Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Samenloop

Per 1 april 2018 starten zorgverzekeraars met de uitvoering van de uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz over het schadejaar 2018. Het betreft controles op declaraties van Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Deze samenloopcontrole wordt landelijk op dezelfde manier uitgevoerd.

Om welke declaraties gaat het?

Een declaratie wordt onterecht gedeclareerd bij de zorgverzekeraar als:

  1. Er mondzorg, farmacie, huisartsenzorg, niet persoonsgebonden hulpmiddelen, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) of eerstelijns diagnostiek wordt gedeclareerd voor een cliënt met verblijf en behandeling in een Wlz-instelling;
  2. Er wijkverpleging of eerstelijnsverblijf (ELV) wordt gedeclareerd voor elke cliënt met een Wlz-indicatie.

 

Periode signalering verlengd tot 1 augustus 2018

De eerder genoemde signaleringsperiode zou aflopen op 1 juli 2018. In overleg met de zorgverzekeraars is recent besloten om deze signaleringsperiode te verlengen tot 1 augustus 2018.  Het doel hiervan is dat zorgverleners voldoende tijd hebben om de zorg voor alle betrokken cliënten te continueren in de Wlz. Vanaf 1 augustus 2018 wijzen zorgverzekeraars declaraties af voor zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie. 

 

Continuïteit van zorg borgen

Om de continuïteit van zorg aan deze cliënten te waarborgen, moet zijn geregeld dat de benodigde zorg uit de Wlz wordt vergoed. De zorgverzekeraar informeert (geeft een signaal af aan) de Zvw-zorgverlener of verzekerde over de onterecht ingediende declaratie. Het doel van deze signalering is dat de zorg in de toekomst vanuit de Wlz wordt vergoed. In de periode 1 april tot 1 augustus 2018 wordt de betrokken zorgaanbieders gevraagd om dit in overleg met de cliënt en zorgkantoor te regelen. Dat betekent ook dat de cliënt wordt geïnformeerd over betaling van een eigen bijdrage aan het CAK.

 

Afwijzing declaraties wijkverpleging en elv vanaf 1 augustus 2018

Vanaf 1 augustus 2018 wijzen zorgverzekeraars de declaraties wijkverpleging of eerstelijnsverblijf (ELV) af voor alle cliënten met een Wlz-indicatie. Deze declaraties worden dan niet (meer) uitbetaald door de zorgverzekeraar. Het moment van afwijzing kan per zorgverzekeraar verschillen. Over het moment waarop zorgverzekeraars deze declaraties definitief gaan afwijzen, wordt u vanzelfsprekend nader geïnformeerd. Vanuit uw rol als dossierhouder is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bovengenoemde cliënten alle benodigde en passende zorg krijgen geleverd. In het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 staat wat er van u wordt verwacht als uw cliënt een Wlz-indicatie krijgt. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de inhoud van dit voorschrift. Hiermee voorkomt u voor deze cliënten onterechte declaratie van wijkverpleging of eerstelijnsverblijf  bij de zorgverzekeraar. 

Lees de meest actuele versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing.

 

Goede afstemming met uw cliënt is essentieel

Het is belangrijk dat u uw (nieuwe) cliënt altijd actief vraagt of er al zorg (Zvw of Wmo) wordt ontvangen. En mocht dat zo zijn, dat u uw cliënt vertelt dat hij/zij in de huidige situatie geen recht meer heeft op vergoeding van zorg uit de Zvw zoals hierboven genoemd en dat hij/zij zorg uit de Wlz krijgt en dus een eigen bijdrage aan het CAK gaat betalen.

 

Vragen?

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u veel gestelde vragen over samenloop Wlz - Zvw. U vindt er antwoord op vragen over:

  • Samenloop in het algemeen
  • Samenloop bij iedere Wlz-indicatie
  • Samenloop bij verblijf inclusief behandeling

Heeft u verder vragen? Neem dan contact op met uw zorginkoper.