Webinar financieel gezonde bedrijfsvoering

Sturen op doelmatigheid. Meer sturen op voldoende en passende huisvesting. Goed werkgeverschap. Allemaal onderwerpen die terugkomen in ons dagelijkse werk om uiteindelijk voor cliënten de best passende zorg te bieden en voor onze medewerkers een goede werkgever te zijn. 

Hierbij is een financieel gezonde bedrijfsvoering van groot belang. Waar in Nederland de ene zorgaanbieder met moeite zwarte cijfers schrijft, lukt het andere aanbieders om mét goede kwaliteit van zorg en goede huisvesting en met hetzelfde tarief een positief rendement te halen. Een stabiel positief rendement betekent dat medewerkers zich bezig kunnen houden met de zaken die er toe doen.

Eén van deze aanbieders is Zorggroep Maas en Waal. Een aanbieder met zes locaties in de regio Rivierenland en Nijmegen en een omzet van ongeveer € 50.000.000. Met 1.235 medewerkers biedt zij aan 425 cliënten intramurale zorg. De kwaliteitsmiddelen hebben geleid tot een focus op het welzijn (persoonsgerichte zorg) van cliënten. Andere speerpunten zijn gericht op ICT, medewerkers en arbeidsmarkt, toekomstgericht zorgaanbod en toekomst vast vastgoed. Naast intramurale langdurige zorg biedt Zorggroep Maas & Waal Geriatrische Revalidatiezorg, Wijkverpleging, WMO dagbesteding en WMO Huishoudelijk Hulp. Cliënten beoordelen Zorggroep Maas & Waal met een 7.9 (Bron Zorgkaart NL).

Webinar 'financieel gezonde bedrijfsvoering' 

VGZ Zorgkantoor deelt en verbindt graag kennis en ervaring om samen de langdurige zorg duurzaam betaalbaar en toegankelijk te houden. Wij nodigen u graag uit voor een webinar in samenwerking met Zorggroep Maas en Waal.

Wanneer?  Donderdag 3 juni
Tijd?  9.30 – 11.00 uur

Namens Zorggroep Maas en Waal nemen Bert van Lingen (Raad van Bestuur) & Ronald Nan (Manager Finance) u tijdens dit webinar graag mee in hoe zij de genoemde financiële resultaten bereiken. U krijgt dus een kijkje in hoe Zorggroep Maas en Waal hun bedrijfsvoering financieel uitvoert.

Aanmelden

Wij horen graag of u op 3 juni aanwezig bent. Meld u hier aan voor het webinar.