Zelf als het kan

We vergroten de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk, met ondersteuning van de eigen omgeving, zelfredzaam te blijven, ook als de gebreken van de ouderdom zich aandienen. Dat is ook wat de (toekomstige) ouderen graag willen. Het is belangrijk dat we als sector ontwikkeling blijven stimuleren die eraan bijdragen dat ouderen zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen zelfstandigheid. 

Oogdruppelbril

Na een oogoperatie is lang niet iedereen (met name de oudere doelgroep) in staat tot zelfstandig druppelen van één of twee ogen. Hiervoor wordt vaak wijkverpleging ingezet, terwijl er goede hulpmiddelen bestaan waardoor mensen zelfstandig het oog kunnen druppelen. 

Klittenbandzwachtel

Door de vergrijzing draagt een toenemende groep ouderen een steunkous. Een substantieel deel van deze cliënten kan deze kousen niet zelfstandig of met behulp van een hulpmiddel of mantelzorger aan en/of uittrekken. Hierdoor worden ze afhankelijk van zorgprofessionals. Klittenbandzwachtels vervangen de steunkousen in de TEK-fase, ook wel consolidatiefase genoemd.  

Medicijndispenser

Veel cliënten in de wijkverpleging vergeten hun medicatie tijdig in te nemen. Op gezette tijden komt een wijkverpleegkundige om te zorgen voor tijdige en juiste inname van de medicatie. Bij inzet van farmaceutische telezorg wordt een slimme medicijndispenser geplaatst bij de cliënt thuis. De dispenser reikt vervolgens op het juiste moment de medicatie aan 

Reablement

Langer actief thuis is het reablement-programma waarmee zorgorganisatie Mijzo op weg is om de ouderenzorg te verduurzamen. In de methode uit Scandinavië, met Denemarken als koploper, nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij willen leven en ouder willen worden. Dit past naadloos in een veranderende samenleving en draagt bij aan duurzame zorg in de huidige arbeidsmarkt.