Verduurzaming in de zorg versnellen

05-09-2023

Duurzame Dinsdag

Vandaag is het Duurzame Dinsdag. Als zorgkantoor leveren ook wij een bijdrage aan verduurzaming in de zorg. En dat is nodig om de zorg toekomstbestendig te houden. De zorgsector is namelijk verantwoordelijk voor ruim 7% van de CO₂ uitstoot in Nederland, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. En deze vervuiling heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid en leefomgeving. Tijd voor actie dus.

Wat is Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag wordt ook wel de Prinsjesdag van duurzaamheid genoemd. Er worden duurzame initiatieven uit de samenleving opgehaald en vandaag worden deze in een koffer gepresenteerd aan het kabinet. Met het doel om deze duurzame initiatieven zichtbaar te maken en daarmee meer impact te maken. Bekijk voor meer informatie hierover de website van Duurzame Dinsdag.

Zo dragen wij bij aan verduurzaming

Duurzame Dinsdag sluit direct aan bij wat wij als VGZ doen rondom verduurzaming. Samen met zorgaanbieders zoeken wij namelijk naar duurzame initiatieven die CO₂-uitstoot, primair grondstofverbruik of medicijnemissies verminderen. Wij noemen dat ook wel groene FIT-initiatieven. Lees hier meer over FIT-initiatieven.

Groene FIT-initiatieven: een win-winsituatie

Wanneer groene FIT-initiatieven hand in hand gaan met lagere bedrijfskosten, is er sprake van een win-winsituatie. De initiatieven dragen dan namelijk bij aan een duurzame én aan toekomstbestendige bedrijfsvoering. We stimuleren dat besparingen die worden gerealiseerd met groene FIT-initiatieven, vervolgens weer worden ingezet voor nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Verduurzaming leeft in de zorg, samen met zorgaanbieders hebben we namelijk al 22 groene FIT-initiatieven ontwikkeld. Heeft u als zorgaanbieder zelf een duurzaam idee? Dan horen we dat uiteraard graag, op deze webpagina kunt u uw initiatief met ons delen.

Dit doen we nog meer om de verduurzaming te versnellen

Samen met andere zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben we een ZN-visie verduurzaming van de zorgsector opgesteld. Hierin staat onder andere dat we als zorgkantoren en zorgverzekeraars samen willen werken op het thema verduurzaming van de zorg. We willen zorgen dat zorgaanbieder zo min mogelijk worden geconfronteerd met verschillende eisen en verwachtingen. Uiteraard houden wij ook in ons inkoopbeleid rekening met duurzaamheid. Hier leest u waar wij op inzetten om de versnelling van de verduurzaming van de langdurige zorg te realiseren.

Als Coöperatie VGZ hebben we daarnaast de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. De Green Deal is een afspraak tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgorganisaties, zorgverzekeraars en andere partijen. In het plan staan verschillende afspraken zoals het terugdringen van CO2 uitstoot, verminderen van afval en het verminderen van de milieu impact van medicatie.

Als zorgaanbieder kun u zelf ook aan de slag gaan met de doelen van de Green Deal en de Green Deal ondertekenen. Heeft uw zorginstelling de Green Deal al ondertekend? Verduurzaming van de zorg kunnen we niet alleen, alleen met samenwerking kunnen we de transitie naar een duurzamere zorgsector versnellen.