iWlz

iWlz is het Wlz-brede registratiesysteem. Hiermee wisselen ketenpartijen op cliëntniveau elektronisch gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het ondersteunt de hele keten voor langdurige zorg: vanaf het aanvragen van zorg, de toewijzing aan een zorgaanbieder tot en met de eigen bijdrage oplegging. De ketenpartijen die er gebruik van maken zijn de zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en het zorgkantoor. Het doel van iWlz is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten.

Gevoelige informatie altijd via beveiligd notitieverkeer

Van zorgaanbieders ontvangen wij nog steeds e-mails met een link naar een website, waar wij moeten inloggen om een bijlage te openen. Dat kunnen wij niet. De reden daarvoor is dat de VGZ-beveiliging deze e-mails blokkeert. Verstuur gevoelige informatie altijd via beveiligd notitieverkeer van VECOZO. Gaat het om meerdere cliënten? Dan kunt u daar ook één algemeen bericht voor sturen.

 

Documenten

Noodprocedure iWlz
Formulier correctie Wlz zorggegevens CAK

 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw softwareleverancier en licht ons in. Contactgegevens van onze technische helpdesk: