Aanvragen meerzorg voor zorg in natura

Het kan gebeuren dat een cliënt meer zorg nodig heeft dan op grond van indicatie mogelijk is. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om cliënten in een instelling en om thuiswonende cliënten. Lees alles over het aanvragen van meerzorg van zorg in natura of VPT en MPT en groepsmeerzorg.

Een cliënt komt in aanmerking voor meerzorg ZZP/VPT als hij/zij een van de volgende zorgzwaartepakketten heeft:

 • VG-5, VG-7, VG-8
 • LG-5, LG-6, LG-7
 • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel
 • LVG-4, LVG-5, SGLVG
 • VV-7, VV-8
 • GGZ-6B of GGZ-7B
 • 4GGZ-W, 5GGZ-W

Toelichting over aanvragen meerzorg

 • Wilt u meerzorg aanvragen? Vul voor zowel preventieve meerzorg en individuele (her)aanvraag het aanvraagformulier individuele meerzorg en het Excel-bestand aanvraag meerzorg in.

  Heeft u alle informatie compleet? Dan ontvangen wij uw aanvraag graag via het VECOZO-notitieverkeer. Houdt u er bij uw aanvraag rekening mee dat de toeslag meerzorg zorg in natura of VPT ingaat op de datum waarop u uw aanvraag compleet en correct bij ons hebt ingediend. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. U vindt de documenten hieronder.

 • In het voorschrift zorgtoewijzing leest u hoe u de toeslag meerzorg modulair pakket thuis (MPT) aanvraagt. 

  Let u er bij uw aanvraag op dat u:

  • De meest recente versie van het adviesformulier/rekenmodule gebruikt.
  • De tabbladen Adviesformulier, Rekenblad en Meerzorgonderbouwing volledig invult.
  • Een actueel zorgplan meestuurt.
  • Bij een heraanvraag informatie aanlevert over de manier waarop aan de vooraf opgestelde doelen is gewerkt en welke resultaten zijn behaald.
  • Informatie verwerkt over de eventuele mogelijkheden voor inzet van gebruikelijke zorg, mantelzorg en/of een (cliënt)netwerk.

  Hebt u alle informatie compleet? Dan ontvangen wij uw aanvraag graag via het VECOZO-notitieverkeer. Houdt u er bij uw aanvraag rekening mee dat de toeslag meerzorg MPT ingaat op de datum waarop u uw aanvraag compleet en correct bij ons hebt ingediend. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. U vindt de documenten hieronder.

 • Wilt u groepsmeerzorg (her)aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier groepsmeerzorg en het Excel-bestand aanvraag meerzorg in. Heeft u alle informatie compleet? Dan ontvangen wij uw aanvraag graag via het VECOZO-notitieverkeer. U vindt de documenten hieronder.

 • Declareer alleen de geleverde zorg en zorg ervoor dat deze bij een eventuele materiële controle te herleiden is naar de meerzorgvraag en de afgegeven beschikking. Is er extra zorginzet nodig? Of is de beschikking niet meer passend bij de zorgaanvraag en/of heeft er afbouw plaatsgevonden? Stuur dan een heraanvraag in. De toelichting voor de diverse aanvragen vindt u hierboven. Is er sprake van beëindiging? Meld dit op de gebruikelijke manier via het VECOZO-notitieverkeer.

 Documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag

Versturen documenten via VECOZO

Het is belangrijk om uw documenten te versturen via het beveiligde notitieverkeer VECOZO. Vul alle verplichte velden en tabbladen in voor het versturen. Dan kunnen wij uw aanvraag goed beoordelen. Zijn uw documenten niet volledig ingevuld? Dan kunnen wij het helaas niet in behandeling nemen en retourneren wij de documenten. Wij verzoeken u om de aanvraagformulieren als Word en/of Excel document aan te leveren. (Niet als PDF-bestand). Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Let op: om meerdere documenten te uploaden dient u een zip bestand te maken. Lees hier hoe u dat doet.

Aanvraagstukken (groeps)meerzorg 2024

De aanvraagformulieren voor meerzorg in 2024 worden naar verwachting in oktober 2023 gepubliceerd. Wacht met het insturen van individuele - en groepsaanvragen voor 2024 op de nieuwe aanvraagformulieren. Uiteraard kunnen individuele aanvragen voor 2023 wel ingediend worden. Houd onze website in de gaten voor updates.