Nieuwe zorgaanbieders

Wilt u Wlz-zorg in natura gaan leveren? Of levert u deze zorg al voor mensen met een pgb en wilt u overstappen naar zorg in natura? Dan kunt u zich inschrijven voor een contract voor het leveren van deze zorg. U moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Heeft u nog geen contract met een zorgkantoor?

Kies dan eerst of u een zich wil inschrijven voor het leveren van zorg in 2018 of in 2019 en lees dan:

Wilt u meer weten? Hier vindt u onder meer aanvullende documenten en antwoorden op vragen die al gesteld zijn over de inkoopkaders:

 

Hoe schrijft u zich in?

Inschrijvingen verlopen via het Vecozo-portaal. Hieronder staan de codes en certificaten die u nodig heeft op een rij.

 • 1 tot en met 4 maakt u in orde voor de inschrijving;
 • 5 gaat over de daadwerkelijke inschrijving;
 • 6 tot en met 8 volgen daarna.

Had of heeft u een contract bij een ander zorgkantoor?

In dat geval zien we u in een aantal situaties als een bestaande zorgaanbieder. Het maakt daarbij uit voor welk jaar u zich wilt inschrijven en in welk jaar u het contract had:

 • Wilt u zich inschrijven voor het leveren van zorg in 2018? U bent een bestaande zorgaanbieder als u in 2017 een contract had bij een ander zorgkantoor. Lees de informatie voor bestaande zorgaanbieders: Contractering en inkoop 2018
 • Wilt u zich inschrijven voor het leveren van zorg in 2019? U bent een bestaande zorgaanbieder als u in 2018 een contract heeft bij een ander zorgkantoor. Lees de informatie voor bestaande zorgaanbieders: Contractering en inkoop 2019

U heeft dan nog wel het volgende nodig:

 • nieuwe AGB-code met bijbehorende certificaten voor Vecozo
 • een NZA-code  gekoppeld aan Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

Dat zijn de onderdelen 1 tot en met 4 en 6 in onderstaand overzicht.

 


Inschrijven voor een contract

 

1. Aanvragen Vektis AGB-code

Bron: www.agbcode.nl   
Juiste AGB-code voor zorgkantoor waar contract mee wordt afgesloten. Criteria WTZi-toelating + inschrijving KvK

 

2. Aanvragen Vecozo certificaat VSP

Bron: www.vecozo.nl
Voor deelname aan iWlz berichtenverkeer

 

3. Aanvragen Vecozo certificaat EDP

Bron: www.vecozo.nl
Voor deelname aan declaratieverkeer

 

4. Laten koppelen certificaat VSP aan AGB-code

Zorgaanbieder kan dit verzoek via het formulier Autoriseren Vecozo-certificaat indienen bij Azr.functioneel.beheer@vgz.nl.

 

5. Voldoen aan voorwaarden en toevoegen juiste documenten bij inschrijving

Een beknopt overzicht van de aan te leveren documenten vindt u in het inkoopkader voor nieuwe zorgaanbieders: 

6. Aanvragen NZA-code

Bron: https://fd10.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/aanmeldformulier_nieuwe_zorgaanbieder
Aanvraag duurt ongeveer 2 weken

 

7. Bankbrief voor bevoorschotting

Bewijsstuk: Bankbrief aanleveren aan Zorginkoop Origineel briefpapier van de instelling, voorzien van volledig IBAN nummer en ondertekend door een tekenbevoegde van de instelling

 

8. Declareren AW319/AW320

Bron: www.promeetec.nl
Declareren Wlz via eigen software of via gratis ter beschikking gestelde software door de Zorgkantoren


Presentatie nieuwe zorgaanbieders

Op 24 oktober was een presentatie voor nieuwe zorgaanbieders over:

 • Zorg leveren
 • Administreren
 • Financiële afhandeling
 • Controles
 • Zinnige zorg
Contact
Heeft u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?
Kwaliteit

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen