Contractering en inkoop 2023

Op deze pagina vindt u alles over het inkoopbeleid langdurige zorg voor de jaren 2021-2023. Alle zorgkantoren hebben gezamenlijk een landelijk inkoopkader opgesteld. Daarnaast heeft VGZ Zorgkantoor een aanvullend regionaal inkoopbeleid opgesteld. Het landelijke inkoopbeleid is 1 document wat van toepassing is op elke sector (V&V, GZ, GGZ). Het regionale inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor is een apart document per sector.  
 • Landelijk inkoopbeleid; opgesteld door alle zorgkantoren samen met als doel om u binnen de Wlz duidelijkheid te geven over waar we als zorgkantoren de focus op leggen en hoe u in aanmerking komt voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2021-2023. Bekijk ook het nieuwsbericht van ZN over de publicatie.

 • Regionaal inkoopbeleid 2023; per sector beschrijven we de regionale uitdagingen en aandachtspunten. Dit vormt de basis voor ons gesprek met u. Hoe geeft u invulling aan deze uitdagingen in uw regio?

 • Aanvulling transitiemiddelen 2022-2023; in het coalitieakkoord en de voorlopige kaderbrief van 7 juli jongstleden zijn extra transitiemiddelen beschikbaar gesteld om een omslag naar anders werken mogelijk te maken. Welke plannen gaat u, samen met collega-zorgaanbieders, indienen?

Bijlagen inkoopbeleid en nota van inlichtingen

Inschrijven via Vecozo

Hieronder leest u hoe zich kunt inschrijven voor 2023. Verwacht u pas in de loop van 2023 te kunnen starten? Dan kunt u ook tussentijds een contract afsluiten. U kunt zich tussentijds inschrijven tot 1 mei 2023. Wij beoordelen een tussentijdse inschrijving op twee vaste momenten in het jaar, op 1 februari 2023 en 1 mei 2023. Wij streven ernaar om uw inschrijving binnen twee maanden, na de genoemde data, te beoordelen. Voor het tussentijds inschrijven volgt u de reguliere procedure die hoort bij het type zorgaanbieder waar u onder valt.
  • Instemmingsverklaring
  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s. In het inkoopbeleid is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing en wat u daarvoor dient toe te voegen per thema
  • Bestuursverklaring
  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s. In het inkoopbeleid is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing wat u daarvoor dient toe te voegen per thema 
  • Bestuursverklaring
  • Beknopt ondernemingsplan; met in ieder geval het bedrijfs- en financieel plan
  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s. In het inkoopbeleid is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing en wat u daarvoor dient toe te voegen per thema

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft omdat u nieuw bent in één van onze regio's.

   

   

  • Documenten over de organisatie; zoals inschrijving KvK, VOG, WTZi toelating etc
  • Bestuursverklaring
  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s. In het inkoopbeleid is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing en wat u daarvoor dient toe te voegen per thema
  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft. 

  Let op: geef uw e-mailadres door 
  In VECOZO krijgt u de vraag uw e-mailadres in te vullen. Dit hoort een verplicht veld te zijn. Vul het e-mailadres altijd in, correspondentie vindt plaats via het e-mailadres.