Crisiszorg

Crisiszorg gaat over een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Elke regio en sector heeft een crisisregisseur die het regelen van de crisiszorg op zich neemt. Is er acuut zorg nodig? Neem dan contact op met deze crisisregisseur. Contactgegevens vindt u op deze pagina. Crisisopnames meldt u binnen 24 uur met een registratieformulier.

 

Wat is een crisissituatie?

In deze situaties kan er sprake zijn van een crisissituatie: 

 • De gezondheid van een cliënt die niet is opgenomen in een zorginstelling verandert plotseling.
 • De informele hulp verandert plotseling.
 • Het voorkomen van onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of de woonomgeving. Voor Verpleging en Verzorging geldt dat opname binnen 24 uur moet plaatsvinden. Voor de Gehandicaptenzorg geldt een opname binnen 48 uur. 

Beslisboom crisiszorg

Crisisopname met en zonder Wlz-indicatie

 • Cliënt heeft een Wlz-indicatie
  Dan kunt u de crisisopname direct regelen.

 • Cliënt heeft geen Wlz-indicatie
  Is er wel crisiszorg nodig? De cliënt kan crisiszorg vanuit de Wlz ontvangen als u verwacht dat het CIZ binnen twee weken een Wlz-indicatie afgeeft. Deze indicatie moet dan met terugwerkende kracht ingaan vanaf de opnamedatum. 

 

Crisisprotocol en crisisregelingen

Meer informatie over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling vindt u in het landelijk Protocol crisiszorg Wlz.

 • Er zijn verschillende crisisregelingen per regio en per sector. Dit heeft te maken met regionale afspraken met zorgaanbieders en het verschil in de sectoren. U ziet de regelingen hieronder per regio. Daarin staan de contactgegevens van de crisisregisseur in de regio. De crisisregisseur coördineert het regelen van de crisiszorg. 
Placeholder
Crisiszorg regelen
Raadpleeg contactgegevens crisisregisseur per regio en sector
en bekijk de crisisregelingen
 • Sector Verpleging & Verzorging

  • Crisisregisseur: GGZ Breburg
  • Telefoonnummer: 088 - 016 16 16
  Crisisregeling regio Midden-Brabant VV

   

  Sector gehandicaptenzorg

  Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur:

  • Crisisregisseur: Freek van der Heide, telefoonnummer 06 - 34 52 61 66
  • Crisisregisseur: Nils Fokken, telefoonnummer 06 - 41 27 52 82

  Buiten kantooruren:

  • E-mail: wlzcrisisbrabantnijmegen@vgz.nl

  Uw vraag wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt.

 • Sector Verpleging & Verzorging

  Crisisregeling regio Noordoost-Brabant

  Binnen openingstijden (09.00 - 17.00 uur) van het Regionaal Aanmeldcentrum

  • RAC: telefoonnummer 085 - 401 54 45

  Buiten openingstijden RAC: via het daarvoor geldende telefoonnummer per instelling

  • Pantein: 06 - 20 14 18 93
  • Brabant Zorg: 088 - 998 55 55
  • Laverhof: 0413 - 28 91 00
  • Zorggroep Elde Maasduinen: 0411- 63 41 71
  • Vivent: 088 - 163 70 00
  • Van Neynsel: 073 - 822 80 00
   

  Sector Gehandicaptenzorg

  Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur:

  • Crisisregisseur: Freek van der Heide, telefoonnummer 06 - 34 52 61 66
  • Crisisregisseur: Nils Fokken, telefoonnummer 06 - 41 27 52 82

  Buiten kantooruren:

  Uw vraag wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt.

 • Crisisprotocol VV opname Nijmegen

  Sector Verpleging & Verzorging subregio Nijmegen

  • Crisisregisseur: Bureau Crisis
  • Telefoonnummer: 024 – 366 57 67
  Crisisregeling subregio Nijmegen

   

  Sector Verpleging & Verzorging subregio Rivierenland

   

  Sector Gehandicaptenzorg

  Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur:

  • Crisisregisseur: Freek van der Heide, telefoonnummer 06- 34 52 61 66
  • Crisisregisseur: Nils Fokken, telefoonnummer 06 - 41 27 52 82

  Buiten kantooruren:

  Uw vraag wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt.

   

 • Sector Verpleging & Verzorging

  • Crisisregisseur: De zorggroep
  • Zorgbemiddeling
  • Van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar op 088 – 610 17 55
  • Na 17.00 uur word je doorverbonden met de dienstdoende arts of 24-uurs verpleegkundige

   

  Sector Gehandicaptenzorg

  Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur:

  • Crisisregisseur: Toon Boonman, telefoonnummer 06 - 18 52 29 63

  Buiten kantooruren:

  Uw vraag wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt.

 • Sector Verpleging & Verzorging

  • Crisisregisseur: Zorgpartners MH
  • Telefoonnummer: 0182 – 30 24 36
  Crisisregeling regio Midden-Holland VV

   

  Sector Gehandicaptenzorg

  Crisisregisseurs:

 • Sector Verpleging & Verzorging

  Dordrecht, Zwijndrecht, H.I.-Ambacht

  • Crisisregisseur: Verwijslijn Aafje
  • 24 uur per dag bereikbaar op 088 – 823 12 31

  Alblasserwaard, Vijfherenlanden

  • Crisisregisseur: Zorglijn Rivas
  • 24 uur per dag bereikbaar op 0900 – 84 40
  Crisisregeling regio Waardenland VV

   

  Sector Gehandicaptenzorg

  Crisisregisseurs: 

 • Sector Verpleging & Verzorging

  Kennemerland
  Doelgroep Somatiek

  Crisisregisseur: Magenta

  • 24 uur per dag bereikbaar op 072 – 575 31 30

  Crisisregisseur: Geriant

  • Telefoonnummer: 072 – 527 22 65

  Crisisregisseur: Zorgcirkel

  • Binnen kantoortijden bereikbaar op 072 – 518 55 63 / 088 – 539 97 77
  • Buiten kantoortijden bereikbaar op 088 – 559 95 00

  Crisisregeling Somatiek NHN

  Kennemerland
  Doelgroep: Psychogeriatrie

  Crisisregisseur: Spoedzorg psychogeriatrie

  • Binnen kantoortijden bereikbaar op 072 – 527 03 90 / 072 – 514 66 66

  Crisisregisseur: GGZ NHN

  • Binnen kantoortijden bereikbaar op 072 – 751 44 31

  Crisisregeling regio Kennemerland VV  Sector Gehandicaptenzorg

  Crisisregisseur: Marijke Vader

Crisiszorg nodig in een andere regio?

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland. Bent u op zoek naar informatie over crisiszorg in een regio waar VGZ niet het zorgkantoor is? Zoek dan het juiste zorgkantoor op.