Digitaal als het kan

Digitale technologieën helpen ouderen hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. Initiatieven die hieraan bijdragen willen we stimuleren. Deze technologieën bestrijken uiteenlopende levensdomeinen: huishouden, sociale interactie, bewegen, veiligheid, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, gezond en actief leven en zorg. 

Slim spullen vinden

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek en kwaliteitsdagen is gebleken dat zorgprofessionals veel tijd besteden aan het zoeken naar hulpmiddelen zoals de saturatiemeter, thermometer, tensiemeter, bladderscan of de hulpmiddelen voor het aantrekken van de steunkousen. Door het inzetten van trackers op basis van Bluetooth Low Energy (BLE) technologie, worden de hulpmiddelen door zorgprofessionals eerder gevonden. 

E-health bij incontinentie

De meeste ouderen krijgen vroeg of laat te maken met incontinentieproblemen. Bij de inzet van incontinentiemateriaal komt het regelmatig voor dat het materiaal niet goed aansluit bij de behoefte van de cliënt. Dit heeft meer verschoningsmomenten en lekkages tot gevolg. 

Slim incontinentiemateriaal

Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigd is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoond wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit. 

Spraak gestuurd rapporteren

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Met name het vastleggen van cliëntgegevens kost veel tijd. De technologie in spraak gestuurd rapporteren is in snel tempo doorontwikkeld. Hierdoor zijn de foutmarges klein en kan spraak gestuurd rapporteren de handmatige rapportage vervangen.