Actuele berichten

 • 31-01-2018
  170
  Er is een fout geconstateerd bij rolstoeldeclaraties. Het gaat dan om een machtigingsnummer uit 2017 waarbij de levering heeft plaatsgevonden in 2018. U mag dan declareren met het tarief van 2018 maar helaas ontvangt u dan een terugkoppeling dat het tarief niet juist is.  Wij zijn bezig met een oplossing en zoals het er nu uitziet kunt u de declaraties met een jaarovergang vanaf 9 maart indienen. Mocht het eerder zijn opgelost dan kunt u dat hier lezen.
 • 26-01-2018
  170
  Het CAK heeft momenteel een achterstand in de verwerking van de uitbetalingen Mondzorg Wlz (MZ301-berichten).
 • 26-01-2018
  170
  Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april aanstaande controleren of declaraties voor verleende zorg (met behandeldatum van 1 april 2018 of later) altijd op de goede plaats worden ingediend. Declaraties voor uw cliënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) dienen namelijk niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor te worden ingediend. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel. Mogelijk gaan zorgverzekeraars en/of zorgkantoren u daarover de komende periode benaderen. Via een brief hebt u alvast de belangrijkste informatie ontvangen; deze informatie staat ook hieronder.
 • 26-01-2018
  170
  Zorgaanbieders ontvingen na het indienen van declaraties mogelijk onterechte retourcodes. Deze fouten zijn opgelost per 26 januari. 
 • 05-01-2018
  Voorschrift zorgtoewijzing 2018
  Op 1 januari 2018 gaat er een nieuwe versie van het voorschrift zorgtoewijzing in. 
 • 14-11-2017
  170
  Het werkbezoek aan Dichterbij heeft Zorgkantoren Coöperatie VGZ een beter beeld gegeven van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. “Dit is goed voor de samenwerking.” 
 • 09-11-2017
  Logo
  Vanaf vandaag heeft Zorgkantoren Coöperatie VGZ een nieuwe website. Op deze frisse, overzichtelijke website leest u over langdurige zorg.
 • 01-11-2017
  Huishoudelijke hulp
  Bij de overgang van huishoudelijke hulp per 1 april 2017 vanuit de Wmo naar de Wlz is voor klanten een overgangsregeling vastgesteld. Het aantal uren huishoudelijke hulp dat klanten ontvingen vanuit de Wmo mag in 2017 gecontinueerd worden in de Wlz. Dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2017. 
   
 • 25-09-2017
  Pareltjes
  In de media is veel aandacht voor incidenten en negatieve beeldvorming in de Verpleging & Verzorging. Dit terwijl er iedere dag zoveel moois gebeurt bij zorgaanbieders op de werkvloer: “parels uit de praktijk”. We organiseerden een symposium om deze parels onder de aandacht te brengen.
 • 04-08-2017
  170
  De specificaties voor de landelijke release van iWlz 2.0 zijn bekend en gepubliceerd. U vindt ze op de website www.istandaarden.nl.  De release datum is vastgesteld op 01-04-2018.