Crisiszorg

Crisiszorg gaat over een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Elke regio en sector heeft een crisisregisseur die het regelen van de crisiszorg op zich neemt. Is er acuut zorg nodig? Dan neemt u contact op met deze crisisregisseur. Contactgegevens vindt u in de regionale crisisregelingen. Crisisopnames meldt u binnen 24 uur met een registratieformulier.

 

Wat is een crisissituatie

In deze situaties kan er sprake zijn van een crisissituatie: 

 • De gezondheid van een klant die niet is opgenomen in een zorginstelling verandert plotseling.
 • De informele hulp verandert plotseling.
 • Het voorkomen van onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of de woonomgeving. Voor Verpleging en Verzorging geldt dat opname binnen 24 uur moet plaatsvinden. Voor de Gehandicaptenzorg geldt een opname binnen 48 uur. 

 

Crisisopname met en zonder Wlz-indicatie

 • Cliënt heeft een Wlz-indicatie
  Dan kunt u de crisisopname direct regelen.

 • Cliënt heeft geen Wlz-indicatie
  Is er wel crisiszorg nodig? De cliënt kan crisiszorg vanuit de Wlz ontvangen als u verwacht dat het CIZ binnen twee weken een Wlz-indicatie afgeeft. Deze indicatie moet dan met terugwerkende kracht ingaan vanaf de opnamedatum. 

 

Crisisprotocol en crisisregelingen

Meer informatie over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling vindt u in het landelijk Protocol crisiszorg Wlz.

 • Er zijn verschillende crisisregelingen per regio en per sector. Dit heeft te maken met regionale afspraken met zorgaanbieders en het verschil in de sectoren. U ziet de regelingen hieronder per regio. Daarin staan de contactgegevens van de crisisregisseur in de regio. De crisisregisseur coördineert het regelen van de crisiszorg. 
 • Crisisopnames moet u via Vecozo binnen 24 uur melden met het registratieformulier.
 • Lees het voorschrift Zorgtoewijzing met de bijlage over crisiszorg.

Protocol crisiszorg Wlz 2017 na NVI
Registratieformulier spoedzorg

Placeholder
Crisiszorg regelen
In de crisisregelingen vindt u de
contactgegevens van de crisisregisseur in de regio. 
Crisiszorg nodig in een andere regio?

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland. Bent u op zoek naar informatie over crisiszorg in een regio waar VGZ niet het zorgkantoor is? Zoek dan het juiste zorgkantoor op.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord