Indieningstermijn voor budgetaanvragen 2024 verlengd

17-11-2023

De NZa heeft aangegeven dat de indieningstermijn voor de budgetaanvragen Wlz 2024 wordt verlengd. Oorspronkelijk was de uiterlijke datum 15 november 2023. Dat wordt nu uiterlijk 8 december 2023.

 

Op 31 oktober heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door zorgaanbieders tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Naar aanleiding van die uitspraak moest het inkoopbeleid aangepast worden op 2 onderdelen. Om daar op een goede uitvoering aan te geven hebben we als zorgkantoor uitstel aangevraagd bij de NZa.

Meer informatie
- Bericht nota van wijziging 
- Uitspraak kort geding