Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. 

Werkgeluk; Trots en plezier voeren de bovenhand 

Met alle focus op verandering en verbetering, vergeten we soms bijna hoe mooi het zorgvak eigenlijk is. We moeten koesteren dat zoveel mensen in de zorg hun vak met plezier en trots uitoefenen. We zijn ervan overtuigd dat we een bijdrage leveren aan werkgeluk als professionals zich kunnen richten op het vergroten van leefplezier en zelfstandigheid. Dat is precies wat we samen voor ogen moeten houden. 

Arbeidsmarktproblematiek 

Veel Nederlanders werken in de zorg. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Terwijl het juist de medewerkers zijn die, in de Langdurige Zorg, zo belangrijk zijn voor het welbevinden van onze cliënten. 

 

Knelpunten Arbeidsmarkt Langdurige Zorg 

  • Het inhuren van personeel. Het inhuren van personeel (ZZP’ers) leidt tot een hogere kostenpost. Daarnaast zorgt het steeds wisselende personeel voor veel onrust bij complexe klantgroepen die gebaat zijn bij vaste gezichten die de klant hun zorgbehoefte kunnen lezen
  • Leefbaar lever leiden. Het is soms moeilijk een leefbaar leven te kunnen leiden. De kosten van levensonderhoud stijgen de laatste tijd sterk. Een brede maatschappelijk ontwikkeling waarbij we zien dat de lonen binnen Nederland niet gelijk mee (kunnen) groeien. Dit raakt ook de medewerkers in de zorgsector. Daarbij zien we in de zorg dat medewerkers vaak een kleine contractomvang hebben. Deze combinatie maakt dat een groeiend aantal medewerkers onvoldoende rond kan komen of werk en privé goed kunnen combineren. Dit leidt tot veel zorgen. Hierdoor kunnen medewerkers langdurig ziek worden. Het kan ook een stimulans zijn om op zoek te gaan naar ander werk  
  • Stijgende administratieve lasten. Steeds meer en vaker hebben medewerkers het gevoel dat ze een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan het registreren en administreren van zorg in plaats daadwerkelijk zorg te verlenen
  • Veiligheid medewerkers. Het borgen van de veiligheid van medewerkers in de GGZ en Gehandicaptenzorg door een toename van agressie in de zorg o.a. als gevolg van de toename van complex gedrag, verslavingen en triple problematiek   

Stichting Het Potentieel Pakken 

Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. Echter, stond contractuitbreiding binnen het huidige personeel beperkt op de agenda. 

Kennis delen 

Graag horen we waar u op inzet als het gaat om arbeidsmarktproblematiek. Hier gaan we met u over in gesprek. Dit doen we aan de hand van cijfers over: verzuim%, pnil%, verloop%. Goed werkgeverschap, het binden en boeien van medewerkers en het behoud van uw personeel zijn essentieel in deze tijd.  

Als coöperatie VGZ gaan we thema-sessies organiseren op het gebied van arbeidsmarktproblematiek. Delen van kennis tussen aanbieders, sectoren en regio’s staat hierbij centraal.  

Geef tijdens het inkoopgesprek bij uw inkoper aan welke thema’s voor u relevant zijn. Of heeft u juist een goed voorbeeld te delen? Ook dat horen wij graag. 

Truus de digitale medewerker 

Administratieve taken zijn de meest energierovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de 'echte' mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren. Zo zorgt Truus er bij TWB voor dat verwijsbrieven op correcte wijze worden ingevoerd in het EPD (Nedap). 

Mogelijk interessant voor u

Andere overkoepelende thema's