Medisch Generalistische Zorg

Ook mensen die zorg ontvangen via de langdurige zorg hebben regelmatig andere zorg nodig. De toegankelijkheid van deze Medisch Generalistische Zorg (MGZ), ook wel behandeling genoemd, staat steeds vaker onder druk. De druk op de zorg neemt immers in algemene zin toe. 

Afspraken over toegankelijkheid

Juist voor cliënten die gebruik maken van de Langdurige Zorg, waar we steeds vaker afspraken maken over zorg exclusief behandeling, is het van belang goede (niet-vrijblijvende) afspraken te maken over de toegankelijkheid. De beweging naar langer thuis speelt hierbij een belangrijke rol. Ook voor kwetsbare mensen in bijvoorbeeld geclusterde woonvormen moeten we de beschikbaarheid van zorg borgen. De onduidelijkheid en ongelijkheid tussen mensen die zorg in- en exclusief behandeling ontvangen moet verdwijnen. De zorgvraag, en niet de contractuele afspraken, zijn altijd leidend. Afspraken hierover worden op dit moment uitgewerkt tussen de gezamenlijke zorgkantoren, Actiz, InEen, LHV, NVAVG, Verenso en VGN. Dit moet leiden tot een niet-vrijblijvend landelijk kader dat ingaat in 2025.  

Mogelijk interessant voor u

Andere overkoepelende thema's