Themabijeenkomst zorgaanbieders

Foto van man met mobiele telefoon

Regelmatig organiseren team Klantadvies, helpdesk declareren en iWLZ digitale themabijeenkomsten voor aanbieders. In deze webinars geven we toelichting op veelgestelde vragen over verschillende thema’s. De themabijeenkomsten blijken een groot succes te zijn. Door actuele thema’s te behandelen komt er meer inzicht bij zorgaanbieders. Vaak hebben de deelnemers vragen die ook relevant zijn voor collega-zorgaanbieders. Dit gezamenlijk bespreken vergroot de kennis.

Informatie eerdere bijeenkomsten

Kon u niet aanwezig zijn bij eerdere bijeenkomsten? Of wilt u rustig nalezen wat er besproken is? In onderstaande presentaties leest u er meer over. 

Wilt u de themabijeenkomst terugkijken? Klik rechts op de opname.

Juni 2024

Onderwerpen
Crisis
Zorgatlas
Declareren: wijzigingen in declareren koppeltabel/controle matrices, achteraf controles 2024, aankondiging nieuw declaratiesysteem

Maart 2024

Onderwerpen
Thema’s vanuit team Klantadvies: PTZ/terminale zorg - Laag volume/hoog complex - Processen binnen Klantadvies
Thema’s vanuit team Declareren/Helpdesk: Nacalculatie - Planning en beheersing aan het woord - Overlap in AAT's

December 2023

Onderwerpen
Wijzigingen wetgeving 2024 - zorgtoewijzing

September 2023

Onderwerpen
Wet zorg en dwang (WZD) - Logeren - Wachtlijsten

Juni 2023

Onderwerpen
Dossierhouderschap - Paramedische zorg - Hoe declareer je met betrekking tot Wet zorg en dwang (WZD)

April 2023

Onderwerpen
Zorgbeëindiging/zorgweigering - Wachtstatussen en AAT's - Afronding achterafcontroles 2022 - Issue declareren van vervoersproducten - Hoe declareer je paramedische zorg (behandeling)

Februari 2023

Onderwerpen
Voorschrift Zorgtoewijzing: overzicht belangrijkste wijzigingen - Wachtlijstbeheer: wijzigingen classificaties wachtstatus Urgent Plaatsen en overige wijzigingen/reminders - Beschrijving GRZ aangepast

December 2022

Onderwerpen
Toelichting Koppeltabel & Controle matrices AW319 bericht - Meest voorkomende retourcodes n.a.v. uw declaratie - Aandachtspunten m.b.t. de achteraf controles - Afwezigheidsdagen bij een Volledig Pakket Thuis (VPT) - Logeren in combinatie met een VPT - Veranderingen m.b.t. digitaal declareren ZIN 2023 - Mondzorg Wlz (o.a. wanneer heeft de cliënt recht op vergoedingen) - Samenloop Zvw/Wlz

September 2022

Onderwerpen
Thema’s vanuit afdeling Klantadvies: Dossierhouderschap - Meerzorg - Logeren binnen de Wlz

Juni 2022

Onderwerpen
Thema's vanuit Team Declareren: Samenloop Wlz-Zvw - Achterafcontroles ZIN (o.a. AC ‘Overschrijding Zorgtoewijzingspercentage’) + AAT`s - Vecozo: Berichtenbox en het Wlz raadpleegportaal
Thema`s vanuit Klantadvies: Crisiszorg - Toewijzingen (5 wd.) i.c.m. MAZ/MEZ en MUT - Indienen AAT (Wijzigen voorkeursaanbieder en alert zijn op de inhoud met name gebruikte data)

April 2022

Onderwerpen
Wachtstatussen - Meerzorg - Toewijzingen & AATS - Ziekenhuisopname - PTZ (palliatief terminale zorg) - Foutcodes

Maart 2022

Onderwerpen
Wachtstatus - Toewijzingen

Februari 2022

Onderwerpen
Budgetoverschrijding PTZ - Toewijzingen & AAT's

Januari 2022

Onderwerpen
Wijzigingen Voorschrift Zorgtoewijzing - Algemene informatie - Wachtlijstbeheer en website Zorgkantoor - Prestatiemeting - Nieuw: vragenuur - Samenloop - Achterafcontroles - Aandachtspunten declareren