Informele netwerken en welzijn

Kwetsbare ouderen hebben vaak uit meerdere domeinen zorg of ondersteuning nodig (Zvw, Wmo en Wlz). Om het langer thuis wonen van de groepen ouderen die ondersteuning of zorg nodig hebben mogelijk te maken zullen we samen over de domeinen moeten kijken hoe we ouderen zo goed mogelijk hierbij ondersteunen.  

Initiatieven over de domeinen heen

We vinden het als zorgkantoor belangrijk mede aan de basis te staan van initiatieven over de domeinen heen (samen met Wmo (gemeentes) en Zvw (zorgverzekeraar)). Dit doen we graag met aanbieders waar we strategisch mee samenwerken. We maken hierbij gebruik van de financieringsmogelijkheden zoals ze door VWS beschikbaar worden gesteld (SPUK DOS/Wet DOS). Het uitgangspunt is altijd het brede maatschappelijke belang. Een verlaging van de totale inzet van professionals en totale financiële middelen. Ongeacht uit welk domein deze komen. Blijken initiatieven succesvol? Dan is het belangrijk dat we de financiering aan laten sluiten bij de huidige inrichting van ons zorgstelsel.  

 

Informele zorg 

De kracht van het eigen netwerk moeten we steeds beter benutten. Juist in de samenwerking tussen zorgprofessionals en kinderen, partners, buren of andere mantelzorgers zijn meters te maken. Als cVGZ vinden we het belangrijk aanbieders hierop blijvend te inspireren en zien we onze rol in het delen van goede voorbeelden. Dit doen we over de domeinen heen, in samenwerking met de regiomanagers die samenwerken met de Zvw en de Wmo.  

Vergroten vrijwilligersnetwerk 

Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.

Mantelzorgcoach

Als het moment daar is en een familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis, kan dit worden ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de bewoner, maar ook zeker voor de naasten. Zij kunnen namelijk schuldgevoelens hebben of krijgen te maken met onbegrepen gedrag en weten niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Jongeren als maatje 

Senioren hebben een krimpend sociaal netwerk en een hulpvraag op het gebied van welzijn. De inzet van professionele begeleiding is kostbaar. Er is sprake van toenemende arbeidsmarktkrapte en een afname van vitale vrijwilligers. ViVa! Zorggroep biedt bewoners van het verpleeghuis een extra welzijnsmoment aan door de inzet van BuddyBold. BuddyBold is een organisatie die door een slimme match persoonlijk contact met een jonge buddy aanbiedt.