Inspiratiedag de zorg transformeren

De zorg transformeren? We gaan het samen doen! Kom je ook naar de inspiratiedag?

Datum: 15 juni 2023
Locatie: Hotel Vianen
Ontvangst: vanaf 9.00 uur
Start programma: 10.00 uur
Eindtijd: 21.00 uur

De inschrijftermijn is verstreken. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven. 

Overzicht workshops

1: De toekomst bestaat al | Zorgaanbieder OBG 
Thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan.

2: De beroepentuin | CZ 
Een korte route naar betaald werk voor Wlz-cliënten.

3: Innovatie, technisch of sociaal | CZ 
Hoe ga je om met de 13 bewezen innovaties van Vilans? En wat doe je daarnaast dan nog?

4: Kwaliteit van de verpleegzorg thuis V&V | CZ 
Hoe kijk je als zorgkantoor naar kwaliteit van thuiszorg? We nemen je mee in ons onderzoek en leggen ons model uit.

5: Zorgplicht bij grote wachtlijsten | CZ 
Hoe toets je of je als zorgkantoor alles heb gedaan wat in je macht ligt om aan de zorgplicht in een regio te voldoen? 

6: Innovatief VVT contract in t’ Gooi | Zilveren Kruis
Concreet voorbeeld over hoe Zilveren Kruis via het innovatieve contract met meerdere zorgaanbieders bijdraagt aan de transitie in de Langdurige Zorg

7: Thuiskomst – van (gesloten) GGZ kliniek naar wonen | Zorgaanbieders Arkin en HVO Querido
De zorgaanbieders vertellen in deze workshop over een pilot waarin zij een veilige woonvorm vormgeven voor EPA-cliënten die jarenlang klinisch opgenomen zijn geweest bij verschillende klinieken.

8: Medisch Generalistische Zorg | Zilveren Kruis
De toegankelijkheid voor de cliënten in de gehandicaptenzorg in de MGZ staat onder druk. In deze workshop worden ervaringen en mogelijke oplossingen gedeeld.

9: Morele Beraadkamer | Zilveren Kruis
In deze workshop wordt verteld hoe de MBM (groep mensen met verschillende expertises) bijdraagt aan de weging van meerzorg, welke ervaringen zij hebben opgedaan en op welke manier het de zorgkantoren kan ondersteunen als er sprake is van een moreel dilemma bij een meerzorgaanvraag.

10: Landelijk akkoord en de kanslijnen in de GZ | Gezamenlijke zorgkantoren
Tijdens deze workshop delen we ervaringen rondom het acteren op de kanslijnen vanuit het Landelijk Akkoord. Hoe kunnen wij als zorgkantoor bijdragen aan de transitie naar een toekomst bestendige gehandicaptenzorg?

11: Kan het aanpassen van de fysieke omgeving van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag de zorg vraag veranderen? | Ipse de Bruggen
Met die vraag zijn we op pad gegaan binnen Ipse de Bruggen. Hoe doen we dat, waar staan we en wat zijn de ambities?

12:  Reablement en de bijdrage aan de transformatie VVT | Mijzo
Samen in gesprek over dit gedachtengoed, bijvoorbeeld over wat dit kan dit bijdragen, hoe we het leren toe te passen en wat moeten wij daarvoor doen. Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden, zoals ze dat zelf willen. Dit vraagt een andere houding van iedereen rondom de oudere. 

13:  Langer zelfstandig thuis écht mogelijk maken in de gehandicaptenzorg | Ons tweede Thuis 
Sociale structuren versterken om langer zelfstandig thuis mogelijk te maken. Dat is de geleerde les van Ons Tweede Thuis en De Hartekamp groep om cliënten van intramuraal wonen te begeleiden naar zelfstandig wonen in de wijk. Wat moet hiervoor georganiseerd worden en niet vrijblijvend verbonden worden?

14: Kenniscentrum digitale zorg & de Wlz | Kenniscentrum Digitale Zorg
De tijd van 100 bloemen te laten bloeien als het om innovatie gaat is voorbij. Dat wat werkt moeten we implementeren en opschalen. In deze workshop leer je alles over wat het Kenniscentrum Digitale Zorg betekent voor de innovaties in de langdurige zorg. Welke innovaties worden momenteel beoordeeld? En wat betekent dit voor het inkoopbeleid.  

15: Transformatie in de Wlz | Nza
Wat is nodig om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden? De Nza gaat in gesprek over de rol van zorgkantoren, zorgaanbieders en haar eigen rol bij de transformatie.