Nieuwe zorgaanbieders

Wilt u Wlz-zorg in natura gaan leveren? Of levert u deze zorg al voor mensen met een pgb en wilt u overstappen naar zorg in natura? Dan kunt u zich tot 1 augustus 2018 inschrijven voor een contract voor het leveren van deze zorg in 2018. U moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hebt u nog geen contract met een zorgkantoor?

Lees verder over ons inkoopbeleid van en de voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders die gelden voor het aangaan van een contract.

Hoe schrijft u zich in?

Inschrijvingen voor 2018 verlopen via het Vecozo-portaal. Hieronder staan de codes en certificaten die u nodig hebt op een rij. 
 - 1 tot en met 4 maakt u in orde voor de inschrijving;
 - 5 gaat over de daadwerkelijke inschrijving;
 - 6 tot en met 8 volgen daarna.

Had u in 2017 een contract bij een ander zorgkantoor?

Lees dan verder over ons inkoopbeleid van en de voorwaarden voor bestaande zorgaanbieders. U hebt dan nog wel het volgende nodig:
- nieuwe AGB-code met bijbehorende certificaten voor Vecozo;
- een NZA-code  gekoppeld aan Zorgkantoren Coöperatie VGZ. 
Dat zijn de onderdelen 1 tot en met 4 en 6 in onderstaand overzicht. 
 

Inschrijven voor een contract

 

1. Aanvragen Vektis AGB-code

Bron: www.agbcode.nl   
Juiste AGB-code voor zorgkantoor waar contract mee wordt afgesloten. Criteria WTZi-toelating + inschrijving KvK

 

2. Aanvragen Vecozo certificaat VSP

Bron: www.vecozo.nl
Voor deelname aan iWlz berichtenverkeer

 

3. Aanvragen Vecozo certificaat EDP

Bron: www.vecozo.nl
Voor deelname aan declaratieverkeer

 

4. Laten koppelen certificaat VSP aan AGB-code

Zorgaanbieder kan dit verzoek via het formulier Autoriseren Vecozo-certificaat indienen bij Azr.functioneel.beheer@vgz.nl.

 

5. Voldoen aan voorwaarden en toevoegen juiste documenten bij inschrijving

Een beknopt overzicht van de aan te leveren documenten vindt u in het Addendum: Aan te leveren documenten’ van het ‘Inkoopkader WLZ 2018-2020 nieuwe zorgaanbieders'. Dit staat bij Documenten contractering en inkoop 2018

 

6. Aanvragen NZA-code

Bron: https://fd10.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/aanmeldformulier_nieuwe_zorgaanbieder
Aanvraag duurt ongeveer 2 weken

 

7. Bankbrief voor bevoorschotting

Bewijsstuk: Bankbrief aanleveren aan Zorginkoop Origineel briefpapier van de instelling, voorzien van volledig IBAN nummer en ondertekend door een tekenbevoegde van de instelling

 

8. Declareren AW319/AW320

Bron: www.promeetec.nl
Declareren Wlz via eigen software of via gratis ter beschikking gestelde software door de Zorgkantoren


Contact
Hebt u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?