Kwaliteit

In de transformatie naar toekomstbestendige Verpleging & Verzorging dienen we een continue afweging te maken tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Daar is een nieuwe manier van vormgeven van de kwaliteit van zorg voor nodig.  

Kwaliteitskompas

Door een brede afspiegeling van de sector is gewerkt aan een nieuwe ‘Kwaliteitskompas’, dat naar verwachting in 2024 zal gaan gelden. Het kompas vervangt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het addendum over de Wlz-zorg thuis en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.  

Kaders

De bestaande kaders worden gefaseerd vervangen. Zo gaan we stapsgewijs en zorgvuldig de huidige processen en werkwijzen aanpassen. Wij zullen ook in het licht van het nieuwe kompas de constructieve kwaliteitsdialoog met u voeren over kwaliteit van leven en zorg.