Toegankelijk, kwaliteit, betaalbaarheid

Iedereen wil voluit leven; zelfstandig, zinvol en met veel plezier. Dat is niet anders als je wordt geboren met een beperking, ouder wordt of na een ongeluk of ziekte. Als VGZ Zorgkantoor kopen wij de zorg in voor mensen die dagelijks intensieve zorg nodig hebben. Juist voor hen moet zorg en ondersteuning meer dan ooit gericht zijn op kwaliteit van leven. Je wensen en behoeften staan centraal, alles wat je wil bereiken en beleven. Bij VGZ Zorgkantoor vinden we dat het allerbelangrijkste uitgangspunt bij alles wat we doen. 

 

Steeds weer stellen we onszelf de vraag: hoe kunnen we de zelfstandigheid en leefkwaliteit van mensen verder vergroten? Daarbij zijn we realistisch. We zien de uitdagingen die op de Nederlandse zorg afkomen. De dubbele vergrijzing, steeds meer mensen met een intensieve zorgvraag. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Langdurige Zorg staan onder druk. Het gesprek hierover moeten we samen blijven voeren. 

We zijn ook optimistisch. Vooral als we kijken naar de mogelijkheden van digitalisering, slimme technologie en de manier waarop we binnen en buiten de zorg steeds meer de handen ineenslaan. Deze ontwikkelingen helpen we graag versnellen. 

Hoe wij de zorg over zeven jaar zien, hebben we vastgelegd in onze zorgvisie 2030. Hoe we daar komen? In de eerste plaats: samen. Onze visie is dan ook vooral een handreiking om met ons mee te denken en met ons mee te doen. Of je nu binnen of buiten de zorg werkt, persoonlijk of professioneel betrokken bent. 

Hoofdpunten van onze visie

Zo ziet de zorg er in 2030 uit:

1. Zelfstandigheid: je leven zoveel mogelijk zelf in de hand 

In 2030 is ‘kwaliteit van leven’ het uitgangspunt van alles wat we doen. Dat klinkt misschien logisch, maar het vraagt nog een flinke kanteling in ons denken. We nemen minder over en dragen meer bij. Aan zelfstandigheid, sociale contacten, meedoen en van betekenis zijn. Over zeven jaar is de zorg die wij inkopen meer zelf, thuis en digitaal. Daar waar zorg nodig is, vullen we die zo persoonlijk mogelijk in. Iedereen is anders en juist daarin vinden we elkaar. 

2. Slimme oplossingen: technologische ondersteuning neemt veel zorgen uit handen 

Zorg is en blijft mensenwerk, maar digitalisering en nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden. In 2030 maken we optimaal gebruik van de oplossingen die dan voor handen zijn en blijven we actief zoeken naar nieuwe innovaties. Met behulp van technologie maken we mensen minder afhankelijk van zorg en krijgen professionals juist tijd voor meer cliënten. Dankzij digitale zorg op afstand en slimme hulpmiddelen kunnen zorgverleners aan de slag op de plekken waar ze echt onmisbaar zijn. 

3. Eigen netwerk: hand in hand met de mensen om je heen 

De maatschappij steeds individualistischer? Misschien, maar als het om je naasten gaat, zijn veel mensen bereid de mouwen op te stropen. Vooral als zij daarbij goed worden begeleid en duidelijk is wie wat doet. Zo kan iedereen zo zinvol mogelijk bijdragen. Juist in de samenwerking tussen zorgprofessionals en kinderen, partners, buren of andere  mantelzorgers zijn meters te maken richting 2030. De kracht van het eigen netwerk gaan we steeds beter benutten. 
Zó zorgen we er samen voor:

4. Werkgeluk: trots en plezier voeren de bovenhand 

Met alle focus op verandering en verbetering, vergeten we soms bijna hoe mooi werken in de zorg is. We moeten koesteren dat zoveel mensen in de zorg hun vak met plezier en trots uitoefenen. We zijn ervan overtuigd dat we een bijdrage leveren aan werkgeluk als professionals zich kunnen richten op het vergroten van leefplezier en zelfstandigheid van onze cliënten. Dat is precies wat we samen voor ogen moeten houden. 

5. Samen: met elkaar de zorg ter hand nemen 

Goede en toegankelijke zorg organiseren we samen, dicht bij de mensen die dat nodig hebben. Ter plekke vormen we netwerken van zorg en welzijn. We zoeken verbinding en  werken samen met gemeentes, zorgaanbieders, experts en belangenorganisaties. Hierin hebben we als coöperatie VGZ een verbindende rol. Samen durven we te experimenteren en leren, we delen kennis en vinden elkaar in de dagelijkse praktijk. Een open mentaliteit, pragmatisch en met zo min mogelijk regeldruk. Dat is een uitgestoken hand naar toekomstbestendige zorg.