Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging

Met ons inkoopbeleid streven we naar zelfstandigheid voor ouderen en een
maximale inzet van slimme oplossingen en het eigen netwerk. Zo werken we
samen aan toekomstbestendige zorg waarbij zorgprofessionals aan de slag
kunnen op de plekken waar ze echt onmisbaar zijn. 

Dit staat in ons inkoopbeleid 

  • Hoe wij zorg inkopen
  • Belangrijke acties en deadlines
  • De minimumeisen voor een overeenkomst
  • Afspraken en regels rondom transitiemiddelen 

Nieuws

Toekomstbestendige Verpleging & Verzorging 

Zoveel mogelijk jaren zelfstandig en in positieve gezondheid leven, dat is wat ouderen graag willen. Dat we in Nederland een netwerk bieden van kwalitatief goede en toegankelijke ouderenzorg (en ondersteuning) die hieraan bijdraagt is geen vanzelfsprekendheid. We hebben te maken met vergrijzing en ontgroening. Er zijn vitale ouderen maar ook steeds meer mensen met dementie.

Maatschappelijke beweging

Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt een brede maatschappelijke beweging waarbij we een omslag maken in hoe we zowel ondersteuning als zorg inrichten. Het inrichten van naadloze welzijn- en zorgketens, samenwerking over de domeinen heen, een versnelde uitrol van digitalisering en een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ zijn absolute randvoorwaarden. Samen werken we aan een toekomst waarbij mensen langer zelfstandig blijven en we de schaarse zorgprofessionals inzetten op die plekken waar zij het meest van toegevoegde waarde zijn. 

WOZO, IZA en GALA

Vanuit de uitgangspunten in onze visie op de Langdurige Zorg (zelfstandig, meer technologie en eigen netwerk) geven we invulling aan de uitgangspunten van WOZO, IZA en GALA. Waarbij we inzetten op zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Bovendien werken we samen aan de kwaliteit van het bestaan via de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskompas.  

Hoofdpunten

Thuis als het kan

Zelf als het kan

Digitaal als het kan

Informele netwerken en welzijn

Kwaliteit

Belangrijke overkoepelende thema's 

Duurzaamheid

Arbeidsmarkt

 Behandeling

Ledenbetrokkenheid

Sector Overstijgend

Innovatie

Bijlagen en nota van inlichting