Onderaannemers

Heeft u een overeenkomst met het zorgkantoor? En wilt u voor een deel van de afspraken die u heeft gemaakt met het zorgkantoor een onderaannemer inschakelen? Dan heeft u vooraf goedkeuring nodig van het zorgkantoor. Hieronder leest u hoe u deze goedkeuring aanvraagt. 

Richtlijnen voor onderaanneming

 • U levert zelf tenminste twee derde van de verwachte gecontracteerde zorg. Een onderaannemer kan daardoor maximaal een derde van de verwachte gecontracteerde zorg leveren;
 • Het is een onderaannemer niet toegestaan een volledig intramuraal pakket of een volledig pakket thuis in zijn geheel te leveren. Is dit toch nodig, dan heeft u vooraf onze toestemming nodig; 
 • Het inschakelen van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) bij het uitvoeren van de overeenkomst beschouwen wij als onderaanneming. De zzp’er beschikt in dit geval over een overeenkomst waaruit blijkt dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. 

 

Goedkeuring vragen voor het inschakelen van een onderaannemer

U vraagt de goedkeuring als volgt aan: 

 • Controleer dat onderaannemer voldoet aan de vereisten die staan in artikel 9 van deel III van de Wlz-overeenkomst;
 • Maak aantoonbare afspraken met de onderaannemer om te borgen dat deze zelf de afgesproken activiteiten uitvoert en hiervoor geen hulp inschakelt van derden. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst. U kunt daarvoor de voorbeeldovereenkomst onderaanneming van voorbeeldovereenkomst onderaanneming van Actiz gebruiken. U ziet strikt toe op naleving hiervan. 
 • Vraag ons om toestemming deze onderaannemer in te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar uw zorginkoper met onderstaande gegevens van de onderaannemer:
  • Naam
  • Nummer Kamer van Koophandel
  • NAW-gegevens

Door vragen van de toestemming verklaart u dat u:

 • De vereiste controle heeft uitgevoerd
 • De afspraken heeft vastgelegd in een overeenkomst
 • Toeziet op naleving daarvan

Lees verder over onderaanneming in artikel 9 van deel III van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten. 

Binnen drie weken na het vragen van de toestemming ontvangt u bericht van uw zorginkoper.

 

Onderaannemer inschakelen bij crisiszorg

Wilt u bij crisiszorg een onderaannemer inschakelen? Ook dan is het nodig dat u afspraken vastlegt met de onderaannemer en ons toestemming vraagt. De onderaannemer kan echter direct starten met het leveren van de zorg. U hoeft niet te wachten op toestemming.

 

Beleid onderaannemer

Wilt u het beleid voor onderaannemers weten? Bekijk dan het inkoopbeleid 2021-2023 en inkoopbeleid 2024.

U bent verplicht om onderaannemers bij de inschrijving te vermelden. Hiervoor vult u bijlage 2 van de bestuursverklaring in. Voeg deze toe aan uw inschrijving. De inkoper neemt dit mee in het gesprek met u. De zorg die de onderaannemer levert moet aan alle eisen voldoen, die ook voor de hoofdaannemer gelden. Als hoofdaannemer blijft u verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Lees ook de aangepaste regels over zorgcoöperaties. Deze vindt u onderaan bij bijlagen inkoopbeleid, 'Bijlage 1: Overeenkomst Wlz'.