Samenloop

Alle zorgverzekeraars controleren op samenloop van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Alle zorgverzekeraars voeren die controle op dezelfde manier uit.

Wanneer is er samenloop?

Er is sprake van samenloop als een declaratie onterecht wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars controleren op oneigenlijk gebruik van de Zvw bij cliënten met een Wlz-indicatie

Om welke declaraties gaat het?

Een declaratie wordt onterecht gedeclareerd bij de zorgverzekeraar als:

  1. Er mondzorg, farmacie, huisartsenzorg, niet persoonsgebonden hulpmiddelen, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf of eerstelijns diagnostiek wordt gedeclareerd voor een cliënt met verblijf en behandeling in een Wlz-instelling.
  2. Er wijkverpleging of eerstelijnsverblijf wordt gedeclareerd voor elke cliënt met een Wlz-indicatie.

Goede afstemming met uw cliënt is essentieel

Het is belangrijk dat u uw (nieuwe) cliënt altijd actief vraagt of er al zorg (Zvw of Wmo) wordt ontvangen. En mocht dat zo zijn, dat u uw cliënt vertelt dat hij/zij in de huidige situatie geen recht meer heeft op vergoeding van zorg uit de Zvw zoals hierboven genoemd en dat hij/zij zorg uit de Wlz krijgt en dus een eigen bijdrage aan het CAK gaat betalen.

Vragen?

Lees meer informatie in het document van Zorgverzekeraars Nederland: veel gestelde vragen over de uniforme controles op samenloop Wlz en Zvw door zorgverzekeraars.