iWlz is het Wlz-brede registratiesysteem. Hiermee wisselen ketenpartijen op cliëntniveau elektronisch gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het ondersteunt de hele keten voor langdurige zorg: vanaf het aanvragen van zorg, de toewijzing aan een zorgaanbieder tot en met de eigen bijdrage oplegging. De ketenpartijen die er gebruik van maken zijn de zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en het zorgkantoor. Het doel van iWlz is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten.

Gevoelige informatie altijd via beveiligd notitieverkeer

Van zorgaanbieders ontvangen wij nog steeds e-mails met een link naar een website, waar wij moeten inloggen om een bijlage te openen. Dat kunnen wij niet. De reden daarvoor is dat de VGZ-beveiliging deze e-mails blokkeert. Verstuur gevoelige informatie altijd via beveiligd notitieverkeer van VECOZO. Gaat het om meerdere cliënten? Dan kunt u daar ook één algemeen bericht voor sturen. 

 

Belangrijkste wijzigingen van iWlz 2.0

 • Geen toewijzingen meer in functies en klassen
  De indicaties en toewijzingen worden vanaf 1 april 2018 afgegeven in zorgzwaartepakketten. Er zijn enkele uitzonderingen die de functies behouden, zoals Wlz-indiceerbaren met ADL en cliënten met een indicatie voor de Subsidieregeling. Van alle toewijzingen die op 1 april 2018 actueel zijn, ontvangt u een nieuw toewijzingsbericht (AW33). De grootte van dit bericht kan oplopen tot maximaal 25Mb. Let erop dat uw software dit bericht kan verwerken. 
 • Zorgtoewijzingen zijn in % per zorgaanbieder
  De toewijzingen worden vanaf 1 april vastgelegd in percentages. Het is mogelijk dat bij één cliënt meerdere zorgaanbieders het modulair pakket thuis leveren met een verdeling van bijvoorbeeld 15% versus 85%. Ook het volledig pakket thuis en verblijf kunnen gesplitst worden als een andere zorgaanbieder behandeling of begeleiding groep levert.
 • Leveringsvorm modulair pakket thuis is toegevoegd
  Dit is een nieuwe leveringsvorm. Deze leveringsvorm kan initieel vanuit het indicatiebesluit worden toegewezen en hoeft dus niet met een AAT te worden aangevraagd. Ook voor leveringsvorm volledig pakket thuis geldt dat deze initieel kan worden toegewezen en niet aangevraagd hoeft te worden via een AAT. 
 • Wijziging in het aanleveren van MAZ en MEZ aan het CAK
  Vanaf 1 april 2018 worden niet meer alle MAZ/MEZ-berichten aangeleverd aan het CAK. Wij selecteren de MAZ/MEZ-berichten die van invloed zijn op de eigen bijdrage en sturen enkel deze door naar het CAK. Deze selectie is voornamelijk van belang bij de leveringsvorm modulair pakket thuis. Wanneer een toewijzing een einddatum heeft en de zorg daadwerkelijk op deze einddatum eindigt, dan hoeft de zorgaanbieder geen MEZ-bericht te versturen. 
 • Dossierhouder en coördinator thuis

  De leveringsvorm verblijf en volledig pakket thuis hebben een dossierhouder.

  De leveringsvorm modulair pakket thuis heeft een coördinator zorg thuis.

  De dossierhouder en de coördinator zorg thuis kunnen een AAT indienen als er een toewijzing verblijf en modulair pakket thuis is.

 • Alternatief en transfer verdwijnen
  Vanaf 1 april 2018 bestaan de zorgsoorten alternatief en transfer niet meer. Alleen regulier, overbrugging en administratief zijn er dan nog.
 • Nieuwe namen levering statussen

  De nieuwe namen zijn:

  • actief wachtend;
  • niet actief wachtend (voorheen wens wachtend);
  • niet wachtend (voorheen slapend wachtend).
 • Nieuwe rekenmodule

  Per 1 april 2018 is er een nieuwe versie van de rekenmodule. Hierin

  • hebt u de mogelijkheid om functies te splitsen;
  • is er een weergave in percentages;
  • ziet u  verschil in het tarief op basis van de leveringsvorm.

  Bij een combinatie van een modulair pakket thuis en een persoonsgebonden budget kan het zijn dat het percentage boven de 100% uitkomt terwijl de zorginzet wel doelmatig en regulier is. Dit heeft te maken met het het percentage op basis waarvan het tarief van het modulair pakket thuis wordt berekend. Op de rekenmodule kunt aangegeven of het is afgestemd met de cliënt. Als u daar “ja” invult moet de klant de rekenmodule ondertekenen.

   


Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw softwareleverancier én licht ons in. Contactgegevens van onze technische helpdesk:

 • T: 040-2975290
 • E: ZKT.iWLZ@vgz.nl.

 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen