Contractering en inkoop 2025

Op deze pagina vindt u alles over het inkoopbeleid Langdurige Zorg 2025.
Uitgangspunt is het organiseren van voldoende beschikbare zorg nu, maar ook
onze verantwoordelijkheid om de Langdurige Zorg in toekomst beschikbaar en
duurzaam betaalbaar houden. Het beleid is tot stand gekomen in overleg met
andere zorgkantoren en in dialoog met aanbieders uit de verschillende sectoren.

 Inkoopbeleid per sector

Verpleging & Verzorging

Geestelijke gezondheidszorg

 Video & animatie