Woonzorgvisie in de regio

Vanuit de landelijke ontwikkelingen, zoals het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), blijven we steeds langer thuis wonen, als dat kan. De huidige intramurale capaciteit wordt landelijk niet verder uitgebreid. De krapte op de arbeidsmarkt is één van de belangrijkste beperkende factoren in de beschikbaarheid van zorg. Dit vraagt om anders kijken en anders doen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een regionale samenwerking op het vaststellen van een woonzorgvisie in de regio.

Inzicht in de regio

De WoonZorgWijzer is een openbare webapplicatie. Ons zorgkantoor, de zorgaanbieders, gemeente en woningbouwcoöperaties zijn hierbij betrokken. Deze tool geeft naast de informatie over de zorgvraag in de regio inzicht in het aanbod aan voorzieningen in een regio of wijk. Op deze manier is het mogelijk om vraagstukken rondom wonen, welzijn en zorg in de regio te visualiseren.  

In de WoonZorgWijzer kunnen alle partijen de volgende informatie zien:

  • Welk vastgoed zorgaanbieders op dit moment hebben gerealiseerd.
  • Het zorgaanbod dat in de regio beschikbaar is.
  • Hoe de demografische ontwikkelingen er de komende jaren uit gaan zien.
  • Gebieden waar het mogelijk is om langer thuis te kunnen blijven wonen en waar verbeteringen nodig zijn.

In één oogopslag is zichtbaar waar eventueel het zorgaanbod niet aansluit op de zorgvraag en wat er nodig is. Woningcoöperaties kunnen zien welke woningen in de wijk toekomstbestendig zijn, welke woningen toekomstbestendig gemaakt moeten worden en bij welke woningen dit niet mogelijk is. De gemeente heeft inzichtelijk welke prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties gemaakt kunnen worden. De zorgaanbieders kunnen hiermee, doordat steeds meer cliënten thuis wonen, betere keuzes maken voor het strategisch personeelsbeleid.

Wij stimuleren zorgaanbieders om regionaal met alle ketenpartijen samen te werken. Het organiseren van een regionale woonzorgvisie kan bijvoorbeeld besproken worden aan de regiotafels. Wanneer alle partijen samenwerken voor een woonzorgvisie in de regio, kunnen we samen beter toekomstbestendige zorg organiseren.

Zie voor meer informatie de websites: MapGallery Waardenland en de video Vilans | WoonZorgWijzer.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.