Bijeenkomsten cliëntenraden Verpleging & Verzorging

Foto van man met mobiele telefoon

Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de 'bril') van cliënten. Daarom vinden wij het belangrijk met u in gesprek te blijven.

Cliëntenraadbijeenkomsten

In 2023 organiseerde het VGZ Zorgkantoor speciaal voor leden van de cliëntenraden Verpleging & Verzorging diverse bijeenkomsten in de regio. In Gouda voor de regio's Midden-Holland en Waardenland, in Helden voor de regio's Noord- en Midden Limburg en Nijmegen en in Eindhoven voor de regio's Midden Brabant en Noordoost Brabant. 

Programma

Een impressie van de onderwerpen die belicht werden:

  • Zinnige zorg en innovatie
  • Rol van de cliëntenraden
  • Rol van het zorgkantoor
  • Uitdagingen in de langdurige zorg

Presentaties