Online symposium voor zorgprofessionals van verpleging, verzorging en begeleiding

01-08-2023

Bent u zorgprofessional van cliënten met verpleging, verzorging en begeleiding? En wilt u meer weten over hoe de Wet Langdurige zorg werkt en wat de voordelen zijn? Dan nodigen we u graag uit voor het online symposium.

Het symposium wordt op 10 oktober van 14.00 - 16.00 uur georganiseerd door het VGZ Zorgkantoor met het CIZ en zorgaanbieder WelThuis als gastsprekers.

Deze bijeenkomst is speciaal opgezet voor zorgprofessionals die bij thuiswonende cliënten betrokken zijn in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Holland, Waardenland of Noord-Holland Noord: wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners ouderenzorg, casemanagers dementie, OCO’s en mantelzorgmakelaars.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Hoe werkt de Wet langdurige zorg en welke extramurale zorg kunnen cliënten krijgen?
  • Onderwerpen zoals leveringsvormen, het werken met wachtstatussen, inzet van toeslagen en zinnige zorg.
  • Het CIZ licht het Wlz afwegingskader toe (een instrument om de toegang tot de Wlz te bepalen).
  • Zorgaanbieder WelThuis vertelt hoe zij verwachtingsmanagement toepassen richting cliënten, naasten en zorgprofessionals ten aanzien van wachtlijsten en opname.

Aanmelden kan hieronder op deze pagina.

Stuur deze link gerust door naar andere zorgprofessionals in de VGZ Zorgkantoor-regio’s.