Zinnige zorg in de regio

Toekomstbestendige langdurige zorg vraagt om transformatie

Naast afspraken over de inzet van Good Practices, FIT’s en goede voorbeelden (Zinnige Zorg initiatieven), worden regionaal veel gezamenlijke initiatieven opgepakt die bijdragen aan het versnellen van de transformatie. Initiatieven waarbij alle zorgaanbieders in de regio betrokken zijn, en zelfs vaak ook gemeentes, welzijnsorganisaties en/of woningcorporaties. Mooie initiatieven die we als zorgkantoor een warm hart toedragen en waarbij we zelf intensief betrokken zijn.

Samen transformeren

Aan de transitietafels werken we als zorgkantoor samen met zorgaanbieders in de regio. We maken op basis van regionale inzichten afspraken waarbij zorgaanbieders de handen ineenslaan om te zorgen dat de langdurige zorg duurzaam toegankelijk blijft. Ook voor toekomstige generaties. De initiatieven op deze website zijn initiatieven ter inspiratie die succesvol kunnen zijn als er regionaal goed wordt samengewerkt.

Zinnige zorg initiatieven in de regio

  • Twaalf organisaties trekken samen op door middel van een regionaal vraag- en aanbodmodel ‘Efficy’. Efficy is een wachtlijstbeheersysteem met real-time inzicht in de zorgvragen van cliënten en het zorgaanbod van de zorgaanbieders in een regio. Hierdoor wordt het beschikbare zorgaanbod direct ingezet voor cliënten die dat het hardst nodig hebben.

    Lees meer over regionale samenwerking wachtlijstbeheer

  • De WoonZorgWijzer is een webapplicatie waarmee de demografische ontwikkelingen en het zorgaanbod in de regio inzichtelijk is gemaakt. Ons zorgkantoor, de zorgaanbieders, gemeente en woningbouwcoöperaties zijn hierbij betrokken. De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt.

    Lees meer over woonzorgvisie in de regio

  • Onder de noemer Hoe dan? Zo! richten ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant zich rechtstreeks tot zorgprofessionals van alle aangesloten VVT-organisaties. Dit doen ze met korte video’s, artikelen en tips van zorgprofessionals uit de hele regio.

    Lees meer over tijd voor een ander verhaal