Meerzorg regeling

Meerzorg is een regeling om extra zorg te betalen voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag. Het is een aanvulling op het zorgprofiel als de zorgvraag van de cliënt groter is dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel. Meerzorg is van toepassing voor de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

Nieuwe systematiek meerzorg

De nieuwe meerzorg systematiek bestaat uit meerzorgprofielen en maatwerkbedragen, waardoor meerzorg flexibel kan worden ingezet. In de nieuwe systematiek ligt meer nadruk op het optimaliseren van de omgeving van de cliënt en op het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag te doen voor meerzorg, heeft het VGZ Zorgkantoor samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure ontwikkeld. Als zorgaanbieder is het belangrijk om te begrijpen wat er van u wordt verwacht en welke stappen u kunt nemen om meerzorg aan te vragen voor uw cliënt. U kunt de volledige regeling meerzorg vinden in het voorschrift zorgtoewijzing. Lees ook het beleidsdocument 'Samenwerken aan passende meerzorg en het toetsingskader. Alle documenten staan hieronder.

 Documenten meerzorg systematiek

Webinar samenwerken aan passende meerzorg terugkijken