Terugkeer naar zelfstandig wonen

Verwacht u dat uw cliënt de zorginstelling binnen een half jaar kan verlaten? Dan kunnen wij bij het CAK een verklaring voor de cliënt aanvragen. Hierdoor betaalt de cliënt voor de laatste vier maanden van zijn of haar verblijf de lage eigen bijdrage.

Vul het formulier terugkeer naar zelfstandig wonen in en stuur het via berichtenverkeer naar ons toe. Wij ondertekenen het en sturen het naar het CAK.