Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging

Met ons inkoopbeleid streven we naar zelfstandigheid voor ouderen
en een maximale inzet van slimme oplossingen en het eigen netwerk.
Zo werken we samen aan toekomstbestendige zorg waarbij zorgprofessionals
aan de slag kunnen op de plekken waar ze echt onmisbaar zijn. 

 Bijlagen

Dit staat in ons inkoopbeleid

  • Hoe wij zorg inkopen
  • Belangrijke acties en deadlines
  • Minimumeisen voor een overeenkomst
  • Afspraken en regels transitiemiddelen 

Hieronder staan specifieke thema's bij het inkoopbeleid.

 Thema's in het inkoopbeleid

Om de transitie binnen de zorg te realiseren houden we in het inkoopbeleid rekening met onderstaande thema's.

Beweeg de verzekeringen van rechts naar links

 Thuis als het kan

 Zelf als het kan

 Digitaal als het kan

 Informele netwerken en welzijn

 Kwaliteit

Beweeg de verzekeringen van rechts naar links

 Duurzaamheid

 Innovatie

 Sectoroverstijgend

 Arbeidsmarkt

  Behandeling

 Ledenbetrokkenheid

Toekomstbestendige Verpleging & Verzorging 

Zoveel mogelijk jaren zelfstandig en in positieve gezondheid leven, dat is wat ouderen graag willen. Dat we in Nederland een netwerk bieden van kwalitatief goede en toegankelijke ouderenzorg (en ondersteuning) die hieraan bijdraagt is geen vanzelfsprekendheid. We hebben te maken met vergrijzing en ontgroening. Er zijn vitale ouderen maar ook steeds meer mensen met dementie.

Maatschappelijke beweging

Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt een brede maatschappelijke beweging waarbij we een omslag maken in hoe we zowel ondersteuning als zorg inrichten. Het inrichten van naadloze welzijn- en zorgketens, samenwerking over de domeinen heen, een versnelde uitrol van digitalisering en een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ zijn absolute randvoorwaarden. Samen werken we aan een toekomst waarbij mensen langer zelfstandig blijven en we de schaarse zorgprofessionals inzetten op die plekken waar zij het meest van toegevoegde waarde zijn. 

WOZO, IZA en GALA

Vanuit de uitgangspunten in onze visie op de Langdurige Zorg (zelfstandig, meer technologie en eigen netwerk) geven we invulling aan de uitgangspunten van WOZO, IZA en GALA. Waarbij we inzetten op zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Bovendien werken we samen aan de kwaliteit van het bestaan via de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskompas.  

Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de cliënt passen. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten.