Inkoopbeleid Gehandicaptenzorg

Met ons inkoopbeleid geven we invulling aan de transitie toekomstbestendige
gehandicaptenzorg. Met de basiselementen uit het Landelijk Akkoord en de
Toekomstagenda als fundament werken we samen aan een volwaardig leven voor
iedereen.  

Dit staat in ons inkoopbeleid 

  • Hoe wij zorg inkopen
  • Belangrijke acties en deadlines
  • De minimumeisen voor een overeenkomst
  • Afspraken en regels rondom transitiemiddelen 

Nieuws

Toekomstbestendige Gehandicaptenzorg

Bij het VGZ Zorgkantoor vinden wij dat iedereen volwaardig onderdeel is van de maatschappij. Dit geldt ook voor mensen met een beperking die zorg of ondersteuning nodig hebben. 

Samen met de cliënt, het netwerk van de cliënt, de zorgprofessionals en cliëntondersteuners zetten wij in op het tijdig realiseren van passende zorg en ondersteuning voor elke levensfase. Uitgangspunt is altijd zo thuis als mogelijk, het vergroten van eigen regie en de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren en je als persoon te ontwikkelen. Vanuit de principes van zinnige zorg stimuleren wij sociale en technologische initiatieven die leiden tot betere zorg en/of ondersteuning – een volwaardig leven – voor de cliënt en die de druk verlagen op medewerkers en financiële kaders. Zo houden de we de gehandicaptenzorg in Nederland duurzaam beschikbaar en betaalbaar.  

Vanuit de uitgangspunten in onze visie op de Langdurige Zorg geven we invulling aan de uitgangspunten van de kanslijnen uit het Bestuurlijke Akkoord en de thema’s uit de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Daarbij is er specifiek aandacht voor onderwerpen zoals de groei van het aantal cliënten met een complexe zorg en/of ondersteuningsvraag en cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking, arbeidsmarkt, technologie en innovatie, zinvolle daginvulling, huisvesting en het betrekken van het netwerk van de cliënt. 

De kwaliteit van de zorg in de sector is van hoog niveau. Betrokken medewerkers leveren elke dag zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking, zodat zij het leven kunnen leiden zoals eenieder. Toch knelt het voor sommige doelgroepen en voorzien we een toename van knelpunten in de nabije toekomst. Hierop willen we actief met zorgaanbieders, verwanten en cliënten aan werken. Waarbij het ook van belang is samen te praten over de grenzen van passend zorgaanbod. 

Hoofdpunten

Complexe zorg

Meer thuis

Informele zorg

Passende daginvulling

Samen in de regio

Arbeidsbesparende technologie

Kwaliteit

Belangrijke overkoepelende thema's 

Duurzaamheid

Arbeidsmarkt

 Behandeling

Ledenbetrokkenheid

Sector Overstijgend

Innovatie

Bijlagen en nota van inlichting