwenspersoon in te kopen. De Wlz-uitvoerders hebben dit gemandateerd aan drie zorgkantoren. Dit zijn: Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid. Voor de zorgkantoorregio’s van VGZ hebben zij de volgende cliëntvertrouwenspersonen gecontracteerd:
 
Placeholder
Cliëntvertrouwenspersonen in VGZ-regio's

Adviespunt Zorgbelang

Regio’s

Nijmegen, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Waardenland en Noord- en Midden-Limburg.

Informatie van Zorgbelang

Vanaf 1 januari 2020 neemt Zorgbelang contact op met zorgaanbieders in deze regio’s voor het maken van afspraken. U krijgt dat informatie over de cliëntvertrouwenspersonen en de werkwijze. 

Contactgegevens

www.adviespuntzorgbelang.nl
Tel. 088 – 929 40 99
E-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl
 

AKJ (Zorgstem)

Regio’s

Midden-Holland en Noord-Holland Noord.

Informatie van AKJ Zorgstem

Vanaf januari 2020 maken de vertrouwenspersonen van Zorgstem graag kennis met uw zorgorganisatie en uw cliëntenraad. Zij geven dan uitleg over het vertrouwenswerk en hun werkwijze.

Contactgegevens

www.akj.nl/zorgstem 
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl 
 

Informatie voor de cliëntvertrouwenspersoon

Met vragen over uw contract en voor declaraties kunt u hier terecht: