Buddysysteem inwerktraject

De werkdruk binnen de zorgsector is hoog. Daarnaast is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om zorgmedewerkers langer aan zich te binden en waar mogelijk de uitstroom van zorgmedewerkers te beperken. Het is daarom belangrijk om met nieuwe medewerkers een goed gesprek te voeren over hun werkdruk en werkplezier.

Een van de effectief gebleken interventies binnen alle zorgsectoren is het investeren in een buddysysteem. Tijdens de inwerkperiode wordt de nieuwe medewerker gekoppeld aan een andere medewerker. Het buddysysteem helpt nieuwe collega’s goed te verwelkomen, begeleiden, ondersteunen en te integreren op de werkvloer. Hieronder lees je enkele ervaringen over het werken met een buddysysteem:

1. De Belvertshoeve heeft een buddysysteem waarin alle stappen van het inwerktraject bewust doorlopen worden. Hierdoor leert de nieuwe medewerker sneller de processen en de andere teams kennen. Als zorgorganisatie zie je bewust meer van de nieuwe medewerker en kan er wederzijds beter getoetst worden of dat er een match is met de doelgroep én de zorgorganisatie. Door de inzet van het buddysysteem is het verloop van medewerkers significant afgenomen.

2. Allerzorg is met het buddysysteem genomineerd voor de Impactmakersprijs 2021. In de wijkverpleging wordt een nieuwe medewerker al twee weken voorafgaand aan zijn of haar start gekoppeld aan een buddy. Hierdoor heeft Allerzorg een reductie van 95% ten opzichte van de uitstroom gerealiseerd. Voor meer informatie zie de website: Koploper Buddysysteem: Voor nieuwe medewerkers in de thuiszorg - Actie Leer Netwerk.

3. IZZ heeft het verzuim onder jongeren onderzocht. De meest genoemde interventies om verzuim en verloop te voorkomen zijn:

  • Op individueel niveau het buddysysteem.
  • Op teamniveau het structureel organiseren van intervisie over de onderwerpen werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden en samenwerking binnen het team.
  • Op organisatieniveau het organiseren van een jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie op de website: Behoud jong zorgtalent | IZZ.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.