Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
Actueel
Contractering & Inkoop 2018
Offerte indienen
Nieuwe zorgaanbieders
Onafh cliëntondersteuning 2018
Extra middelen verpleeghuiszorg
Extramurale behandeling 2017
Contracteerruimte 2017
Materiële controle
Links
Contact
Onafh cliëntondersteuning 2017
Contractering & Inkoop 2017
Contractering & Inkoop 2016
 
Actueel

Zorginkoopkader Wlz 2018-2020
Publieksversie zorginkoopkader

Beeldverslag Mini-Symposium V&V (3 aug. 2017)

Onlangs organiseerden de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ een Mini-Symposium Verpleging & Verzorging.

U vindt hier het beeldverslag

U vindt hier de gehouden presentaties:

Presentatie Ab Klink

Presentatie Kees vd Burg

Presentatie Brabantzorg

Presentatie Evean

Presentatie Parkhuis Presentaties bijeenkomsten gepubliceerd (6 juli 2017)

De presentaties voor zorgaanbieders in de verschillende sectoren staan op deze website bij Contractering & inkoop 2018.


Publicatie nota van inlichtingen en aangepaste stukken zorginkoop (30 juni 2017)

De nota van inlichten is gepubliceerd. Van de inkoopkaders, de één- en meerjarige overeenkomst en de bestuursverklaring zijn aangepaste versies beschikbaar. U vindt al deze documenten hier: Contractering & inkoop 2018.


Publicatie inkoopdocumenten 2018 (1 juni 2017)

De landelijke inkoopdocumenten voor het leveren van Wlz-zorg in 2018 zijn gepubliceerd. U vindt ze hier: Contractering & inkoop 2018.
Inkoopdocumenten voor onafhankelijke cliëntondersteuning zijn ook gepubliceerd.


Bijeenkomsten met zorgaanbieders (1 juni 2017)

Op 27 en 29 juni houden wij informatiebijeenkomsten met zorgaanbieders waarin wij het inkoopbeleid toelichten. Deze vinden plaats in Eindhoven en Houten. U leest er meer over in de bijlagen. Wilt u deelnemen, dan ontvangen wij graag voor 16 juni uw aanmelding.
Uitnodiging informatiebijeenkomst Inkoop 2018 sector V&V en aanmeldformulier sector V&V
Uitnodiging info bijeenkomst Inkoop 2018 sector GZ en GGZ en aanmeldformulier sector GZ en GGZ 


Voorschrift toewijzing 2017 vernieuwd (5 mei 2017)
Bijlage 8a Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2017_versie mei 2017
Dit stuk is ook gepubliceerd bij de documenten over Zorginkoop en Contractering 2017.


Aanpassing beleidslijn logeren gedeeltelijk ingetrokken (5 mei 2017)

Lees het nieuwsbericht hierover en lees de aanvullende publicatie.Contouren zorginkoop 2018 bekend)

Lees verder: Bl-17-11450 Contouren inkoop Wlz 2018 (inclusief planning)


Aanvragen extra middelenverbetering kwaliteit verpleeghuiszorg (5-4-2017)

Landelijk is er €100,- miljoen beschikbaar voor het verbeteren van kwaliteit in verpleeghuizen.
Hier leest u verder over de aanvraagprocedure.Subsidieregeling extramurale behandeling

Inkoop subsidieregeling extramurale behandeling Bekijk de vooraankondiging en de tijdlijn voor de contractering van de subsidieregeling extramurale behandeling. Meer informatie over contact en binnenkort documenten vindt u op de pagina Extramurale behandeling.