Meerzorgcyclus

Het kan gebeuren dat een cliënt meer zorg nodig heeft dan op grond van zijn indicatie mogelijk is. Dan is er sprake van meerzorg. Lees alles over het meerzorgplan en de meerzorgdialoog.

 1. Meerzorgplan

  Een meerzorgplan moet worden ingediend in de volgende situaties:

  • Als meer dan 10 individuele cliënten meerzorg nodig hebben en/of één of meerdere nieuwe groepen groepsmeerzorg worden opgestart, en u al meerzorg aan cliënten levert.
  • Als één of meerdere nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of één of meerdere nieuwe groepen groepsmeerzorg worden opgestart, en u nog geen meerzorg aan cliënten levert.
 2. Meerzorgdialoog en ontwikkelgesprekken

  Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen dan is onderstaande informatie voor u van belang:
  We behouden de meerzorgdialogen en ontwikkeltrajecten in de nieuwe systematiek. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de meerzorgdialogen en ontwikkeltrajecten een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Deze instrumenten houden we in stand. Wanneer dit van toepassing is kunt u samen met het CCE en de zorgkantoren deze voor komend jaaral plannen.

Meerzorgdialoog

 • We combineren het evaluatiegesprek over meerzorg van het afgelopen jaar met het gesprek voor het komende jaar. U ontvangt uiterlijk in oktober meer informatie hierover via een mailbericht van uw zorginkoper. Gezien het tijdspad is het aan te raden alvast contact op te nemen met het zorgkantoor voor het plannen van een afspraak wanneer u weet dat er sprake gaat zijn van een meerzorgdialoog.

  Zorg er dan voor dat u uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de meerzorgdialoog naast het meerzorgplan ook de evaluatie van de groepsmeerzorg ingevuld aan ons hebt aangeleverd. Dit doet u op de gebruikelijke manier via het VECOZO-notitieverkeer ter bescherming van persoonsgegevens. 

  Handvat voor het gesprek is het (eerder) ingediende meerzorgplan. Op uw, of ons, verzoek kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Bij het toekennen van de meerzorg verstrekken we beschikkingen op cliëntniveau. We maken met u een financiële afspraak over het totaalbudget. U declareert voor het gehele kalenderjaar en we vergoeden enkel op basis van declaraties.

  Gehele jaar: ontwikkelgesprekken
  U voert met de CCE ontwikkelgesprekken op door u en het CCE zorgvuldig gekozen locaties voor individuele cliënten en/of groepen. Dit volgt uit het meerzorgplan en/of de meerzorgdialoog. Wij kunnen deze gesprekken op verzoek bijwonen. Informeert u uw zorginkoper op het moment dat er een ontwikkelgesprek staat gepland. Wij laten u vervolgens weten of we aansluiten bij het gesprek. Na afloop van het ontwikkelgesprek stuurt u ons het gespreksverslag. Individuele meerzorg kunt u het gehele jaar aanvragen..

  Maatwerkafspraken
  Als u dit jaar specifieke afspraken heeft met betrekking tot groepsmeerzorg, bespreek dit dan met uw zorginkoper.

Tijdspad

Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en groepsmeerzorgaanvragen.


1 november - 1 februari
Aanvragen groepsmeerzorg: Groepsmeerzorg dient voor 1 februari aangevraagd te worden. Meerzorgdialoog dient uiterlijk eind februari plaats te vinden.

Nieuwe groepsmeerzorg
Indien u nog géén meerzorg levert aan cliënten en een nieuwe groepsmeerzorg wil opstarten, dien dan vooraf een meerzorgplan in bij uw zorginkoper. Op het moment dat u in aanmerking komt voor een meerzorg (dialoog) wordt er een gesprek met u gepland.

Heraanvraag groepsmeerzorg
Op het moment u in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt er één gesprek gepland. Tijdens dit gesprek (meerzorgdialoog) wordt zowel de evaluatie meerzorg als de meerzorg voor het komend jaar besproken. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.

Gehele jaar
Aanvragen individuele meerzorg kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Webinar samenwerken aan passende meerzorg terugkijken