Nieuwe zorgaanbieders

Wilt u Wlz-zorg in natura gaan leveren? Of levert u deze zorg al voor mensen met een pgb en wilt u overstappen naar zorg in natura? Dan kunt u zich inschrijven voor een contract voor het leveren van deze zorg. U moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat zijn, leest u hieronder.

Zo schrijft u zich in

Inschrijvingen verlopen via het VECOZO-portaal. Hieronder bij 'Inschrijven voor een contract' staan de codes en certificaten die u nodig heeft op een rij:

  • 1 tot en met 4 maakt u in orde voor de inschrijving
  • 5 gaat over de daadwerkelijke inschrijving
  • 6 tot en met 9 volgen daarna

Dit heeft u nodig

  • Nieuwe AGB-code (gekoppeld aan VGZ Zorgkantoor) met bijbehorende certificaten voor VECOZO
  • Een NZa-code gekoppeld aan Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

Dat zijn de onderdelen 1 tot en met 5 in onderstaand overzicht.

 

Inschrijven voor een contract

1. Aanvragen Vektis AGB-code

Bron: AGB-codes van Vektis   
Een AGB-code voor het VGZ Zorgkantoor waarmee u een contract wil afsluiten. Criteria WTZa-toelating + inschrijving KvK.

2. Aanvragen VECOZO certificaat VSP

Bron: VECOZO
Voor deelname aan iWlz-berichtenverkeer.

3. Aanvragen Vecozo certificaat EDP

Bron: VECOZO
Voor deelname aan declaratieverkeer.

4. Klaarzetten vragenlijst

Stuur een e-mail naar nieuweaanbiedersWLZ@vgz.nl met daarin deze ingevulde bijlage. Zodra wij gecontroleerd hebben of de AGB-code is gekoppeld aan VGZ Zorgkantoor, zorgen wij ervoor dat u toegang krijgt tot de vragenlijst in Vecozo. Wij proberen uw verzoek binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

5. Voldoen aan voorwaarden en toevoegen juiste documenten bij inschrijving

Voor we met een nieuwe zorgaanbieder een overeenkomst aangaan, moet er aan voorwaarden worden voldaan. De volledige inschrijfprocedure staat in ons inkoopbeleid.

6. Beoordeling

Na ontvangst van uw inschrijving via Vecozo, nemen wij deze in behandeling tijdens het eerst volgende beoordelingsmoment. Gedurende het jaar zijn er 3 beoordelingsmomenten:

  • Jaarlijkse inschrijfronde voor een overeenkomst per aankomend kalenderjaar: inschrijving vóór 30 juli aangeleverd, beoordeling op volledigheid vóór 1 oktober.
  • U kunt zich tussentijds inschrijven tot 30 april 2025. Wij beoordelen een tussentijdse inschrijving op twee vaste momenten in het jaar, na 1 februari 2025 en na 1 mei 2025. Wij streven ernaar om uw inschrijving binnen twee maanden, na de genoemde data, te beoordelen.

7. Inkoopgesprek

Voldoet u na beoordeling aan alle voorwaarden en zijn alle aangeleverde documenten in orde? Dan nemen wij contact met u op en gaan wij in op de inhoud van uw inschrijving.

8. Aanvragen NZa-code

Is uw inschrijving afgerond dan kunt u zich met dit formulier bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanmelden als nieuwe zorgaanbieder: Nederlandse Zorgautoriteit. De aanvraag duurt ongeveer 2 weken.

9. Declareren AW319/AW320

Declareren Wlz via eigen software of via gratis ter beschikking gestelde software door de zorgkantoren.
Bron: Promeetec

Presentatie nieuwe aanbieders

Bekijk de presentatie voor nieuwe zorgaanbieders. We hebben deze getoond tijdens het webinar voor nieuwe zorgaanbieders. 

Webinar 'Welkom bij het VGZ Zorgkantoor'