Toekomstbestendige GGZ

In 2021 ontvingen de eerste GGZ-cliënten een Wlz-indicatie. De instroom van het aantal blijft ook nu nog hoog. Tijd om samen te evalueren en vooruit te kijken. Dit doen we vanuit onze visie op de langdurige GGZ: meer leven, minder behandelen. Samen is het sleutelwoord. 

Vooruit kijken

De komende periode zetten we daarom in op: meerjarige (strategische) overeenkomsten, afstemming over indicatievoorwaarden met het CIZ, samenwerking in de regio met aanbieders én gemeentes. Samen zorgen we voor een passend zorgaanbod in het totale GGZ landschap, van Zvw tot Wmo en Wlz. GGZ zorg en ondersteuning die aansluit bij de zorgvraag én toekomstbestendig is.  

Strategisch samenwerkingsverband

Vincent van Gogh en Coöperatie VGZ werken intensief samen om langdurige geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendig te houden.